سینک توکار لتو

سینک های توکار ساخت شرکت لتوی ترکیه را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.

نمایش 1 - 12 از 46 آیتم
 • سینک توکار لتو مدل TX-1
  5,175,250 ریال 6,350,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,175,250 ریال 6,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-6
  4,360,250 ریال 5,350,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,360,250 ریال 5,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-11
  4,360,250 ریال 5,350,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,360,250 ریال 5,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-10
  4,034,250 ریال 4,950,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,034,250 ریال 4,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-10
  4,034,250 ریال 4,950,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,034,250 ریال 4,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-10
  4,360,250 ریال 5,350,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,360,250 ریال 5,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  4,360,250 ریال 5,350,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,360,250 ریال 5,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  4,808,500 ریال 5,900,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,808,500 ریال 5,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  4,808,500 ریال 5,900,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,808,500 ریال 5,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-1
  5,154,875 ریال 6,325,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ و ضد خش کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,154,875 ریال 6,325,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  3,667,500 ریال 4,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ طول محل نصب :   91 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  3,667,500 ریال 4,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  3,667,500 ریال 4,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن  بزرگ طول محل نصب :   91 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  3,667,500 ریال 4,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود