جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
نوع سینک
گروه سینک
لگن میوه شور
عرض
قطر سینک گرد
جامایع
وضعیت سینی

میلر

در این قسمت میتوانید انواع سینکهای میلر miler را مشاهده و پس از بررسی خرید نمایید .

نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • سینک گرانیتی میلر کد 11
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 11 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 12
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 12 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 13
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 13 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 14
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 14 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 15
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 15 در رنگبندی سفید و کرم و مشکی از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با یک و نیم لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 16
  10,810,000 ریال 13,300,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 16 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 50 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با 1لگن می باشد .

  10,810,000 ریال 13,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 17
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 17 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 18
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 18 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 19
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 19 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 20
  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 20 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با دو لگن می باشد .

  15,850,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 21
  13,010,000 ریال 16,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 21 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 86 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با 1لگن می باشد .

  13,010,000 ریال 16,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی میلر کد 22
  15,040,000 ریال 18,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی میلر Miler کد 22 در رنگبندی سفید و کرم  از نوع سینکهای گروه گرانیتی و توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر با عمق 21 سانتیمتر  همراه با 1لگن می باشد .

  15,040,000 ریال 18,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود