جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
تعداد شعله
طول
عرض
منبع انرژی
محل قرار گرفتن پلوپز
نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDT
  30,960,000 ریال 33,290,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDT  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  30,960,000 ریال 33,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDTR
  31,550,000 ریال 33,920,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M10-EDTR دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  31,550,000 ریال 33,920,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDT
  33,700,000 ریال 36,240,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDT  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  33,700,000 ریال 36,240,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDTR
  34,290,000 ریال 36,870,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M11-EDTR  دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  34,290,000 ریال 36,870,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTS
  29,790,000 ریال 32,030,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTS دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  29,790,000 ریال 32,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTW
  29,200,000 ریال 31,400,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M2-EDTW دارای بدنه لعاب سفید و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  29,200,000 ریال 31,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDT
  31,740,000 ریال 34,130,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDT دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  31,740,000 ریال 34,130,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDTR
  32,330,000 ریال 34,760,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M8-EDTR دارای بدنه استیل خشدار و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  32,330,000 ریال 34,760,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDT
  34,680,000 ریال 37,290,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDT دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  34,680,000 ریال 37,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDTR
  35,260,000 ریال 37,920,000 ریال

  اجاق گاز مبله اخوان مدل M9-EDTR دارای بدنه استیل ضد خش و  4 سر شعله ایتالیایی گاز معمولی یک سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه ای دارای یک شعله زمان دار  و فندک مجزا بر روی هر ولوم و سیستم قطع گاز در مواقع ضروری می باشد .

  35,260,000 ریال 37,920,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود