مارک آلتون

 • فر توکار برقی گازی آلتون مدل V202
  33,600,000 ریال

  فر توکار مدل وی 202  با منبع انرژی برقی گازی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  33,600,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی گازی آلتون مدل V202S
  34,800,000 ریال

  فر توکار مدل وی 202  اس با منبع انرژی برقی گازی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه و استیل ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  34,800,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی گازی آلتون مدل V202W
  34,800,000 ریال

  فر توکار مدل وی 202  دبلیو با منبع انرژی برقی گازی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه سفید ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  34,800,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V301
  37,200,000 ریال

  فر توکار مدل وی 301 با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  37,200,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V301S
  38,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 301 اس با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی استیل ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  38,400,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V301W
  38,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 301 دبلیو با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه سفید ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  38,400,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V302
  38,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 302 با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی با نوار قرمز رنگ دور تا دور ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  38,400,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V304
  38,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 304 با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی با زه طلایی ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  38,400,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401
  42,000,000 ریال

  فر توکار مدل وی 401 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  42,000,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401S
  43,200,000 ریال

  فر توکار مدل وی 401 اس با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی استیل ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  43,200,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401W
  43,200,000 ریال

  فر توکار مدل وی 401 دبلیو با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه سفید ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  43,200,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V403
  44,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 403 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه استیل (شیشه اپتیک نقره ای)،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  44,400,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H103S
  15,900,000 ریال

  هود شومینه ای H103 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی ۷۰۰متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  15,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H300B
  13,900,000 ریال

  هود شومینه ای H300 در ابعاد 60 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  13,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H300W
  15,400,000 ریال

  هود شومینه ای H300 دبلیو در ابعاد 60 سانتی متر با نمای شیشه سفید ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  15,400,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H304
  14,600,000 ریال

  هود شومینه ای H304 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  14,600,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H305B
  14,800,000 ریال

  هود شومینه ای H305 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  14,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H305W
  16,300,000 ریال

  هود شومینه ای H305 دبلیو در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه سفید ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,300,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H307
  16,300,000 ریال

  هود شومینه ای H307 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 900 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,300,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H308
  20,800,000 ریال

  هود شومینه ای H308 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و درب اتوماتیک برقی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  20,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H310
  16,200,000 ریال

  هود شومینه ای H310 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و نوار قرمز رنگ دور تا دور  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,200,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H311
  14,800,000 ریال

  هود شومینه ای H311 در ابعاد 80 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  14,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H312
  15,800,000 ریال

  هود شومینه ای H312 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  15,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H313
  16,500,000 ریال

  هود شومینه ای H313 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه اپتیک نقره ای ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 900 متر مکعب در ساعت  مجهز به فیلتر آلومینیومی با قابلیت نصب فیلتر کربنی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H314
  16,200,000 ریال

  هود شومینه ای H314 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی با نوار طلایی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,200,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H315 B
  12,500,000 ریال

  هود شومینه ای H315 بی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  12,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H402 B
  15,800,000 ریال

  هود شومینه ای H402  بی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 900 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  15,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H501
  19,800,000 ریال

  هود شومینه ای H501 بی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  19,800,000 ریال
  موجود
 • هود مخفی آلتون مدل H601
  11,800,000 ریال

  هود مخفی H601 در ابعاد 80 سانتی متر با نمای استیل و شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و کلید لمسی و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  11,800,000 ریال
  موجود
 • هود مخفی آلتون مدل H601 B
  11,500,000 ریال

  هود مخفی H601  بی در ابعاد 80 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و کلید لمسی و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  11,500,000 ریال
  موجود
 • هود مخفی آلتون مدل H602 S
  9,900,000 ریال

  هود مخفی H602 اس در ابعاد 90 سانتی متر با نمای تمام استیل با قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  کلید فشاری و موتور توربو 4 دور تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  9,900,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V303
  39,700,000 ریال

  فر توکار مدل وی 303 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای دارای سیستم Meat Prob با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  39,700,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V305
  32,800,000 ریال

  فر توکار مدل وی 303 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای دارای سیستم Meat Prob با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  32,800,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V404
  47,000,000 ریال

  فر توکار مدل وی 404 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی آینه ای ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  47,000,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V901
  62,000,000 ریال

  فر توکار مدل وی 901 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 90x60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 95 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  62,000,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V901W
  63,500,000 ریال

  فر توکار مدل وی 901 دبلیو با منبع انرژی برقی  در ابعاد 90x60 سانتی متر  با نمای شیشه سفید ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 95 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  63,500,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V901S
  63,500,000 ریال

  فر توکار مدل وی 901 اس  با منبع انرژی برقی  در ابعاد 90x60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی و بدنه استیل ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 95 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  63,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H203
  8,900,000 ریال

  هود شومینه ای H203 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای کلید مکانیکی ، سنسور حرارت و دما و موتور فلزی 4 دور پر قدرت سوپرسایلنت و  قدرت مکش  900 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  8,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H204
  9,900,000 ریال

  هود شومینه ای H204 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای کلید لمسی ، سنسور حرارت و دما و موتور فلزی 4 دور پر قدرت سوپرسایلنت و  قدرت مکش  900 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  9,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H316
  17,500,000 ریال

  هود شومینه ای H316 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی آینه ای، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  17,500,000 ریال
  موجود
 • هود مخفی آلتون مدل H601W
  11,900,000 ریال

  هود مخفی H601w در ابعاد 80 سانتی متر با نمای شیشه سفید ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و کلید لمسی و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  11,900,000 ریال
  موجود