aroma

 • هود شومینه آروما مدل D3
  8,900,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D3 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 6 سرعته فلزی دارای تایمر و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  8,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D4
  12,900,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D4 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 6 سرعته فلزی و دارای ریموت کنترل و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  12,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D5
  12,900,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D5 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 4 سرعته فلزی دارای سنسور و ریموت کنترل و تایمر و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  12,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D8
  6,800,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D8 رنگ استیل طرح خمیده در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 3 سرعته فلزی دارای سنسور و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  6,800,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D13
  17,950,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D13-d230g رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 3 سرعته با 2 فن فلزی دارای ریموت کنترل و تایمر و نمایشگر 7 اینچ و  نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  17,950,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه آروما مدل D14
  18,500,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D14 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 5 سرعته با 2 فن فلزی دارای ریموت کنترل و تایمر و فیلتر آلومینیومی و  نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  18,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه آروما مدل D15
  13,700,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D15 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 5 سرعته با 2 فن فلزی دارای ریموت کنترل و تایمر و فیلتر آلومینیومی 3 لایه قابل شستشو و  نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  13,700,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D16
  18,500,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D16-d227g رنگ مشکی دارای درب اتوماتیک برقی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 5 سرعته با 2 فن فلزی دارای ریموت کنترل و تایمر و فیلتر آلومینیومی 3 لایه قابل شستشو و  نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  18,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه آروما مدل D17
  6,950,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D17 رنگ مشکی طرح خمیده در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 3 سرعته با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت و مجهز به تایمر و سنسور بو و دود و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  6,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D18
  6,900,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D18 رنگ استیل مشکی طرح خمیده در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 3 سرعته با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت و مجهز به تایمر و سنسور بو و دود و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  6,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D19
  6,900,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D19- d232g رنگ مشکی طرح خمیده در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 3 سرعته با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت و مجهز به تایمر و سنسور بو و دود و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  6,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D23
  10,900,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D23 رنگ سفید طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 6 سرعته فلزی با قدرت مکش 1000 متر مکعب در ساعت  و دارای جک دستی و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  10,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D24
  13,200,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D24 رنگ سفید طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 6 سرعته فلزی با قدرت مکش 1000 متر مکعب در ساعت  و دارای جک هیدرولیکی اتوماتیک و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  13,200,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D25
  6,500,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D25 رنگ مشکی طرح خمیده در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 3 سرعته با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت و مجهز به تایمر و سنسور بو و دود و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  6,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D26
  6,500,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D26 رنگ مشکی طرح خمیده در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 3 سرعته با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت و مجهز به تایمر و سنسور بو و دود و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  6,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D27
  7,950,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D27 رنگ مشکی طرح فلت در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 6 سرعته با قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  7,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D28 جزیره
  16,500,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D28 رنگ استیل و شیشه سفید طرح فلت جزیره در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 3 سرعته با قدرت مکش 1000 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  16,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D29
  7,950,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D29 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور 6 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  7,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D30
  7,950,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D30 رنگ استیل مشکی طرح مورب در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور 6 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  7,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D31
  18,500,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D31-d212g رنگ استیل مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 3 سرعته با فن فلزی دارای  تایمر و فیلتر آلومینیومی 3 لایه قابل شستشو و  نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  18,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه آروما مدل D32 جزیره
  28,500,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D32 رنگ استیل مشکی دارای 2 درب اتوماتیک برقی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 4 سرعته با فن فلزی دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  28,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود مخفی آروما مدل D33
  6,900,000 ریال

  هود مخفی آروما مدل D33 رنگ استیل در ابعاد 52 سانتیمتر و دارای موتور 6 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  6,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود مخفی آروما مدل D34
  7,450,000 ریال

  هود مخفی آروما مدل D34 رنگ استیل در ابعاد 75 سانتیمتر و دارای موتور 6 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  7,450,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D35 آسانسوری
  16,000,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D35 رنگ استیل طرح آسانسوری در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 4 سرعته دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  16,000,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D36
  8,950,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D36 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 5 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  8,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D37
  8,750,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D37 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور 5 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  8,750,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D38
  9,800,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D38 رنگ سفید طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 5 سرعته فلزی با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت  و دارای ریموت کنترل و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  9,800,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D39
  9,600,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D39 رنگ سفید طرح مورب در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور 5 سرعته فلزی با قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت  و دارای ریموت کنترل و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  9,600,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی آروما مدل D40 تلسکوپی
  3,500,000 ریال

  هود زیرکابینتی آروما مدل D40 رنگ استیل مشکی طرح تلسکوپی در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور 2 سرعته دارای فیلتر آلومینیومی 3 لایه و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  3,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود مخفی آروما مدل D41
  4,400,000 ریال

  هود مخفی آروما مدل D41 رنگ سفید در ابعاد 52 سانتیمتر و دارای موتور 3 سرعته با قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  4,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود مخفی آروما مدل D42
  4,700,000 ریال

  هود مخفی آروما مدل D42 رنگ سفید در ابعاد 75 سانتیمتر و دارای موتور 3 سرعته با قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  4,700,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D1001
  4,950,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D1001 سری اکونومی رنگ استیل و شیشه مشکی طرح خمیده در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور فلزی 4 سرعته با قدرت مکش 650 متر مکعب در ساعت و مجهز به تایمر و سنسور بو و دود و نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  4,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود شومینه آروما مدل D1003
  10,900,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D1003 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 4 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 1000 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  10,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه آروما مدل D1004
  11,950,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D1005 رنگ سفید طرح مورب در ابعاد 90 سانتیمتر و دارای موتور 4 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 1000 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  11,950,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه آروما مدل D1004
  9,850,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D1004 رنگ مشکی طرح مورب در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور 4 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 1000 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  9,850,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه آروما مدل D1006
  11,450,000 ریال

  هود شومینه آروما مدل D1006 رنگ سفید طرح مورب در ابعاد 60 سانتیمتر و دارای موتور 4 سرعته با فن فلزی با قدرت مکش 1000 متر مکعب در ساعت دارای نشان استاندارد ایران و 24 ماه گارانتی

  11,450,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H1
  8,950,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H1 توکار رنگ مشکی 5 شعله با پلوپز در وسط اجاق در ابعاد 86x50 سانتیمتر با سرشعله های Sabaf ایتالیایی با 12 ماه ضمانت

  8,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H2
  8,950,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H2 توکار رنگ مشکی 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت راست در ابعاد 86x50 سانتیمتر با سرشعله های Sabaf ایتالیایی با 12 ماه ضمانت

  8,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H6
  9,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H6 توکار رنگ مشکی 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 86x50 سانتیمتر با با 12 ماه ضمانت

  9,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H10
  8,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H10 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت راست در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H11
  8,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H11 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت راست در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H14
  9,600,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H14 توکار رنگ مشکی 4 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 100 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  9,600,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H17
  6,950,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H17 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 4 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت راست در ابعاد 60x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  6,950,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H21
  9,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H21 توکار رنگ مشکی 3 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ و راست در ابعاد عرض 70x40 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  9,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H23
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H23-h525s توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت راست در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H24
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H24 -h523s توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 86x50 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H25
  14,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H25 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز وسط  در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  14,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H29
  9,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H29 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با 2 پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ و دیگری در وسط اجاق در ابعاد 92x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  9,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H31
  7,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H31 توکار رنگ مشکی 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,200,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H32
  7,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H32 توکار رنگ مشکی 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,200,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H33
  10,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H33 توکار رنگ مشکی 5 شعله تایمر دار با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت راست در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  10,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H34
  7,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H34 توکار رنگ مشکی 4 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت راست گوشه بالا در ابعاد 60x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H35
  7,300,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H35 توکار رنگ مشکی 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 92x52 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  7,300,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H36
  7,300,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H36 توکار رنگ مشکی 5 شعله با پلوپز دوال وسط اجاق با ابعاد 92x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,300,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H37
  8,450,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H37 توکار رنگ مشکی 5 شعله با 2 پلوپز دوال سمت راست و سمت چپ اجاق در ابعاد 92x52 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  8,450,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H38
  8,450,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H38 توکار رنگ مشکی 5 شعله با 2 پلوپز دوال وسط و سمت چپ اجاق در ابعاد 92x52 سانتیمتر با سرشعله های Sabaf ایتالیایی با 12 ماه ضمانت

  8,450,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H39
  8,450,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H39 توکار رنگ مشکی 5 شعله با 2 پلوپز بغل اجاق سمت راست و چپ در ابعاد 92x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,450,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H40
  8,450,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H40 توکار رنگ مشکی 5 شعله با 2 پلوپز وسط و بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 92x52 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  8,450,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H41
  11,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H41 توکار با بدنه از جنس شیشه رنگ سفید 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  11,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز برقی آروما مدل H42
  8,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه برقی آروما Aroma مدل H42 توکار با بدنه از جنس سرامیک 2 شعله با پلوپز بالای اجاق در ابعاد 30x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز برقی آروما مدل H43
  11,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه برقی آروما Aroma مدل  H43-h407c توکار با بدنه از جنس سرامیک 4 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت جپ در ابعاد 60x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  11,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H44
  11,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H44 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 84x49 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  11,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما مدل H45
  12,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H45 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با 2 پلوپز کنار یا بغل اجاق سمت چپ و دیگری در وسط اجاق در ابعاد 84x49 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  12,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H46
  11,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H46 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  11,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H47
  9,750,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H47 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 4 شعله با پلوپز سمت چپ اجاق در ابعاد 60x50 سانتیمتر با سرشعله های Sabaf ایتالیایی با 12 ماه ضمانت

  9,750,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما مدل H101
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H101 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H102
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H102 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز بغل سمت راست اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H103
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H103 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H104
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H104 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز بغل اجاق سمت راست در ابعاد 90x52 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز استیل آروما سری اکونومی مدل H105
  8,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H105 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما سری اکونومی مدل H106
  8,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H106 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز کنار سمت راست اجاق در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,500,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز استیل آروما سری اکونومی مدل H107
  8,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H107 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,500,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز استیل آروما سری اکونومی مدل H108
  8,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H108 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز بغل سمت راست اجاق در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H109
  6,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H109 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 4 شعله با پلوپز بغل اجاق سمت چپ گوشه بالا در ابعاد 60x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  6,200,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H110
  3,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H110 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 2 شعله در ابعاد 30x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  3,500,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H111
  8,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H111 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H112
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H112 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز استیل آروما سری اکونومی مدل H113
  6,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H113 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 4 شعله با پلوپز بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 60x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  6,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما سری اکونومی مدل H114
  7,150,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H114 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 2 شعله در ابعاد 30x52 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  7,150,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H115
  3,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H115 توکار با بدنه از جنس شیشه سفید 2 شعله در ابعاد 30x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  3,900,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H116
  8,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H116 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی و استیل  5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H117
  7,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H117 توکار با بدنه از جنس شیشه سفید 4 شعله با پلوپز سمت چپ  اجاق در ابعاد 60x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H118
  8,950,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H118 توکار با بدنه از جنس شیشه سفید 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,950,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H119
  8,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H119 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما سری اکونومی مدل H120
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H120 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز بغل اجاق سمت راست در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز استیل آروما سری اکونومی مدل H121
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل H121 توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با پلوپز بغل اجاق سمت راست در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H122
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H122 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 86x50 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H124
  7,700,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H124 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز وسط اجاق در ابعاد 90x52 سانتیمتر  با 12 ماه ضمانت

  7,700,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای آروما سری اکونومی مدل H125
  8,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای آروما Aroma مدل H125 توکار با بدنه از جنس شیشه مشکی 5 شعله با پلوپز بغل اجاق سمت راست در ابعاد 90x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  8,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل آروما مدل Piachenza
  15,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل آروما Aroma مدل Piachenza توکار با بدنه از جنس استیل استنلس 5 شعله با 2 پلوپز وسط و بغل اجاق سمت چپ در ابعاد 92x52 سانتیمتر با 12 ماه ضمانت

  15,900,000 ریال
  موجود
 • فر توکار آروما مدل O1
  16,900,000 ریال

  فر توکار برقی و گازی آروما مدل O1 (O110GE)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و 4 برنامه پخت تولید کشور چین با 18 ماه گارانتی می باشد .

  16,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • فر توکار آروما مدل O2
  17,500,000 ریال

  فر توکار برقی آروما مدل O2 (فر توکار آروما مدل O102E) در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و 8 برنامه پخت با 18 ماه گارانتی می باشد .

  17,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • فر توکار آروما مدل O3
  16,900,000 ریال

  فر توکار برقی آروما مدل O3 (فر توکار آروما مدل O103E)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و 8 برنامه پخت با 18 ماه گارانتی می باشد .

  16,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • فر توکار آروما مدل O7
  14,700,000 ریال

  فر توکار برقی آروما مدل O7 (فر توکار آروما مدل O116E)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و مجهز به درب 3 جداره و 6 برنامه پخت با 18 ماه گارانتی می باشد .

  14,700,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • فر توکار آروما مدل O8
  17,500,000 ریال

  فر توکار برقی آروما مدل O8 (فر توکار آروما مدل O115E)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و مجهز به درب 3 جداره و 4 برنامه پخت با 18 ماه گارانتی می باشد .

  17,500,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • فر توکار آروما مدل O9
  16,700,000 ریال

  فر توکار برقی آروما مدل O9 (فر توکار آروما مدل O117E)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و مجهز به درب 3 جداره و 6 برنامه پخت با 18 ماه گارانتی می باشد .

  16,700,000 ریال
  موجود
 • فر توکار آروما مدل O10
  21,900,000 ریال

  فر توکار برقی و گازی آروما مدل O10 (فر توکار آروما مدل O123GE)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و مجهز به درب 3 جداره و 4 برنامه پخت با 18 ماه گارانتی می باشد .

  21,900,000 ریال
  موجود
 • فر توکار آروما مدل O11
  21,900,000 ریال

  فر توکار برقی و گازی آروما مدل O11 (فر توکار آروما مدل O122GE)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و مجهز به درب 3 جداره و ترموستات و خود تمیز کن با 18 ماه گارانتی می باشد .

  21,900,000 ریال
  موجود
 • فر توکار آروما مدل O12
  22,000,000 ریال

  فر توکار برقی آروما مدل O12 (خرید فر توکار آروما مدل O125GE)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و مجهز به درب 3 جداره و  ترموستات ، جرقه زن اتومات و خود تمیز کن با 18 ماه گارانتی می باشد .

  22,000,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • فر توکار آروما مدل O13
  21,900,000 ریال

  فر توکار برقی آروما مدل O13 (خرید فر توکار آروما مدل O124GE)در ابعاد 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر عرض با 57 لیتر ظرفیت و مجهز به درب 3 جداره و  کنترل مکانیکی و جوجه گردان با 18 ماه گارانتی می باشد .

  21,900,000 ریال
  موجود