جستجوی پیشرفته محصولات

موجود بودن
سازنده
نوع سینک
گروه سینک
لگن میوه شور
عرض
قطر سینک گرد
جامایع
وضعیت سینی

میلر

در این قسمت میتوانید انواع سینکهای میلر miler را مشاهده و پس از بررسی خرید نمایید .

نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • سینک گرانیتی میلر کد 11

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 11 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 12

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 12 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 13

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 13 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 14

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 14 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 15

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 15 در رنگبندی سفید و کرم و مشکی از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با یک و نیم لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 16

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 16 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 50 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با 1لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 17

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 17 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 18

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 18 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 19

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 19 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 20

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 20 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 21

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 21 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 86 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با 1لگن می باشد .

 • سینک گرانیتی میلر کد 22

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 22 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با 1لگن می باشد .