نمایش 1 - 12 از 100 آیتم
 • هود اخوان کد H26
  4,930,000 ریال 5,360,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          دارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول هود :               90cm قطر هود :...

  4,930,000 ریال 5,360,000 ریال
  ارزان شد!
 • هود اخوان کد H1
  4,480,000 ریال 4,870,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           ندارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول هود :               90cm قطر هود...

  4,480,000 ریال 4,870,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H1-G
  4,540,000 ریال 4,940,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه مشکی و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           ندارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               90cm قطر...

  4,540,000 ریال 4,940,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H10
  4,000,000 ریال 4,350,000 ریال

      مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           ندارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول  هود :               60cm قطر...

  4,000,000 ریال 4,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H11
  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال

  مشخصات:    خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول هود :               90cm قطر...

  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H11-100
  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               100cm قطر هود...

  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال
  ارزان شد!
 • هود اخوان کد H11-80
  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               80cm قطر هود :...

  4,440,000 ریال 4,820,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H11-G
  4,500,000 ریال 4,890,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه مشکی و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               90cm قطر...

  4,500,000 ریال 4,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H18
  4,170,000 ریال 4,540,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :    شومینه نمای ظاهری :       شیشه و استیل ریموت کنترل :       ندارد فیلتر آلومینیومی :   دارد صفحه نمایش :      ندارد سنسور :              ندارد لامپ :                  دارد عمق هود :           50cm طول هود :            90cm قطر هود :             ندارد

  4,170,000 ریال 4,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H18-G
  4,240,000 ریال 4,610,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه مشکی و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           ندارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm عرض هود :               90cm قطر...

  4,240,000 ریال 4,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود اخوان کد H2
  4,850,000 ریال 5,270,000 ریال

  مشخصات  خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           ندارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول هود :               90cm قطر هود...

  4,850,000 ریال 5,270,000 ریال
  ارزان شد!
 • هود اخوان کد H20
  4,600,000 ریال 5,000,000 ریال

  مشخصات: خانواده محصول :       شومینه نمای ظاهری :             شیشه و استیل ریموت کنترل :          ندارد فیلتر آلومینیومی :     دارد صفحه نمایش :           دارد سنسور :                    ندارد لامپ :                        دارد عمق هود :                 50cm طول هود :               90cm قطر هود :...

  4,600,000 ریال 5,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود