برند اخوان

 • سینک توکار اخوان کد 318
  11,320,000 ریال 15,300,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 318 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  11,320,000 ریال 15,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 318S

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 318S از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

 • سینک روکار اخوان کد 320
  12,040,000 ریال 16,270,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 320 از نوع گروه باکسی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  12,040,000 ریال 16,270,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 320S
  10,430,000 ریال 14,090,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 320S از نوع گروه باکسی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  10,430,000 ریال 14,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 306S
  10,270,000 ریال 13,880,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 306S طرح ( یاسمینا Model Yasmina- 100-R25) از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات...

  10,270,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 308S

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 308S طرح ( مارینا Model Marina- 100-R25) از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی...

 • سینک توکار اخوان کد 304S
  11,210,000 ریال 15,150,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 304S طرح ( رسپینا Model Respina- 120-R25) از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات...

  11,210,000 ریال 15,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 302S
  11,210,000 ریال 15,150,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 302S طرح ( مارینا Model Marina- 120-R25 ) از نوع گروه فانتزی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات...

  11,210,000 ریال 15,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 300S
  11,210,000 ریال 15,150,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 300S طرح (یاسمینا Yasmina ) از نوع گروه فانتزی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می...

  11,210,000 ریال 15,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 330
  19,030,000 ریال 25,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 330 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای 1 لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  19,030,000 ریال 25,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 332
  21,210,000 ریال 28,660,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 332 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  21,210,000 ریال 28,660,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 334
  14,430,000 ریال 19,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 334 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 75.5 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای 2 لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  14,430,000 ریال 19,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 336
  11,610,000 ریال 15,680,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 336 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 77 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای 1 لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  11,610,000 ریال 15,680,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 338
  11,190,000 ریال 15,130,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 338 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 65 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای 1 لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  11,190,000 ریال 15,130,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 340
  9,720,000 ریال 13,140,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 340 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 52.5 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای 1 لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  9,720,000 ریال 13,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 342
  7,570,000 ریال 10,230,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 342 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 43 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای 1 لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  7,570,000 ریال 10,230,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 344
  7,140,000 ریال 9,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 344 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 39 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای 1 لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  7,140,000 ریال 9,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار اخوان کد F 35
  38,430,000 ریال 51,930,000 ریال

  فر برقی و توکار جدید اخوان مدل f 35 است که هم اکنون در حال تولید می باشد نمای ظاهری آن شیشه رفلکتیو و استیل است، این فر قابلیت برنامه ریزی دارد و مجهز به موتور جوجه گردان و دارای قابلیت تنظیم برنامه پخت می باشد و کارکرد آن بصورت هم برقی می باشد ، دارای مصرف انرژی برق درجه A هست .

  38,430,000 ریال 51,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل اورانوس 5
  14,310,000 ریال 19,340,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان کد OS5- دارای 5 شعله با نمای استیل دارای پلوپز وسط در ابعاد 90 سانتی متر و 20 ماه گارانتی و تخفیف ویژه

  14,310,000 ریال 19,340,000 ریال
  ارزان شد!
 • سینک روکار اخوان کد 362
  10,370,000 ریال 14,020,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 362 از نوع گروه باکسی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  10,370,000 ریال 14,020,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 161
  4,300,000 ریال 5,810,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 161 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  4,300,000 ریال 5,810,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 161SP
  4,620,000 ریال 6,240,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 161SP از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  4,620,000 ریال 6,240,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 162
  8,350,000 ریال 11,290,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 162 از نوع گروه باکسی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  8,350,000 ریال 11,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 6New
  7,640,000 ریال 10,330,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 6New از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  7,640,000 ریال 10,330,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 25cr

    سینک ظرفشویی اخوان مدل 25CR از نوع گروه باکسی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

 • سینک روکار اخوان کد 25SD

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 25SD از نوع گروه باکسی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

 • سینک روکار اخوان کد 39S

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 39-S از نوع گروه نیمه فانتزی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن نیمه عمیق می باشد .

 • سینک روکار اخوان کد 40S

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 40-S از نوع گروه نیمه فانتزی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن نیمه عمیق  می باشد . 

 • سینک روکار اخوان کد 121SP
  4,650,000 ریال 6,290,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 121SP از نوع گروه نیمه فانتزی و بصورت روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن نیمه عمیق  می باشد . 

  4,650,000 ریال 6,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 136CR

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 136CR از نوع گروه نیمه فانتزی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 116 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

 • سینک زیرکار اخوان کد 410
  12,950,000 ریال 17,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 410 از نوع گروه باکسی و بصورت زیرکار می باشد . طول سینک 71 و عرض آن 40 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن نیمه عمیق  می باشد .   

  12,950,000 ریال 17,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 161SD

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 161SD از نوع گروه فانتزی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن نیمه عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

 • سینک توکار اخوان کد 360

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 360 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 52 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن نیمه عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

 • سینک توکار اخوان کد 348
  16,170,000 ریال 21,850,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 348 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن  عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  16,170,000 ریال 21,850,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 324s
  11,980,000 ریال 16,190,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 324s از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن  عمیق می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  11,980,000 ریال 16,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 324
  13,490,000 ریال 18,230,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 324 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن  عمیق و جامایع دار می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  13,490,000 ریال 18,230,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 326
  12,710,000 ریال 17,170,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 324 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن  عمیق و جامایع دار می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  12,710,000 ریال 17,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 346
  23,170,000 ریال 31,310,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 346 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 140 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن  عمیق و جامایع دار می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  23,170,000 ریال 31,310,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h72
  10,140,000 ریال 14,770,000 ریال

  هود اخوان مدل H72 از نوع : شومینه ای در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم می باشد .  

  10,140,000 ریال 14,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h72-B
  9,870,000 ریال 14,360,000 ریال

  هود اخوان مدل H72 B از نوع : شومینه ای در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم می باشد .  

  9,870,000 ریال 14,360,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h73
  9,490,000 ریال 13,820,000 ریال

  هود اخوان مدل H73 از نوع : شومینه ای در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم می باشد .  

  9,490,000 ریال 13,820,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H63 سفید
  10,780,000 ریال 15,690,000 ریال

  هود اخوان کد H63 سفید (H63 W) نمای شیشه‌ای موتور توربو چهار دور کلید لمسی دارای صفحه نمایشگر LCD دارای فیلتر آلومینیومی چندلایه مجهز به سیستم کنترل از راه دور لامپ SMD (درخشندگی بیشتر) مجهز به سنسور

  10,780,000 ریال 15,690,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود مخفی اخوان کد H64-TB
  6,420,000 ریال 9,340,000 ریال

  مشخصات هود اخوان مدل H64-TB : خانواده محصول :       مخفی نمای ظاهری :  شیشه مشکی  ریموت کنترل : دارد فیلتر آلومینیومی :  دارد (چند لایه) صفحه نمایش : دارد میزان صدا : 54 دسی بل لامپ : دارای لامپ SMD-LED عمق هود :   70cm عرض هود :  30cm

  6,420,000 ریال 9,340,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H63-MF
  9,900,000 ریال 14,410,000 ریال

  هود اخوان مدل H63-MF نمای شیشه‌ مشکی موتور توربو چهار دور فلزی کلید لمسی دارای صفحه نمایشگر LCD دارای فیلتر آلومینیومی چندلایه مجهز به سیستم کنترل از راه دور لامپ SMD مجهز به سنسور

  9,900,000 ریال 14,410,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h69
  16,310,000 ریال 23,750,000 ریال

  هود اخوان مدل H69 از نوع : شومینه ای در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  درب اتوماتیک برقی و دودکش قابل تنظیم با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم می باشد .  

  16,310,000 ریال 23,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H66-MF
  10,340,000 ریال 15,050,000 ریال

  هود اخوان مدل H66-MF نمای شیشه‌ مشکی موتور توربو چهار دور فلزی / دارای موتور ، پروانه ، و حلزونی فلزی میباشد. کلید لمسی دارای صفحه نمایشگر LCD دارای فیلتر آلومینیومی چندلایه مجهز به سیستم کنترل از راه دور لامپ SMD مجهز به سنسور

  10,340,000 ریال 15,050,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h74
  9,880,000 ریال 14,380,000 ریال

  هود اخوان مدل H74 از نوع : شومینه ای در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم می باشد .  

  9,880,000 ریال 14,380,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 159new
  8,850,000 ریال 11,950,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 159 از نوع گروه فانتزی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد . این مدل سینک از...

  8,850,000 ریال 11,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 147new
  8,850,000 ریال 11,950,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 147 از نوع گروه فانتزی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد . این مدل سینک از...

  8,850,000 ریال 11,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 160 با عمق 18 سانتیمتر
  7,770,000 ریال 10,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 160 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق و جامایع  می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی و عمق لگن 18 سانتیمتر است .

  7,770,000 ریال 10,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود مخفی اخوان کد H64-TW
  6,780,000 ریال 9,860,000 ریال

  مشخصات هود اخوان مدل H64-Tw : خانواده محصول :       مخفی نمای ظاهری :  شیشه سفید و استیل ریموت کنترل : دارد فیلتر آلومینیومی :  دارد (چند لایه) لامپ : دارای لامپ SMD-LED

  6,780,000 ریال 9,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTS
  39,970,000 ریال 42,520,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTS دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  39,970,000 ریال 42,520,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTW
  39,180,000 ریال 41,680,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTW دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  39,180,000 ریال 41,680,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDT
  42,590,000 ریال 45,310,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDT دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  42,590,000 ریال 45,310,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDTR
  43,380,000 ریال 46,150,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDTR دارای بدنه استیل خشدار و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  43,380,000 ریال 46,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDT
  46,530,000 ریال 49,500,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDT دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  46,530,000 ریال 49,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDTR
  47,320,000 ریال 50,340,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDTR دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  47,320,000 ریال 50,340,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDT
  41,540,000 ریال 44,190,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDT  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  41,540,000 ریال 44,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDTR
  42,330,000 ریال 45,030,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDTR دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  42,330,000 ریال 45,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDT
  45,220,000 ریال 48,100,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDT  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  45,220,000 ریال 48,100,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDTR
  46,000,000 ریال 48,940,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDTR  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  46,000,000 ریال 48,940,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود مخفی اخوان کد H64-TC
  6,670,000 ریال 9,700,000 ریال

  مشخصات هود اخوان مدل H64-TC : خانواده محصول :       مخفی نمای ظاهری :  شیشه مشکی و استیل ریموت کنترل : دارد فیلتر آلومینیومی :  دارد (چند لایه) صفحه نمایش : دارد میزان صدا : 54 دسی بل لامپ : دارای لامپ SMD-LED عمق هود :   70cm عرض هود :  30cm

  6,670,000 ریال 9,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h81
  10,610,000 ریال 15,440,000 ریال

  هود اخوان مدل H81 از نوع : شومینه ای در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و استیل دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان می باشد .  

  10,610,000 ریال 15,440,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 148New
  9,390,000 ریال 12,690,000 ریال

  نوع مصرف : روکار ابعاد :60*120 تعداد لگن :2 تعداد سینی :1 عمق لگن : 24 سانتیمتر

  9,390,000 ریال 12,690,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 163
  4,030,000 ریال 5,450,000 ریال

  نوع مصرف : روکار ابعاد :60*100 تعداد لگن :2 تعداد سینی :1 عمق لگن : 20 سانتیمتر

  4,030,000 ریال 5,450,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 326S
  11,200,000 ریال 15,140,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 326S از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن  عمیق و جامایع دار می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  11,200,000 ریال 15,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 350
  12,800,000 ریال 17,300,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 350 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 80 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن  عمیق می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  12,800,000 ریال 17,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 354
  20,270,000 ریال 27,400,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 354 از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 100 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن  عمیق می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  20,270,000 ریال 27,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 364
  6,900,000 ریال 9,320,000 ریال

  نوع مصرف : روکار ابعاد :60*120 تعداد لگن :2 تعداد سینی :1 عمق لگن : 20 سانتیمتر

  6,900,000 ریال 9,320,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 364S
  5,640,000 ریال 7,620,000 ریال

  نوع مصرف : روکار ابعاد :60*120 تعداد لگن :2 تعداد سینی :1 عمق لگن : 20 سانتیمتر

  5,640,000 ریال 7,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز قطعه ایرانی اخوان کد Z4
  8,810,000 ریال 11,910,000 ریال

  اجاق گاز مدل زد 4 اخوان قطعه ایرانی با پلوپز وسط

  8,810,000 ریال 11,910,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز قطعه ایرانی اخوان کد Z5
  8,810,000 ریال 11,910,000 ریال

  اجاق گاز مدل زد 5 اخوان قطعه ایرانی با پلوپز کنار سمت راست

  8,810,000 ریال 11,910,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز قطعه ایرانی اخوان کد Gi139S
  11,550,000 ریال 15,610,000 ریال

  اجاق گاز  اخوان مدل  Gi 139 S دارای قطعات ایرانی با پلوپز کنار سمت راست می باشد .

  11,550,000 ریال 15,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h51-mf
  9,680,000 ریال 14,090,000 ریال

  هود اخوان مدل H51-mf  از نوع : شومینه ای با موتور فلزی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی ، دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان می باشد .  

  9,680,000 ریال 14,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h61-mf

  هود اخوان مدل H61-mf  از نوع : شومینه ای با موتور فلزی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی ، دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان می باشد .  

 • هود اخوان مدل h61 سایز 60 سانت
  9,240,000 ریال 13,460,000 ریال

  هود اخوان مدل H61 از نوع : شومینه ای  در ابعاد 60 سانتی متر با نمای شیشه مشکی ، دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان می باشد .  

  9,240,000 ریال 13,460,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل h72B-mf
  10,260,000 ریال 14,940,000 ریال

  هود اخوان مدل H72 B-mf  از نوع : شومینه ای با موتور فلزی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی ، دارای لامپ SMD با درخشندگی بیشتر و  20 ماه گارانتی شرکت اخوان می باشد .  

  10,260,000 ریال 14,940,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 151SP
  4,100,000 ریال 5,540,000 ریال

  سینک دو لگنه نیمه فانتزی در ابعاد 120 طول و 50 عرض مدل 151 اس پی ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب روکار می باشد .

  4,100,000 ریال 5,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 152SP
  4,590,000 ریال 6,210,000 ریال

  سینک دو لگنه نیمه فانتزی در ابعاد 120 طول و 60 عرض مدل 152 اس پی ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب روکار می باشد .

  4,590,000 ریال 6,210,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 153SP
  4,100,000 ریال 5,540,000 ریال

  سینک دو لگنه نیمه فانتزی در ابعاد 120 طول و 50 عرض مدل 153 اس پی ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب روکار می باشد .

  4,100,000 ریال 5,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 154SP
  4,590,000 ریال 6,210,000 ریال

  سینک دو لگنه نیمه فانتزی در ابعاد 120 طول و 60 عرض مدل 154 اس پی ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب روکار می باشد .

  4,590,000 ریال 6,210,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 155SP
  4,100,000 ریال 5,540,000 ریال

  سینک دو لگنه نیمه فانتزی در ابعاد 120 طول و 50 عرض مدل 155 اس پی ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب روکار می باشد .

  4,100,000 ریال 5,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار اخوان کد 104

  سینک دو لگنه فانتزی در ابعاد 150 طول و 50 عرض مدل 104 دارای 2 سینی از جنس استیل آجدار ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب روکار می باشد .

 • سینک روکار اخوان کد 127

  سینک دو لگنه نیمه فانتزی در ابعاد 120 طول و 50 عرض مدل 127 ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب روکار می باشد .

 • سینک توکار اخوان کد 22
  2,460,000 ریال 3,320,000 ریال

  سینک تک لگن فانتزی با ابعاد 43 سانتیمتر قطر سینک مدل 22 ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب توکار می باشد .

  2,460,000 ریال 3,320,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 119
  7,190,000 ریال 9,720,000 ریال

  سینک تک لگنه  فانتزی در ابعاد 100 طول و 52 عرض مدل 119 ساخت شرکت اخوان دارای 10 سال گارنتی و نصب توکار می باشد .

  7,190,000 ریال 9,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز دو شعله صفحه شیشه ای اخوان مدل G1
  7,850,000 ریال 10,610,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان مدل G1 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی یک اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 2 شعله همراه با گارانتی

  7,850,000 ریال 10,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز چهار شعله شیشه ای اخوان مدل G3
  12,600,000 ریال 17,030,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان مدل G3 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی سه اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 4 شعله همراه با گارانتی

  12,600,000 ریال 17,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز چهار شعله شیشه ای اخوان مدل G4
  13,200,000 ریال 17,840,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان مدل G4 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی چهار اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 4 شعله با لبه تراش خورده  همراه با گارانتی

  13,200,000 ریال 17,840,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز چهار شعله شیشه ای اخوان مدل G6
  13,320,000 ریال 18,000,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان مدل G6 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی شش اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 4 شعله همراه با گارانتی

  13,320,000 ریال 18,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز پنج شعله شیشه ای اخوان مدل G7
  14,040,000 ریال 18,970,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان مدل G7 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی هفت اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 5 شعله همراه با گارانتی

  14,040,000 ریال 18,970,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز پنج شعله شیشه ای اخوان مدل G8
  12,380,000 ریال 16,730,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان مدل G8 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی هشت اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 5 شعله همراه با گارانتی

  12,380,000 ریال 16,730,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز پنج شعله شیشه ای اخوان مدل G12
  15,950,000 ریال 21,550,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه استیل اخوان مدل G12 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی 12 اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 5 شعله همراه با گارانتی

  15,950,000 ریال 21,550,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز پنج شعله استیل اخوان مدل G13
  14,180,000 ریال 19,160,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل G13 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی 13 اخوان ) با نمای استیل و 5 شعله همراه با گارانتی

  14,180,000 ریال 19,160,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز پنج شعله استیل اخوان مدل G13-S
  14,180,000 ریال 19,160,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل G13S (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی 13 اس اخوان ) با نمای استیل و 5 شعله همراه با گارانتی

  14,180,000 ریال 19,160,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز پنج شعله شیشه ای اخوان مدل G14
  0 ریال 0 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه استیل اخوان مدل G14 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی 14 اخوان ) با نمای شیشه مشکی و استیل  5 شعله همراه با گارانتی

  0 ریال 0 ریال
 • اجاق گاز چهار شعله استیل اخوان مدل G15
  11,600,000 ریال 15,670,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل G15 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی 15 اخوان ) با نمای استیل و 4 شعله همراه با گارانتی

  11,600,000 ریال 15,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز چهار شعله استیل اخوان مدل G16
  10,760,000 ریال 14,540,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل G16 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی 16 اخوان ) با نمای استیل و 4 شعله همراه با گارانتی

  10,760,000 ریال 14,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز دو شعله صفحه شیشه ای اخوان مدل G23
  8,090,000 ریال 10,930,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان مدل G23 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی 23 اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 2 شعله همراه با گارانتی

  8,090,000 ریال 10,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز پنج شعله شیشه ای اخوان مدل G24
  16,130,000 ریال 21,790,000 ریال

  فروش اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان مدل G24 (اجاقگاز صفحه ای رومیزی جی 24 اخوان ) با نمای شیشه مشکی و 5 شعله همراه با گارانتی

  16,130,000 ریال 21,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود