لیست محصولات این تولید کننده کن

شرکت کن یکی از معروفترین برندهای هود آشپزخانه در ایران می باشد که کار خود را از سال 1362 آعاز نموده  و توانسته با طراحی های متنوع خود وارد بازار ایران و نیز بازار های جهانی شود.

شرکت کن یکی از معروفترین برندهای هود آشپزخانه در ایران می باشد که کار خود را از سال 1362 آعاز نموده  و توانسته با طراحی های متنوع خود وارد بازار ایران و نیز بازار های جهانی شود.

بیشتر