گاز استیل خارجی

 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل ps-32
  0 ریال

  نام : گازرومیزی لتو مد پی اس 32 کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل کشور کارخانه سازنده :    ترکیه نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری نوع ترموکوپل    : اسپانیایی نوع فندک   :  اسپانیایی خدمات نصب :    دارد تعداد شعله   :  2 شعله سایز     : 50 * 30 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

  0 ریال
 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل ps-34

  نام : گاز رومیزی لتو مدل پی اس 34 کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل کشور کارخانه سازنده :    ترکیه نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری نوع ترموکوپل    : اسپانیایی نوع فندک   :  اسپانیایی خدمات نصب :    دارد تعداد شعله   :  5 شعله سایز     : 50 * 87 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل ps-35

  نام : گاز رومیزی لتو مدل پی اس 35 کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل کشور کارخانه سازنده :    ترکیه نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری نوع ترموکوپل    : اسپانیایی نوع فندک   :  اسپانیایی خدمات نصب :    دارد تعداد شعله   :  5 شعله سایز     : 50 * 87 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل PS-42S
  29,590,000 ریال

  نام : گاز رومیزی لتو مدل پی اس 42 اس کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری خدمات نصب :    دارد تعداد شعله   :  4 شعله سایز     : 52 * 60 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

  29,590,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل PS-41S
  16,120,000 ریال

  نام : گاز رومیزی لتو مدل پی اس 41 اس کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری خدمات نصب :    دارد تعداد شعله   :  2 شعله سایز     : 52 * 30 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

  16,120,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل PS-40S
  14,250,000 ریال

  نام : گاز رومیزی لتو مدل پی اس 40 اس کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری خدمات نصب :    دارد تعداد شعله   :  1 شعله سایز     : 52 * 30 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

  14,250,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل PS-43S
  44,170,000 ریال

  نام : گاز رومیزی لتو مدل پی اس 43 اس کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری خدمات نصب :    دارد تعداد شعله   :  5 شعله سایز     : 50 * 90 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

  44,170,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل PS-37
  46,260,000 ریال

  نام : گاز رومیزی لتو مدل پی اس 37 کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری دارای 2 شعله پلوپز تعداد شعله   :  5 شعله سایز     : 51 * 91 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

  46,260,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل لتو مدل PS-38
  46,860,000 ریال

  نام : گاز رومیزی لتو مدل پی اس 38 کارخانه سازنده   :  لتو رنگ  :   استیل نوع صفحه  :   استیل گاز مصرفی  :   گاز شهری تعداد شعله   :  5 شعله سایز     : 50 * 90 سانتی متر گارانتی  :   18 ماه

  46,860,000 ریال
  موجود