فر مشکی

 • فر توکار کن مدل TC367

  این فر کن توکار و رنگ مشکی در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد . دارای جوجه گردان و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد . ناموجود - تولید نمی شود

 • فر توکار کن مدل TC367 سفید

  این فر کن توکار و رنگ سفید در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد . دارای جوجه گردان و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد ناموجود - تولید نمی شود.

 • فر توکار داتیس مدل D-F 644
  40,730,000 ریال 45,360,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-644 در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی از نوع فر برقی و دارای ولوم با نور آبی LED و دارای جوجه گردان و 8 نوع برنامه پخت می باشد .

  40,730,000 ریال 45,360,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل D-F 646
  49,360,000 ریال 54,970,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-646 در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی از نوع فر برقی و دارای ولوم با نور آبی LED و دارای جوجه گردان و 11 نوع برنامه پخت می باشد .

  49,360,000 ریال 54,970,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل D-F 648
  50,470,000 ریال 56,200,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-648 در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی از نوع فر برقی و دارای جوجه گردان و 11 نوع برنامه پخت می باشد .

  50,470,000 ریال 56,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل D-F 660
  30,650,000 ریال 34,130,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-660 در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی از نوع فر برقی و گازی دارای  شیر ترموستات می باشد .

  30,650,000 ریال 34,130,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل D-F 665
  29,830,000 ریال 33,220,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-665 در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی و حجم 60 لیتر از نوع فر دو ولوم برقی و گازی دارای  شیر ترموستات می باشد .

  29,830,000 ریال 33,220,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل D-F 670
  39,080,000 ریال 43,520,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-670 در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی و حجم 60 لیتر از نوع فر برقی و گازی دارای  شیر ترموستات می باشد .

  39,080,000 ریال 43,520,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار مشکی کن مدل TC360
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل TC360 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار استیل کن مدل TC360
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی استیل مدل TC360 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار مشکی کن مدل TC361
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل TC361 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار مشکی کن مدل TC366

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل TC366 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد . ناموجود - تولید نمی شود

 • فر توکار کن مدل 6031EGB
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی استیل مدل 6031EGB در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار کن مدل 6433EEB
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل 6433EEB در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار کن مدل 6500EE
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل 6500EE در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار کلایبرگ مدل O 409
  0 ریال 0 ریال

  فر برقی و گازی کلایبرگ مدل O 409 Clayberg رنگ مشکی دارای گنجایش حجم 70 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  0 ریال 0 ریال
 • فر توکار کلایبرگ مدل O 411
  33,920,000 ریال 39,900,000 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 411 Clayberg رنگ مشکی دارای 12 برنامه پخت و گنجایش حجم 70 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  33,920,000 ریال 39,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار کلایبرگ مدل O 412
  32,220,000 ریال 37,900,000 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 412 Clayberg رنگ مشکی دارای 10 برنامه پخت و گنجایش حجم 70 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  32,220,000 ریال 37,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار کلایبرگ مدل O 413
  29,240,000 ریال 34,400,000 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 413 Clayberg رنگ مشکی دارای 6 برنامه پخت و گنجایش حجم 70 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  29,240,000 ریال 34,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل DF-672
  40,730,000 ریال 45,360,000 ریال

  فر برقی گازی داتیس مدل DF-672 رنگ مشکی دارای 8 برنامه پخت و گنجایش حجم 60 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  40,730,000 ریال 45,360,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل DF-644
  30,850,000 ریال 34,350,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-663 در ابعاد 59  سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی از نوع فر برقی و دارای جوجه گردان  می باشد .

  30,850,000 ریال 34,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل DF 675
  50,770,000 ریال 56,540,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-675 در ابعاد 59  سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی و حجم 60 لیتر از نوع فر برقی و گازی دارای  شیر ترموستات می باشد .

  50,770,000 ریال 56,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل DF 680
  49,570,000 ریال 55,200,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-680 در ابعاد 59  سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی و حجم 60 لیتر از نوع فر برقی تمام لمسی می باشد .

  49,570,000 ریال 55,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل DF 664

  فر داتیس مدل توکار DF-664 در ابعاد 59  سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی از نوع فر برقی و دارای جوجه گردان  می باشد .

 • فر توکار داتیس مدل DF 655
  45,240,000 ریال 50,380,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-655 در ابعاد 59  سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی و حجم 60 لیتر از نوع فر برقی  می باشد .

  45,240,000 ریال 50,380,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار مشکی کن مدل TC362
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل TC362 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار سفید کن مدل TC362W
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ سفید مدل TC362 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار مشکی کن مدل TC363B
  0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل TC363 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار داتیس مدل DF-647 Ultra
  49,360,000 ریال 54,970,000 ریال

  فر داتیس مدل توکار DF-647 Ultra در ابعاد 60 سانتیمتر می باشد و دارای عمق 57 سانتی از نوع فر برقی و تمام لمسی دارای جوجه گردان و 11 نوع برنامه پخت می باشد .

  49,360,000 ریال 54,970,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار کلایبرگ مدل O414
  36,380,000 ریال 42,800,000 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 414 Clayberg بدنه شیشه مشکی و استیل  دارای 12 برنامه پخت و گنجایش حجم 70 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  36,380,000 ریال 42,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار کلایبرگ مدل O415
  0 ریال 0 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 415 Clayberg بدنه شیشه و استیل  دارای 10 برنامه پخت و گنجایش حجم 60 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  0 ریال 0 ریال
 • فر توکار کلایبرگ مدل O416
  0 ریال 0 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 416 Clayberg بدنه شیشه و استیل  دارای 10 برنامه پخت و گنجایش حجم 60 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  0 ریال 0 ریال
 • فر توکار کلایبرگ مدل O417
  0 ریال 0 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 417 Clayberg بدنه شیشه و استیل  دارای 10 برنامه پخت و گنجایش حجم 60 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  0 ریال 0 ریال
 • فر توکار کلایبرگ مدل O418
  0 ریال 0 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 418 Clayberg بدنه شیشه و استیل  دارای 10 برنامه پخت و گنجایش حجم 60 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  0 ریال 0 ریال
 • فر توکار کلایبرگ مدل O419
  0 ریال 0 ریال

  فر برقی کلایبرگ مدل O 419 Clayberg بدنه شیشه و استیل  دارای 10 برنامه پخت و گنجایش حجم 60 لیتر و مجهز به جوجه گردان

  0 ریال 0 ریال
 • فر توکار داتیس مدل DF-681
  52,800,000 ریال 58,800,000 ریال

  فر برقی تمام لمسی با تایمر دیجیتال مدل 681 توکار داتیس دارای سنسور پخت گوشت و مجهز به کانوکشن و دارای قفل کودک و جوجه گردان و دارای یک عدد سینی با گنجایش حجم 75 لیتر می باشد .  

  52,800,000 ریال 58,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • بسته شماره 21 - محصولات کن مدل اپل رنگ مشکی
  24,690,000 ریال 34,340,000 ریال

  آشپزخانه خود را با برند کن طرح اپل مشکی ست نمایید . این بسته با تخفیف لحاظ شده است : ۰۲۱-۵۵۵۹۳۷۷۴  ۰۲۱-۵۵۶۹۸۷۱۷ هود کن مدل 1410 مشکی گاز صفحه ای شیشه ای کن مدل اپل مشکی

  24,690,000 ریال 34,340,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • بسته هود و گاز مشکی کن طرح اطلس
  22,310,000 ریال 31,030,000 ریال

  آشپزخانه خود را با برند کن طرح اطلس جدید ست نمایید . این بسته با تخفیف لحاظ شده است : ۰۲۱-۵۵۵۹۳۷۷۴  ۰۲۱-۵۵۶۹۸۷۱۷ هود کن مدل اطلس مشکی 60 سانتیمتر گاز صفحه ای شیشه ای کن مدل 403G

  22,310,000 ریال 31,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار میلان مدل G10
  0 ریال

  فر G10 بصورت توکار ساخت میلان (Milad) در ابعاد 60 در 60 سانتیمتر و گنجایش 70 لیتر و نمای ظاهری شیشه رنگ مشکی و بدنه استیل و دارای 10 برنامه پخت و پز می باشد .

  0 ریال
 • فر توکار میلان مدل G12
  40,900,000 ریال

  فر G12 بصورت توکار ساخت میلان (Milad) در ابعاد 60 در 60 سانتیمتر و گنجایش 70 لیتر و نمای ظاهری شیشه رنگ مشکی و بدنه استیل و دارای 12 برنامه پخت و پز می باشد .

  40,900,000 ریال
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل DF-682
  41,670,000 ریال 46,400,000 ریال

  فر برقی 682 داتیس مجهز به صفحه تمام لمسی می باشد و دارای 11 برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک و تاخیری می باشد. به وسیله این فر بدون تنظیمات دما می توانید به صورت اتوماتیک غذاهای مورد علاقه خودتان را پخت نمائید.

  41,670,000 ریال 46,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار میلان مدل G6
  34,900,000 ریال

  فر G6  بصورت توکار ساخت میلان (Milad) در ابعاد 60 در 60 سانتیمتر و گنجایش 70 لیتر و نمای ظاهری شیشه رنگ مشکی و دارای 6 برنامه پخت و پز می باشد .

  34,900,000 ریال
  موجود
 • فر برقی وایز مدل W0402
  79,470,000 ریال

  فر برقی 402 از نوع توکار دارای 12 برنامه پخت با تایمر دیجیتال و ریل تلسکوپی و نمایشگر تمام لمسی ساخت شرکت Wise وایز می باشد .

  79,470,000 ریال
  موجود
 • فر برقی وایز مدل W0403
  134,470,000 ریال

  فر برقی 403 از نوع توکار هوشمند تصویری دارای 20 برنامه پخت با تایمر دیجیتال و ریل تلسکوپی و نمایشگر تمام لمسی ساخت شرکت Wise وایز می باشد .

  134,470,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی و گازی داتیس مدل DF 622
  39,030,000 ریال 43,460,000 ریال

  فر DF_622 دارای صفحه نمایش تایمر دار و سه عدد ولوم برای انتخاب منوهای پخت و یک موتور جوجه گردان می باشد و برای ایمنی بیشتر دارای قفل کودک می باشد و دو عدد سینی لعابی که حجم داخل فر 60 لیتر می باشد این فر دارای شلف استیک پز و دستگیره برای جابجایی راحتتر شلف می باشد

  39,030,000 ریال 43,460,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-642
  40,110,000 ریال 44,670,000 ریال

  فر برقی DF_642 مجهز به سیستم قفل کن مکانیکی ولوم ها می باشد این فر دارای 8 نوع برنامه یخت و چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب است . حجم داخل فر 60 لیتر می باشد و قابلیت باز شدن راحت شیشه های داخلی درب فر برای شستشوی دارد.

  40,110,000 ریال 44,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی بورنیک مدل سورنا
  19,020,000 ریال 22,380,000 ریال

  فر برقی مدل سورنا ساخت بورنیک Bornik می باشد. این فر دارای 4 نوع برنامه پخت و چهار  است . حجم داخل فر 60 لیتر  و دارای گنجایش 72 لیتر می باشد

  19,020,000 ریال 22,380,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-683
  37,770,000 ریال 42,060,000 ریال

  فر برقی DF-683 یکی از مدل هایی است که به دلیل امکانات و ویژگی هایی که دارد نظرها را به خود جلب خواهد کرد.این فر از موتور جوجه گردان، مجهز به کانوکشن ، قفل کودک، پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری، تایمر دیجیتال تمام لمسی، فن هواکش اتوماتیک و … برخوردار بوده. نقطه برجسته این فر 10 نوع برنامه پخت آن است که...

  37,770,000 ریال 42,060,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-684
  28,330,000 ریال 31,550,000 ریال

  فر برقی DF-684  از نظر مشخصات و کیفیت می تواند با تمام فرهای موجود در بازار رقابت کند که تمام این امکانات از نکته مثبتی برخوردار می باشد. به عنوان مثال این فر از موتورجوجه گردان، ترموسویچ فن هواکش، تایمر مکانیکی، مجهز به کانوکشن و … برخوردار بوده. نقطه برجسته این فر 8 نوع برنامه پخت آن است که...

  28,330,000 ریال 31,550,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-685
  26,660,000 ریال 29,690,000 ریال

  فر برقی DF-685 از نظر مشخصات و کیفیت می تواند با تمام فرهای موجود در بازار رقابت کند که تمام این امکانات از نکته مثبتی برخوردار می باشد. به عنوان مثال این فر از موتورجوجه گردان، ترموسویچ فن هواکش، تایمر مکانیکی، مجهز به کانوکشن و … برخوردار بوده. نقطه برجسته این فر 8 نوع برنامه پخت آن است که...

  26,660,000 ریال 29,690,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-686
  32,570,000 ریال 36,270,000 ریال

  فر برقی DF-686 یکی از مدل هایی است که به دلیل امکانات و ویژگی هایی که دارد نظرها را به خود جلب خواهد کرد. به عنوان مثال این فر از موتورجوجه گردان، قفل کودک صفحه لمسی، 8 برنامه پخت و … برخوردار بوده. نقطه برجسته این فر تایمر دیجیتال با قابلیت آلارم و قطع کن زمان پخت و دارای پخت نیمه اتوماتیک و...

  32,570,000 ریال 36,270,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی پادیسان مدل پارادیزو مشکی
  30,970,000 ریال 33,300,000 ریال

  فر برقی مدل پارادیزو رنگ مشکی ساخت شرکت پادیسان Padisan می باشد این فر دارای  نمایشگر دیجیتال لمسی و 8 برنامه پخت مجهز به شیشه  3 لایه متحرک و فن سرد و گرم با ظرفیت 54 لیتراست .

  30,970,000 ریال 33,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی پادیسان مدل پارادیزو سفید
  32,360,000 ریال 34,800,000 ریال

  فر برقی مدل پارادیزو رنگ سفید ساخت شرکت پادیسان Padisan می باشد این فر دارای  نمایشگر دیجیتال لمسی و 8 برنامه پخت مجهز به شیشه  3 لایه متحرک و فن سرد و گرم با ظرفیت 54 لیتراست .

  32,360,000 ریال 34,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی پادیسان مدل پانوراما مشکی
  35,250,000 ریال 37,900,000 ریال

  فر برقی مدل پانوراما رنگ مشکی ساخت شرکت پادیسان Padisan می باشد این فر دارای جوجه گردان و نمایشگر دیجیتال لمسی و 8 برنامه پخت مجهز به شیشه  3 لایه متحرک و فن سرد و گرم با ظرفیت 54 لیتراست .

  35,250,000 ریال 37,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی پادیسان مدل پانوراما استیل
  37,110,000 ریال 39,900,000 ریال

  فر برقی مدل پانوراما نمای شیشه استیل ساخت شرکت پادیسان Padisan می باشد این فر دارای جوجه گردان و نمایشگر دیجیتال لمسی و 8 برنامه پخت مجهز به شیشه  3 لایه متحرک و فن سرد و گرم با ظرفیت 54 لیتراست .

  37,110,000 ریال 39,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی پادیسان مدل پامچال مشکی
  37,010,000 ریال 39,800,000 ریال

  فر برقی مدل پامچال رنگ مشکی ساخت شرکت پادیسان Padisan می باشد این فر دارای جوجه گردان و نمایشگر دیجیتال لمسی و 13 برنامه پخت مجهز به شیشه  3 لایه متحرک و فن سرد و گرم با ظرفیت 54 لیتراست .

  37,010,000 ریال 39,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی پادیسان مدل پالیز مشکی
  37,010,000 ریال 39,800,000 ریال

  فر برقی مدل پالیز رنگ مشکی ساخت شرکت پادیسان Padisan می باشد این فر دارای جوجه گردان و نمایشگر دیجیتال لمسی و 12 برنامه پخت مجهز به شیشه  3 لایه متحرک و فن سرد و گرم با ظرفیت 54 لیتراست .

  37,010,000 ریال 39,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی گازی پادیسان مدل پابلو مشکی
  35,250,000 ریال 37,900,000 ریال

  فر برقی گازی مدل پابلو رنگ مشکی ساخت شرکت پادیسان Padisan می باشد این فر دارای جوجه گردان و نمایشگر دیجیتال لمسی و 8 برنامه پخت مجهز به شیشه  3 لایه متحرک و فن سرد و گرم با ظرفیت 54 لیتراست .

  35,250,000 ریال 37,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر برقی گازی درسا مدل ترانه مشکی
  40,390,000 ریال 43,900,000 ریال

  فر برقی گازی درسا مدل ترانه در ابعاد 60x59 سانتی متر در رنگ  شیشه مشکی دارای کلید سلکتوری و کلید دیجیتال و دارای گاورنر جهت تثبیت فشار گاز همراه با 25 ماه گارانتی و تخفیف ویژه هودینگ

  40,390,000 ریال 43,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار داتیس مدل DF 655 Ultra
  46,880,000 ریال 52,210,000 ریال

  فر برقی داتیس مدل DF_655 Ultra یکی از جدید ترین مدل های فرهای توکار داتیس است از ویژگی منحصر به فرد این فر مجهز بودن به 2 عدد موتور جوجه گردان، ریل تلسکوپی Hettech آلمان و شیشه الترا کلیر است. از دیگر ویژگی های این فر می توان به 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک، سیستم یخ زدایی، سیستم خنک کننده...

  46,880,000 ریال 52,210,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-683 Ultra
  39,170,000 ریال 43,620,000 ریال

  فر برقی DF-683 Ultra  یکی از مدل هایی است که به دلیل امکانات و ویژگی هایی که دارد نظرها را به خود جلب خواهد کرد.این فر سفید از موتور جوجه گردان، مجهز به کانوکشن ، قفل کودک، پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری، تایمر دیجیتال تمام لمسی، فن هواکش اتوماتیک و … برخوردار بوده. نقطه برجسته این فر 10 نوع برنامه...

  39,170,000 ریال 43,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-684 Ultra
  30,210,000 ریال 33,640,000 ریال

  فر برقی DF-684 Ultra از جدید ترین مدل های فرهای توکار داتیس است از ویژگی منحصر به فرد این فر می توان به رنگ سفید و زیبای این فر اشاره کرد و این زیبایی زمانی بیشتر نمایان می شود که با محصولات هم خانواده اش در آشپزخانه شما جانمایی شود. از دیگر ویژگی های این فر می توان به 8 نوع برنامه پخت نیمه...

  30,210,000 ریال 33,640,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-687
  41,490,000 ریال 46,200,000 ریال

  فر برقی رفلکس DF-687 یکی از جدید ترین مدل های فرهای توکار داتیس است از ویژگی منحصر به فرد این فر می توان به درب شیشه ای رفلکس این فر اشاره کرد این فر دارای سنسور پخت گوشت meat prob است که به هنگام مغز پخت شدن غذا شما را مطلع خواهد کرد. از دیگر ویژگی های این فر می توان به 11 نوع برنامه پخت نیمه...

  41,490,000 ریال 46,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار برقی داتیس مدل DF-689
  31,390,000 ریال 34,950,000 ریال

  فر برقی DF-689 یکی از جدید ترین مدل های فرهای توکار داتیس است . این فر دارای 8 برنامه پخت نیمه اتوماتیک است که از طریق آن می توانید انواع غذاهای دلخواه خود را بپزید. فن کانوکشن که در این فر به کار رفته سبب توزیع یکنواخت دما در تمام فضای داخلی فر می شود تا همه اجزای غذا به صورت یکنواخت پخته شود....

  31,390,000 ریال 34,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود