نمایندگی محصولات درخشان

 • اجاق گاز درخشان کد G201
  6,140,000 ریال 7,400,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G201 (مدل جی 201) رنگ مشکی 2 شعله ولوم راست با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  6,140,000 ریال 7,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G401
  9,950,000 ریال 11,990,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G401 (مدل جی 401) رنگ مشکی 4 شعله تمام شیشه ای با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  9,950,000 ریال 11,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G601
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G601 (مدل جی 601) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G602
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G602 (مدل جی 602) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز کنار و دارای روغنگیر گرد مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G603
  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G603 (مدل جی 603) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط و دارای روغنگیر گرد استیل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G604
  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G604 (مدل جی 604) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز بغل و دارای روغنگیر گرد استیل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G605
  12,180,000 ریال 14,670,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G605 (مدل جی 605) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط و روغن گیر گرد مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  12,180,000 ریال 14,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G606
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G606 (مدل جی 606) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز بغل و دارای روغنگیر گرد مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G607
  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G607 (مدل جی 607) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط و دارای روغنگیر گرد استیل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G608
  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G608 (مدل جی 608) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز بغل و دارای روغنگیر گرد استیل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G609
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G609 (مدل جی 609) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط و روغن گیر گرد مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G610
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G610 (مدل جی 610) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز بغل و دارای روغنگیر گرد مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G611
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G611 (مدل جی 611) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط و روغن گیر گرد و مربع مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G612
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G612 (مدل جی 612) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز بغل و دارای روغنگیر گرد و مربع مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G613
  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G613 (مدل جی 613) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط و دارای روغنگیر گرد و مربع استیل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G614
  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G614 (مدل جی 614) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز بغل و دارای روغنگیر گرد - مربع استیل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,850,000 ریال 14,280,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G615
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G615 (مدل جی 615) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط و روغن گیر گرد و مربع مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G616
  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G616 (مدل جی 616) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز بغل و دارای روغنگیر گرد - مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  11,520,000 ریال 13,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G617
  13,040,000 ریال 15,710,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G617 (مدل جی 617)  5 شعله تمام استیل پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  13,040,000 ریال 15,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G618
  13,040,000 ریال 15,710,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G618 (مدل جی 618)  5 شعله تمام استیل پلوپز یغل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  13,040,000 ریال 15,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G619
  13,040,000 ریال 15,710,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G619 (مدل جی 619) رنگ استیل 5 شعله تمام استیل پلوپز بغل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  13,040,000 ریال 15,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G620
  14,350,000 ریال 17,300,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G620 (مدل جی 620) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای LED پلوپز وسط  با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  14,350,000 ریال 17,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل کلون سفید
  11,930,000 ریال 14,370,000 ریال

  فروش اینترنتی هود کلون سفید درخشان (خرید هود درخشان مدل کلون سفید) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  11,930,000 ریال 14,370,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل کلون گلد
  13,450,000 ریال 16,210,000 ریال

  فروش اینترنتی هود کلون گلد درخشان (خرید هود درخشان مدل کلون گلد) ساخت ایران با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت طرح مورب با تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ

  13,450,000 ریال 16,210,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل اسمایل
  11,830,000 ریال 14,250,000 ریال

  فروش اینترنتی هود اسمایل درخشان (خرید هود درخشان مدل اسمایل - لبخند ) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  11,830,000 ریال 14,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل فریز سفید
  11,880,000 ریال 14,320,000 ریال

  فروش اینترنتی هود فریز سفید درخشان (خرید هود درخشان مدل فریز سفید) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  11,880,000 ریال 14,320,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل فریز نارنجی
  11,880,000 ریال 14,320,000 ریال

  فروش اینترنتی هود فریز نارنجی درخشان (خرید هود درخشان مدل فریز نارنجی) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  11,880,000 ریال 14,320,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل نوت
  11,880,000 ریال 14,310,000 ریال

  فروش اینترنتی هود نوت درخشان (خرید هود درخشان مدل نوت Note ) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  11,880,000 ریال 14,310,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل آپریل مشکی
  10,450,000 ریال 12,590,000 ریال

  فروش اینترنتی هود آپریل مشکی درخشان (خرید هود درخشان مدل آپریل مشکی April) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  10,450,000 ریال 12,590,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل آپریل استیل
  11,570,000 ریال 13,940,000 ریال

  فروش اینترنتی هود آپریل استیل درخشان (خرید هود درخشان مدل آپریل استیل April) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  11,570,000 ریال 13,940,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل اسپیس
  10,890,000 ریال 13,120,000 ریال

  فروش اینترنتی هود اسپیس درخشان (خرید هود درخشان مدل اسپیس Space ) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  10,890,000 ریال 13,120,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل آلفا
  11,090,000 ریال 13,360,000 ریال

  فروش اینترنتی هود آلفا درخشان (خرید هود درخشان مدل آلفا Alpha) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  11,090,000 ریال 13,360,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل گلکسی مشکی
  10,270,000 ریال 12,380,000 ریال

  فروش اینترنتی هود گلکسی مشکی درخشان (خرید هود درخشان مدل گلکسی رنگ مشکی Galaxy) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  10,270,000 ریال 12,380,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل گلکسی سفید
  12,340,000 ریال 14,860,000 ریال

  فروش اینترنتی هود گلکسی سفید درخشان (خرید هود درخشان مدل گلکسی رنگ سفید Galaxy) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  12,340,000 ریال 14,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل کروز
  11,010,000 ریال 13,260,000 ریال

  فروش اینترنتی هود کروز درخشان (خرید هود درخشان مدل کروز Cruise) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  11,010,000 ریال 13,260,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل ترافی
  9,110,000 ریال 10,980,000 ریال

  فروش اینترنتی هود ترافی درخشان (خرید هود درخشان مدل ترافی Trophy) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  9,110,000 ریال 10,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G621
  13,490,000 ریال 16,250,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G621 (مدل جی 621) رنگ استیل 5 شعله پلوپز وسط  با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  13,490,000 ریال 16,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G622
  12,260,000 ریال 14,770,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G622 (مدل جی 622) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط و روغن گیر گرد مشکی با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  12,260,000 ریال 14,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G623
  12,260,000 ریال 14,770,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G623 (مدل جی 623) رنگ سفید 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط  با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  12,260,000 ریال 14,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G624
  12,260,000 ریال 14,770,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G624 (مدل جی 624) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  12,260,000 ریال 14,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G625
  12,260,000 ریال 14,770,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G625 (مدل جی 625) رنگ مشکی 5 شعله تمام شیشه ای پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  12,260,000 ریال 14,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل پارالل مشکی
  11,930,000 ریال 14,370,000 ریال

  فروش اینترنتی هود پارالل مشکی درخشان (خرید هود درخشان مدل پارالل مشکی Parallel) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  11,930,000 ریال 14,370,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل پارالل استیل
  12,620,000 ریال 15,200,000 ریال

  فروش اینترنتی هود پارالل استیل درخشان (خرید هود درخشان مدل پارالل استیل Parallel) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  12,620,000 ریال 15,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل پارالل گلد
  13,450,000 ریال 16,210,000 ریال

  فروش اینترنتی هود پارالل گلد درخشان (خرید هود درخشان مدل پارالل گلد  Gold Parallel) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  13,450,000 ریال 16,210,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل کلون مشکی

  فروش اینترنتی هود کلون مشکی درخشان (خرید هود درخشان مدل کلون مشکی ) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت تولید نمی شود

 • هود درخشان مدل نوت سفید
  13,970,000 ریال 16,830,000 ریال

  فروش اینترنتی هود نـُت درخشان (خرید هود درخشان مدل نوت سفید  Note White ) ساخت کشور ترکیه با موتور توربو فلزی 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  13,970,000 ریال 16,830,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل فریز مشکی
  11,880,000 ریال 14,320,000 ریال

  فروش اینترنتی هود فریز مشکی درخشان (خرید هود درخشان مدل فریز مشکی ) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  11,880,000 ریال 14,320,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود مخفی درخشان مدل هیدن
  6,390,000 ریال 7,700,000 ریال

  فروش اینترنتی هود مخفی درخشان (خرید هود درخشان مدل هیدن با موتور توربو) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  6,390,000 ریال 7,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G627
  12,070,000 ریال 14,540,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G627 (مدل جی 627) 5 شعله تمام استیل پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  12,070,000 ریال 14,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G203
  6,760,000 ریال 8,140,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G203 (مدل جی 203) 2 شعله تمام استیل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ

  6,760,000 ریال 8,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل نوت درب اتوماتیک
  13,620,000 ریال 16,410,000 ریال

  فروش اینترنتی هود نوت درخشان (خرید هود درخشان مدل نوت Note ) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با درب برقی اتوماتیک تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  13,620,000 ریال 16,410,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل کلون استیل
  14,090,000 ریال 16,980,000 ریال

  فروش اینترنتی هود کلون استیل درخشان (خرید هود درخشان مدل کلون استیل) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  14,090,000 ریال 16,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل شیلد مشکی
  10,880,000 ریال 13,110,000 ریال

  فروش اینترنتی هود شیلد مشکی درخشان (خرید هود درخشان مدل شیلد مشکی ) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت اطلاعیه شرکت درخشان درخصوص نصب هودبه اطلاع کلیه همکاران می رساند که هود جدید درخشان با نام شیلد حتما می بایست در فاصله 70 سانتیمتری از اجاق گاز نصب گردد.

  10,880,000 ریال 13,110,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G631
  17,150,000 ریال 20,660,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G631 (مدل جی 631) رنگ طلایی 5 شعله استیل پلوپز وسط  با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ

  17,150,000 ریال 20,660,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل کلون تاچ
  11,930,000 ریال 14,370,000 ریال

  فروش اینترنتی هود کلون تاچ درخشان (خرید هود درخشان مدل کلون تاچ) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  11,930,000 ریال 14,370,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل میرو Miro
  11,370,000 ریال 13,700,000 ریال

  فروش اینترنتی هود میرور درخشان (خرید هود درخشان مدل میرور )  با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  11,370,000 ریال 13,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G629
  13,430,000 ریال 16,180,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی  سه بعدی صفحه شیشه ای درخشان کد G629 (مدل جی 629) دارای 5 شعله شیشه ای پلوپز وسط  با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ

  13,430,000 ریال 16,180,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G633
  12,910,000 ریال 15,560,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G633 (مدل جی 633)  5 شعله شیشه ای پلوپز وسط  با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ

  12,910,000 ریال 15,560,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود مخفی درخشان مدل هیدن تاچ
  8,270,000 ریال 9,960,000 ریال

  فروش اینترنتی هود مخفی تاچ درخشان (خرید هود درخشان مدل هیدن تاچ با موتور توربو)  با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت  

  8,270,000 ریال 9,960,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل فریز سه بعدی
  13,820,000 ریال 16,650,000 ریال

  فروش اینترنتی هود فریز 3d درخشان (خرید هود درخشان مدل فریز سه بعدی) ساخت کشور ترکیه با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت

  13,820,000 ریال 16,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G403
  10,940,000 ریال 13,190,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G403 (مدل جی 403)  4 شعله تمام استیل پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  10,940,000 ریال 13,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود درخشان مدل آرچ
  13,350,000 ریال 16,080,000 ریال

  فروش اینترنتی هود آرچ درخشان (خرید هود درخشان مدل آرچ) با جک آرام بند با موتور 4 سرعته و قدرت مکش 850 متر مکعب در ساعت  

  13,350,000 ریال 16,080,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G626
  13,490,000 ریال 16,250,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G626 (مدل جی 626) 5 شعله تمام استیل پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  13,490,000 ریال 16,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G630
  15,360,000 ریال 18,500,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G630 (مدل جی 630) 5 شعله تمام استیل پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  15,360,000 ریال 18,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G632
  13,040,000 ریال 15,710,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G632 (مدل جی 632) 5 شعله تمام استیل پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  13,040,000 ریال 15,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G101
  5,710,000 ریال 6,880,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G101 (مدل جی 101) رنگ مشکی تک شعله با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ

  5,710,000 ریال 6,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G103
  5,850,000 ریال 7,050,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه استیل درخشان کد G103 (مدل جی 103) تک شعله تمام استیل با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ

  5,850,000 ریال 7,050,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G628
  14,620,000 ریال 17,610,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G628 (مدل جی 628) پنج  5 شعله  شیشه مات رنگ مشکی پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  14,620,000 ریال 17,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G301
  8,740,000 ریال 10,540,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G301 (مدل جی 301) رنگ مشکی 3 شعله ولوم راست با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  8,740,000 ریال 10,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز درخشان کد G634
  15,100,000 ریال 18,190,000 ریال

  فروش اینترنتی اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G634 (مدل جی 634) پنج  5 شعله  شیشه مات رنگ مشکی پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  15,100,000 ریال 18,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه مات درخشان کد G635
  14,880,000 ریال 17,930,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G635 (مدل جی 635) پنج  5 شعله  شیشه سکوریت مات ضد لک و ضد خش دارای فویل آلومینیومی  پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  14,880,000 ریال 17,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای درخشان کد G636
  12,910,000 ریال 15,560,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G636 (مدل جی 636) پنج  5 شعله شیشه مشکی با دور نارنجی انحنا دار دارای فویل آلومینیومی پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ 

  12,910,000 ریال 15,560,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای درخشان کد G637
  12,910,000 ریال 15,560,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای درخشان کد G637 (مدل جی 637) پنج  5 شعله شیشه مشکی با دور سفید انحنا دار دارای فویل آلومینیومی پلوپز وسط با گارانتی 18 ماهه شرکت درخشان و تخفیف ویژه در فروشگاه هودینگ

  12,910,000 ریال 15,560,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه ای درخشان مدل نوت سفید
  12,140,000 ریال 14,620,000 ریال

  فروش اینترنتی هود نـُت درخشان (خرید هود درخشان مدل نوت سفید  Note White ) با موتور توربو فلزی 4 سرعته و قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی هودینگ

  12,140,000 ریال 14,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود