نمایش 1 - 12 از 54 آیتم
 • هود اخوان کد H26
  4,930,000 ریال 5,360,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          دارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول هود :               90cm قطر هود :...

  4,930,000 ریال 5,360,000 ریال
  ارزان شد!
 • هود اخوان کد H1-G
  4,540,000 ریال 4,940,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه مشکی و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           ندارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               90cm قطر...

  4,540,000 ریال 4,940,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H11
  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال

  مشخصات:    خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول هود :               90cm قطر...

  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H11-100
  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               100cm قطر هود...

  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال
  ارزان شد!
 • هود اخوان کد H11-80
  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               80cm قطر هود :...

  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H11-G
  4,500,000 ریال 4,890,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه مشکی و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               90cm قطر...

  4,500,000 ریال 4,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H18-G
  4,240,000 ریال 4,610,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه مشکی و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           ندارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               90cm قطر...

  4,240,000 ریال 4,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H19
  6,960,000 ریال 7,570,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             استیل ریموت کنترل :          دارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 36cm طول هود :               90cm قطر هود :...

  6,960,000 ریال 7,570,000 ریال
  ارزان شد!
 • هود اخوان کد H20-G
  4,670,000 ریال 5,070,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه مشکی و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               90cm قطر...

  4,670,000 ریال 5,070,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H21
  6,460,000 ریال 7,020,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه ایی ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 ندارد طول هود :               ندارد قطر هود :...

  6,460,000 ریال 7,020,000 ریال
  ارزان شد!
 • هود اخوان کد H22
  5,170,000 ریال 5,620,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           ندارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول هود :               90cm قطر هود...

  5,170,000 ریال 5,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان مدل H23
  4,600,000 ریال 5,000,000 ریال

  هود شومینه ای اخوان مدل H23

  4,600,000 ریال 5,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود