جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
تعداد شعله
طول
عرض
منبع انرژی
محل قرار گرفتن پلوپز
نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDT
  38,890,000 ریال 44,190,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDT  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  38,890,000 ریال 44,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDTR
  39,630,000 ریال 45,030,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDTR دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  39,630,000 ریال 45,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDT
  42,330,000 ریال 48,100,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDT  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  42,330,000 ریال 48,100,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDTR
  43,070,000 ریال 48,940,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDTR  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  43,070,000 ریال 48,940,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M12-EDTR
  43,730,000 ریال 49,690,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M12-EDTR دارای بدنه استیل خشدار و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  43,730,000 ریال 49,690,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M13-EDTR
  0 ریال 0 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M13-EDTR دارای بدنه استیل خشدار و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد . در حال تولید

  0 ریال 0 ریال
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTS
  37,420,000 ریال 42,520,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTS دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  37,420,000 ریال 42,520,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTW
  36,680,000 ریال 41,680,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTW دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  36,680,000 ریال 41,680,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDT
  39,870,000 ریال 45,310,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDT دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  39,870,000 ریال 45,310,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDTR
  40,610,000 ریال 46,150,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDTR دارای بدنه استیل خشدار و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  40,610,000 ریال 46,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDT
  43,560,000 ریال 49,500,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDT دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  43,560,000 ریال 49,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDTR
  44,300,000 ریال 50,340,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDTR دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  44,300,000 ریال 50,340,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود