محصولات مس

 • هود شومینه مشکی مس
  5,910,000 ریال 7,390,000 ریال

  این هود چهار گوش رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس دارای 2 موتور 3 دور و سوئیچ فشاری  و طلق نسوز می باشد . سایر مشخصات هود مس : محصول : هود hood سازنده : مس Mas مدل : شومینه دارای 2 موتور 3 دور با مکش 550 متر مکعب در ساعت سوئیچ فشاری روشنایی توسط دو لامپ شمعی 40 وات طلق...

  5,910,000 ریال 7,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه نقره ای مس
  5,910,000 ریال 7,390,000 ریال

  این هود چهار گوش رنگ نقره ای تولید کارخانه مس mas می باشد . هود نقره ای رنگ مس دارای 2 موتور 3 دور و سوئیچ فشاری  و طلق نسوز می باشد . سایر مشخصات هود مس : محصول : هود hood سازنده : مس Mas مدل : شومینه دارای 2 موتور 3 دور با مکش 550 متر مکعب در ساعت سوئیچ فشاری روشنایی توسط دو لامپ شمعی 40 وات...

  5,910,000 ریال 7,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه سفید مس
  5,910,000 ریال 7,390,000 ریال

  این هود چهار گوش رنگ سفید تولید کارخانه مس mas می باشد . هود سفید رنگ مس دارای 2 موتور 3 دور و سوئیچ فشاری  و طلق نسوز می باشد . سایر مشخصات هود مس : محصول : هود hood سازنده : مس Mas مدل : شومینه دارای 2 موتور 3 دور با مکش 550 متر مکعب در ساعت سوئیچ فشاری روشنایی توسط دو لامپ شمعی 40 وات طلق...

  5,910,000 ریال 7,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل اپال سفید OPAL-W
  11,990,000 ریال 14,990,000 ریال

  این هود رنگ سفید تولید کارخانه مس mas می باشد . هود سفید رنگ مس با نام شناخته شده اپال سفید White OPAL و کد TH190 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در دو سایز 90 و  60 موجود می باشد .

  11,990,000 ریال 14,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل اپال مشکی OPAL
  11,110,000 ریال 13,890,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اپال OPAL و کد TH190 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در سه سایز 90 و 80 و 60 موجود می باشد .

  11,110,000 ریال 13,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل مینی اپال مشکی Mini OPAL
  11,110,000 ریال 13,890,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده مینی اپال Mini OPAL و کد TH195 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در سه سایز 90 و 80 و 60 موجود می باشد .

  11,110,000 ریال 13,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل امن مشکی Omen
  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُمن Omen و کد TH185 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل امن سفید Omen-W
  0 ریال 0 ریال

  این هود رنگ سفید تولید کارخانه مس mas می باشد . هود سفید رنگ مس با نام شناخته شده اُمن سفید White Omenو کد TH185 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در سایز 90 موجود می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • هود شومینه مس مدل اریکس مشکی Oryx
  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُریکس Oryx و کد TH180 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل اریکس سفید Oryx-w
  0 ریال 0 ریال

  این هود رنگ سفید تولید کارخانه مس mas می باشد . هود سفید رنگ مس با نام شناخته شده اُریکس Oryx-w و کد TH180 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • هود شومینه مس مدل الیور مشکی Oliver
  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُلیور Oliver و کد TH170 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل الیور سفید Oliver-W
  0 ریال 0 ریال

  این هود رنگ سفید تولید کارخانه مس mas می باشد . هود سفید رنگ مس با نام شناخته شده اُلیور سفید و کد TH170 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • هود شومینه مس مدل امگا مشکی Omega
  10,550,000 ریال 13,190,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُمگا Omega و کد TH125 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 80, 90 موجود می باشد .

  10,550,000 ریال 13,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل امگا سفید Omega-w
  0 ریال 0 ریال

  این هود رنگ سفید تولید کارخانه مس mas می باشد . هود سفید رنگ مس با نام شناخته شده اُمگا Omega-w و کد TH125 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • هود شومینه مس مدل اپتیکا Optica
  11,590,000 ریال 14,490,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُپتیکا Optica و کد TH150 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

  11,590,000 ریال 14,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل اوال Oval
  11,110,000 ریال 13,890,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُوال و کد TH155 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

  11,110,000 ریال 13,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل اوشن OCEAN

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُشن و کد TH95 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

 • هود شومینه مس مدل ابلیک با درب اتوماتیک Oblique

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُبلیک با درب اتوماتیک Oblique و کد TH160A مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در  سایز 90 موجود می باشد .

 • هود شومینه مس مدل آرتیکا فشاری Artica
  8,230,000 ریال 10,290,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده آرتیکا فشاری یا سوئیچ فشاری  Artica و کد MS70 مجهز به موتور ایتالیایی توربو و در سه سایز 90 و 80 و 60 موجود می باشد .

  8,230,000 ریال 10,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل آرتیکا لمسی Artica
  9,910,000 ریال 12,390,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده آرتیکا لمسی Artica و کد MS70T مجهز به  موتور توربو 4 دور و در سه سایز 90 و 80 و 60 موجود می باشد .

  9,910,000 ریال 12,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل ویو لمسی Wave
  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده ویو لمسی Wave و کد MS120T  مجهز به  موتور 4 دور توربو و در سایز 90 موجود می باشد .

  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل آرتمیس Artemis
  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده آرتمیس با تاج تیتانیوم Artemis و کد MS165T  مجهز به 2 موتور 3 دور ایتالیایی و در سایز 80 و 90 موجود می باشد .

  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل آرتیسان لمسی Artisan
  8,790,000 ریال 10,990,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده آرتیسان Artisan و کد MS110T  مجهز به 2 موتور 3 دور ایتالیایی و در سایز 80 و 90 موجود می باشد .

  8,790,000 ریال 10,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود مخفی مس 2 موتوره Hidden
  5,750,000 ریال 7,190,000 ریال

  این هود رنگ چوب تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مخفی مس با نام شناخته شده هیدن یا مخفی فشاری و کد 70x30 Hidden مجهز به 2 موتور 3 دور ایتالیایی و در سایز 70 موجود می باشد .

  5,750,000 ریال 7,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود مخفی مس مدل کانومی اچ یک H1 Eco
  5,190,000 ریال 6,490,000 ریال

  این هود رنگ چوب تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مخفی مس با نام شناخته شده اکونومی H1 Eco چوبی و کد H1 مجهز به یک موتور 3 دور ایتالیایی و در سایز 70 موجود می باشد .

  5,190,000 ریال 6,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل اکونومی شیشه ای H2 Eco
  5,990,000 ریال 7,490,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود اچ دو مس رنگ مشکی  با نام شناخته شده اکونومی شیشه ای H2 Eco و کد H2 مجهز به 1 موتور 3 دور ایتالیایی و در سایز  90 موجود می باشد .

  5,990,000 ریال 7,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل فلت لمسی با تاج مشکی و استیل

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده فلت لمسی با تاج مشکی و استیل Flat کد MS80T مجهز به 2 موتور 3 دور ایتالیایی و در سایز 90 موجود می باشد .

 • هود شومینه مس مدل فلت لمسی با تاج تیتانیوم
  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده فلت لمسی با تاج تیتانیوم Flat کد MS80T مجهز به 2 موتور 3 دور ایتالیایی و در سایز 90 موجود می باشد .

  10,390,000 ریال 12,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • هود شومینه مس مدل ام توربو OM

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده اُم توربو OM کد TH100مجهز به موتور ایتالیایی توربو با حلزونی فلزی چهار دور  و در سایز 90 موجود می باشد .

 • هود شومینه مس مدل مینی ام Mini OM

  این هود رنگ مشکی تولید کارخانه مس mas می باشد . هود مشکی رنگ مس با نام شناخته شده مینی اُم توربو Mini OM کد TH100مجهز به موتور ایتالیایی توربو با حلزونی فلزی چهار دور  و در سایز 80 موجود می باشد .

 • فر برقی مس مدل TO 604 EL
  0 ریال

  فر مس تولید و ساخت شرکت لوازم آشپزخانه مس MAS مدل برقی TO 604 EL توکار و در ابعاد 60*60  با مصرف انرژی گرید ++A دارای حجم  64 لیتر و 5 برنامه پخت و پز و دارای ترموستات آلمانی

  0 ریال
 • فر برقی گازی مس مدل TO 602 ELG
  0 ریال

  فر مس تولید و ساخت شرکت لوازم آشپزخانه مس MAS مدل برقی گازی TO 602 ELG توکار و در ابعاد 60*60  با مصرف انرژی گرید ++A دارای حجم  64 لیتر و جوجه گردان و دارای ترموستات آلمانی

  0 ریال
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مس مدل TG881 GL
  12,960,000 ریال 16,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل 881  دارای 5 شعله شیشه مشکی در ابعاد 88x51 هست و همچنین دارای پلوپز وسط می باشد .  

  12,960,000 ریال 16,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مس مدل TG882 GL
  12,960,000 ریال 16,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل تی جی 882  دارای 5 شعله شیشه مشکی در ابعاد 88x51 هست و همچنین دارای پلوپز بغل می باشد .  

  12,960,000 ریال 16,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 4 شعله شیشه ای مس مدل TG600 GL
  9,200,000 ریال 11,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل تی جی 600 دارای 4 شعله شیشه مشکی در ابعاد 60x50 هست و همچنین دارای پلوپز بغل می باشد .  

  9,200,000 ریال 11,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 2 شعله شیشه ای مس مدل TG300 GL
  6,640,000 ریال 8,300,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل تی جی 300 دارای 2 شعله شیشه مشکی در ابعاد 30x50 هست و همچنین دارای ولوم باکالیت استیل نسوز می باشد .  

  6,640,000 ریال 8,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل FD34T
  24,790,000 ریال 30,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف دی 34 تی در ابعاد 50×116 سانتیمتر دارای 2 لگن و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای لگن سمت راست کد FD34TR و لگن سمت چپ کد FD34TL می باشد .

  24,790,000 ریال 30,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D34T
  23,600,000 ریال 29,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 34 تی در ابعاد 45×116 سانتیمتر دارای 2 لگن و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . 

  23,600,000 ریال 29,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل FD34TM
  26,390,000 ریال 32,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف دی 34 تی ام در ابعاد 52×116 سانتیمتر دارای 2 لگن با سینی و جای شیر و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای لگن سمت راست  و لگن سمت چپ قرینه می باشد .

  26,390,000 ریال 32,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F40TM
  20,000,000 ریال 25,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 40 تی ام در ابعاد 52×85/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و جای شیر و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . مدل نصب این سینک بصورت قرینه هم سمت راست  و هم  سمت چپ انجام می شود.

  20,000,000 ریال 25,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 40T
  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 40 تی در ابعاد 45×85/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F40
  11,200,000 ریال 14,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 40 در ابعاد 50×45 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  11,200,000 ریال 14,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 40
  8,790,000 ریال 10,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 40 در ابعاد 45×45 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  8,790,000 ریال 10,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D34
  15,800,000 ریال 19,750,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 34 در ابعاد 45×75/5 سانتیمتر دارای 2 لگن و بدون سینی دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . 

  15,800,000 ریال 19,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D40
  17,840,000 ریال 22,300,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 40 در ابعاد 45×87/5  سانتیمتر دارای 2 لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  17,840,000 ریال 22,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 34
  7,910,000 ریال 9,890,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 34 در ابعاد 45×39 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  7,910,000 ریال 9,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 70
  11,510,000 ریال 14,390,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 70 در ابعاد 45×75 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  11,510,000 ریال 14,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 80
  12,790,000 ریال 15,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 80 در ابعاد 45×85 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  12,790,000 ریال 15,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34
  9,030,000 ریال 11,290,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 در ابعاد 50×39 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و جای شیر و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  9,030,000 ریال 11,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F70
  12,800,000 ریال 16,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل F70 در ابعاد 50×79 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای جای شیر و عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  12,800,000 ریال 16,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F80
  14,320,000 ریال 17,900,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل F80 در ابعاد 50×85 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  14,320,000 ریال 17,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل FD34
  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف دی 34 در ابعاد 50×75/5 سانتیمتر دارای 2 لگن و بدون سینی و جای شیر دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . 

  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل FD40
  22,400,000 ریال 28,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف دی 40 در ابعاد 50×87/5  سانتیمتر دارای 2 لگن بدون سینی و دارای جای شیر و عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  22,400,000 ریال 28,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 34T
  16,800,000 ریال 21,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 34 تی در ابعاد 45×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  16,800,000 ریال 21,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34TM
  18,400,000 ریال 23,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 تی ام در ابعاد 52×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و جای شیر و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . مدل نصب این سینک بصورت قرینه هم سمت راست  و هم  سمت چپ انجام می شود.

  18,400,000 ریال 23,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F40T
  18,400,000 ریال 23,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 40 تی در ابعاد 50×85/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و دارای جای شیر و عمق  21 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای لگن سمت راست کد F40TR و لگن سمت چپ کد F40TL می باشد .

  18,400,000 ریال 23,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34T
  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 تی در ابعاد 50×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و پمپ مایع ظرفشویی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .این سینک دارای لگن سمت راست کد F34TR و لگن سمت چپ کد F34TL می باشد .

  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG9001 TCGLM
  12,320,000 ریال 15,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG9001 TCGLM می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  12,320,000 ریال 15,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG9002 TCGLM
  12,320,000 ریال 15,400,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG9002 TCGLM می باشد . اجاق گاز 5 شعله مات در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست اجاق می باشد .  

  12,320,000 ریال 15,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG9003 TCGL

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG9003 TCGL می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 90 * 50 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG9004 TCGL

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG9004 TCGL می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 90 * 50 هست و دارای پلوپز بغل یا کنار سمت راست اجاق می باشد .  

 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG9005
  12,720,000 ریال 15,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG9005 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  12,720,000 ریال 15,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG9006
  12,720,000 ریال 15,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG9006 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز کنار یا بغل سمت راست می باشد .  

  12,720,000 ریال 15,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG9005
  12,720,000 ریال 15,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG9007 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  12,720,000 ریال 15,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG9008
  12,720,000 ریال 15,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG9008 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز کنار یا بغل سمت راست می باشد .  

  12,720,000 ریال 15,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه سفید مس مدل TG9005 w
  13,600,000 ریال 17,000,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه سفید مس مدل TG9005 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  13,600,000 ریال 17,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه سفید مس مدل TG9005 w
  13,600,000 ریال 17,000,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه سفید مس مدل TG9006-w می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست می باشد .  

  13,600,000 ریال 17,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه سفید مس مدل TG9007 w
  13,600,000 ریال 17,000,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه سفید مس مدل TG9007 -w می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  13,600,000 ریال 17,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه سفید مس مدل TG9008 w
  13,600,000 ریال 17,000,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه سفید مس مدل TG9008-w می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست می باشد .  

  13,600,000 ریال 17,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG901
  12,630,000 ریال 15,790,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG901 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  12,630,000 ریال 15,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه سفید مس مدل TG901 w
  13,510,000 ریال 16,890,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه سفید مس مدل TG901 -w می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  13,510,000 ریال 16,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG902
  12,630,000 ریال 15,790,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG902 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست می باشد .  

  12,630,000 ریال 15,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه سفید مس مدل TG902 w
  13,510,000 ریال 16,890,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه سفید مس مدل TG902 -w می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست می باشد .  

  13,510,000 ریال 16,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل مس مدل TG903

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل مس مدل TG903 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل TG904

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل TG904 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 50 هست و دارای پلوپز بغل سمت چپ می باشد .  

 • اجاق گاز استیل مس مدل TG904

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل مس مدل TG904 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت چپ می باشد .  

 • اجاق گاز استیل مس مدل TG905
  12,960,000 ریال 16,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل مس مدل TG905 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  12,960,000 ریال 16,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل مس مدل TG906
  12,960,000 ریال 16,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل مس مدل TG906 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست می باشد .  

  12,960,000 ریال 16,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل مس مدل TG907

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل مس مدل TG907 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

 • اجاق گاز استیل مس مدل TG908

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل مس مدل TG908 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست می باشد .  

 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل G1
  11,120,000 ریال 13,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل G1 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  11,120,000 ریال 13,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز شیشه ای مس مدل G2
  11,120,000 ریال 13,900,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه شیشه ای مس مدل G2 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست می باشد .  

  11,120,000 ریال 13,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل مس مدل G3
  11,360,000 ریال 14,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل مس مدل G3 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز وسط می باشد .  

  11,360,000 ریال 14,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل مس مدل G4
  11,360,000 ریال 14,200,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی صفحه استیل مس مدل G4 می باشد . اجاق گاز 5 شعله در ابعاد 88 * 51 هست و دارای پلوپز بغل سمت راست می باشد .  

  11,360,000 ریال 14,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2801

  ناموجود مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M  2801 (خرید مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M  2801 )  مدل تاچ با گنجایش 28 لیتر و ابعاد 59.5x40.1 دارای گارانتی و ضمانت 18 ماهه و تخفیف ویژه فروشگاه هودینگ

 • مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2802

  ناموجود مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2802 (خرید مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2802 )  مدل تاچ با گنجایش 28 لیتر و ابعاد 59.5x40.1 دارای گارانتی و ضمانت 18 ماهه و تخفیف ویژه فروشگاه هودینگ

 • مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2805

  ناموجود مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2805 (خرید مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2805 )  مدل تاچ با گنجایش 25 لیتر و ابعاد 59.5x40.1 دارای گارانتی و ضمانت 18 ماهه و تخفیف ویژه فروشگاه هودینگ

 • مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2806

  ناموجود مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2806 (خرید مایکروویو توکار مستر پلاس مدل M 2806 )  مدل تاچ با گنجایش 25 لیتر و ابعاد 59.5x40.1 دارای گارانتی و ضمانت 18 ماهه و تخفیف ویژه فروشگاه هودینگ