جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
تعداد شعله
طول
عرض
نوع سوخت مصرفی
محل قرار گرفتن پلوپز
نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDT
  23,280,000 ریال 25,030,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDT  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  23,280,000 ریال 25,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDTR
  23,720,000 ریال 25,510,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDTR دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  23,720,000 ریال 25,510,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDT
  25,350,000 ریال 27,260,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDT  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  25,350,000 ریال 27,260,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDTR
  25,800,000 ریال 27,740,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDTR  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  25,800,000 ریال 27,740,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTS
  22,390,000 ریال 24,070,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTS دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  22,390,000 ریال 24,070,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTW
  21,940,000 ریال 23,590,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTW دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  21,940,000 ریال 23,590,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDT
  23,870,000 ریال 25,670,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDT دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  23,870,000 ریال 25,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDTR
  24,310,000 ریال 26,140,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDTR دارای بدنه استیل خشدار و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  24,310,000 ریال 26,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDT
  26,090,000 ریال 28,060,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDT دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  26,090,000 ریال 28,060,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDTR
  26,540,000 ریال 28,540,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDTR دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  26,540,000 ریال 28,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود