شودر

علم دوش ها و یونیورست های شودر در طرح ها و اندازه های متفاوت را می توانید در این بخش مشاهده نمایید .

نمایش 1 - 12 از 25 آیتم
 • علم دوش شودر مدل گاما Gama
  9,390,000 ریال 11,060,000 ریال

   شیرالات شودر مدل یونیکا گاما Gama در رنگ کروم دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  9,390,000 ریال 11,060,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل بالتیک Baltic
  45,950,000 ریال 54,120,000 ریال

   شیرالات شودر مدل یونیکا بالتیک Baltic دو منظوره رنگ کروم  و کروم مات دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  45,950,000 ریال 54,120,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل لوبک Lubeck
  52,780,000 ریال 62,170,000 ریال

  شیرالات شودر مدل یونیکا لوبک Lubeck در رنگ  کروم دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  52,780,000 ریال 62,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل بارانیا Barania
  45,950,000 ریال 54,120,000 ریال

  شیرالات شودر مدل یونیکا بارانیا Barania در  رنگ کروم دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  45,950,000 ریال 54,120,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل لوبک طلایی
  62,090,000 ریال 73,130,000 ریال

  شیرالات شودر مدل یونیکا لوبک Lubeck در رنگ طلایی دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد و  همچنین دو منظوره و دارای سردوش ثابت و بدن شوی متحرک می باشد . 

  62,090,000 ریال 73,130,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل لوبک طلامات
  65,980,000 ریال 77,710,000 ریال

  شیرالات شودر مدل یونیکا لوبک Lubeck در رنگ طلایی مات دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد و  همچنین دو منظوره و دارای سردوش ثابت و بدن شوی متحرک می باشد . 

  65,980,000 ریال 77,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل بالتیک کروم مات
  51,590,000 ریال 60,770,000 ریال

   شیرالات شودر مدل یونیکا بالتیک Baltic دو منظوره رنگ کروم مات دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  51,590,000 ریال 60,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل بارانیا طلایی
  52,100,000 ریال 61,370,000 ریال

  شیرالات شودر مدل یونیکا بارانیا Barania در رنگ طلایی  دو منظوره دارای سردوش ثابت و بدن شوی متحرک و دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  52,100,000 ریال 61,370,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل بارانیا طلامات
  53,130,000 ریال 62,570,000 ریال

  شیرالات شودر مدل یونیکا بارانیا Barania در رنگ طلایی مات  دو منظوره دارای سردوش ثابت و بدن شوی متحرک و دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  53,130,000 ریال 62,570,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل بارانیا کروم مات
  51,590,000 ریال 60,770,000 ریال

  شیرالات شودر مدل یونیکا بارانیا Barania در  رنگ کرومات دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  51,590,000 ریال 60,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل الما کروم مات
  29,860,000 ریال 35,170,000 ریال

   شیرالات شودر مدل یونیکا الما در رنگ کروم مات دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  29,860,000 ریال 35,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • علم دوش شودر مدل آلما طلایی
  31,030,000 ریال 36,550,000 ریال

   شیرالات شودر مدل یونیکا الما در رنگ طلایی دارای استاندارد ملی IS46 در تولید شیرآلات بهداشتی کلاسیک می باشد . 

  31,030,000 ریال 36,550,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: