لیست محصولات این تولید کننده پدیده

 • شیر آفتابه پدیده
  1,440,000 ریال 1,550,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  1,440,000 ریال 1,550,000 ریال
  ارزان شد!
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری برمودا طلایی
  2,960,000 ریال 3,190,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : آلبا طلایی Alba Gold موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : آب کروم طلایی

  2,960,000 ریال 3,190,000 ریال
  ارزان شد!
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری ایسلند
  2,050,000 ریال 2,200,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : ایسلند Island موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  2,050,000 ریال 2,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری برمودا
  1,670,000 ریال 1,800,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : برمودا Bermuda موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  1,670,000 ریال 1,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری برمودا طلایی
  2,560,000 ریال 2,750,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : برمودا طلایی Bermuda Gold موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : آب کروم طلایی

  2,560,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری تنسو
  2,230,000 ریال 2,400,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : تنسو Tenso موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  2,230,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری دایو
  2,880,000 ریال 3,100,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : دایو Dive موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  2,880,000 ریال 3,100,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری راندو
  1,210,000 ریال 1,300,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : راندو Rando موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  1,210,000 ریال 1,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری رایان
  1,390,000 ریال 1,490,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : رایان Rayan موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  1,390,000 ریال 1,490,000 ریال
  ارزان شد!
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری سبلان
  1,630,000 ریال 1,750,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : سبلان Sabalan موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  1,630,000 ریال 1,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری سولار
  1,120,000 ریال 1,200,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : سولار Solar موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  1,120,000 ریال 1,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه پدیده سری سپهر
  1,400,000 ریال 1,500,000 ریال

  نام محصول : شیر آفتابه مدل : فلت طرح : پدیده Padide سری : سپهر Sepehr موارد مصرف : دستشویی جنس بدنه : برنج رنگ : کروم

  1,400,000 ریال 1,500,000 ریال
  ارزان شد!
  رنگ های موجود: