سینک تک لگنه

 • سینک توکار اخوان کد 312
  8,680,000 ریال 11,270,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 312 طرح ( یاسمینا Model Yasmina- 80-R25) از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 80 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی...

  8,680,000 ریال 11,270,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار اخوان کد 313

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 313 طرح ( یاسمینا Model Yasmina- 80-Rect) از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 80 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی...

 • سینک توکار اخوان کد 316
  8,680,000 ریال 11,270,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 316 طرح ( رسپینا Model Respina- 80-R25 ) از نوع گروه باکسی و بصورت توکار می باشد . طول سینک 80 و عرض آن 50 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون و دارای دو لگن عمیق سمت راست و سمت چپ می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی...

  8,680,000 ریال 11,270,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 400
  7,970,000 ریال 10,350,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 400 طرح ( Model Under Counter B-475*400-Rect ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 47.5 و عرض آن 40 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد . و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  7,970,000 ریال 10,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 401
  10,260,000 ریال 13,330,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 401 طرح ( Model Under Counter B-720*400-Rect ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 72 و عرض آن 40 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  10,260,000 ریال 13,330,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 402
  9,500,000 ریال 12,330,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 402 طرح ( Model Under Counter B-400*600-Rect ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 60 و عرض آن 40 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  9,500,000 ریال 12,330,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 403
  5,770,000 ریال 7,490,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 403 طرح ( Model Under Counter B-340*400-R25 ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 34 و عرض آن 40 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  5,770,000 ریال 7,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 404
  4,930,000 ریال 6,400,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 404 طرح ( Model Under Counter B-340*340-R25 ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 34 و عرض آن 34 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  4,930,000 ریال 6,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 405
  3,730,000 ریال 4,850,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 405 طرح ( Model Under Counter B-340*180-R25 ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 34 و عرض آن 18 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  3,730,000 ریال 4,850,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 406
  7,050,000 ریال 9,150,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 406 طرح ( Model Under Counter B-405*400-Rect ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 40.5 و عرض آن 40 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  7,050,000 ریال 9,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 407
  6,620,000 ریال 8,600,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 407 طرح ( Model Under Counter B-340*400-Rect ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 34 و عرض آن 40 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  6,620,000 ریال 8,600,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 408
  5,590,000 ریال 7,260,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 408 طرح ( Model Under Counter B-340*340-Rect ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 34 و عرض آن 40 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  5,590,000 ریال 7,260,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکورین اخوان کد 409
  4,750,000 ریال 6,170,000 ریال

  سینک ظرفشویی اخوان مدل 409 طرح ( Model Under Counter B-340*180-Rect ) از نوع گروه باکسی و بصورت زیر کورین می باشد . طول سینک 34 و عرض آن 18 سانتیمتر است . این سینک به همراه زیرآب و سیفون می باشد. و همچنین داری یک نوار جهت آب بندی بهتر و بست فلزی بهمراه قطعات پلاستیکی جانبی می باشد .

  4,750,000 ریال 6,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار میلان مدل M3
  6,370,000 ریال 7,490,000 ریال

  سینک میلان Milan مدل M3 سینک ام 3  از نوع توکار و شیشه ای هست ابعاد سینک 100x50 سانتیمتر و دارای 1 لگن همراه با جا مایع می باشد .

  6,370,000 ریال 7,490,000 ریال
  ارزان شد!
 • سینک توکار میلان مدل M4
  5,940,000 ریال 6,990,000 ریال

  سینک میلان Milan مدل M4 سینک ام 4  از نوع توکار و شیشه ای هست ابعاد سینک 80x50 سانتیمتر و دارای 1 لگن همراه با جا مایع می باشد .

  5,940,000 ریال 6,990,000 ریال
  ارزان شد!
 • سینک معمولی اخوان تک لگنه براق 100x50
  0 ریال

  سینک معمولی اخوان از نوع روکار در ابعاد 100x50 می باشد دارای 1 لگن با سینی و بدون میوه شور هست .

  0 ریال
 • سینک معمولی اخوان تک لگنه براق کد A10060-6Cr
  3,280,000 ریال

  سینک معمولی اخوان از نوع روکار در ابعاد 100x60 می باشد دارای 1 لگن با سینی و بدون میوه شور هست .

  3,280,000 ریال
  موجود
 • سینک معمولی اخوان تک لگنه براق کد A10050-6Cr
  2,790,000 ریال

  سینک معمولی اخوان از نوع روکار در ابعاد 100x50 می باشد دارای 1 لگن براق با سینی 6 مربع سرامیکی و بدون میوه شور هست .

  2,790,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار آروما مدل EX 145k
  7,020,000 ریال 7,800,000 ریال

  سینک ظرفشویی آشپزخانه آروما کد EX 145k مدل توکار دارای 1 لگن در ابعاد قطر 48 سانتیمتر با ضخامت ورق استیل استینلس 0/8 میلیمتر کم عمق ساخت کشور ترکیه با 18 ماه گارانتی می باشد .

  7,020,000 ریال 7,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار آروما مدل EX 331k
  10,980,000 ریال 12,200,000 ریال

  سینک ظرفشویی آشپزخانه آروما AT 20 کد EX 331k مدل توکار دارای 1 لگن سمت راست و چپ در ابعاد 86x50 سانتیمتر با ضخامت ورق استیل استینلس 0/8 میلیمتر  ساخت کشور ترکیه با 18 ماه گارانتی می باشد .

  10,980,000 ریال 12,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی آروما مدل Danube تک لگنه رنگ مشکی

  سینک ظرفشویی طرح گرانیتی آشپزخانه آروما مدل دانوب Danube رنگ مشکی دارای سطح صیقلی و نرم و ضد خش و 1 لگن در ابعاد 61/5x50 سانتیمتر دارای 18 ماه گارانتی می باشد . ناموجود - تولید نمی شود

 • سینک لاکچری فرامکو مدل 522
  10,500,000 ریال

  سینک لاکچری فرامکو کد 522 (خرید سینک لاکچری فرامکو مدل 522 Sink luxury Faramco) با گارانتی 5 ساله و تخفیف ویژه از سایت هودینگ

  10,500,000 ریال
  موجود
 • سینک لاکچری فرامکو مدل 523
  12,500,000 ریال

  سینک لاکچری فرامکو کد 523 (خرید سینک لاکچری فرامکو مدل 523 Sink luxury Faramco) با گارانتی 5 ساله و تخفیف ویژه از سایت هودینگ

  12,500,000 ریال
  موجود
 • سینک لاکچری فرامکو مدل 524
  14,000,000 ریال

  سینک لاکچری فرامکو کد 524 (خرید سینک لاکچری فرامکو مدل 524 Sink luxury Faramco) با گارانتی 5 ساله و تخفیف ویژه از سایت هودینگ

  14,000,000 ریال
  موجود
 • سینک لاکچری فرامکو مدل 525
  14,000,000 ریال

  سینک لاکچری فرامکو کد 525 (خرید سینک لاکچری فرامکو مدل 525 Sink luxury Faramco) با گارانتی 5 ساله و تخفیف ویژه از سایت هودینگ

  14,000,000 ریال
  موجود
 • سینک لاکچری فرامکو مدل 527
  14,600,000 ریال

  سینک لاکچری فرامکو کد 527 (خرید سینک لاکچری فرامکو مدل 527 Sink luxury Faramco) با گارانتی 5 ساله و تخفیف ویژه از سایت هودینگ

  14,600,000 ریال
  موجود
 • سینک لاکچری فرامکو مدل 528
  19,000,000 ریال

  سینک لاکچری فرامکو کد 528 (خرید سینک لاکچری فرامکو مدل 528 Sink luxury Faramco) با گارانتی 5 ساله و تخفیف ویژه از سایت هودینگ

  19,000,000 ریال
  موجود
 • سینک لاکچری فرامکو مدل 541
  6,750,000 ریال

  سینک لاکچری فرامکو کد 541 (خرید سینک لاکچری فرامکو مدل 541 Sink luxury Faramco) با گارانتی 5 ساله و تخفیف ویژه از سایت هودینگ

  6,750,000 ریال
  موجود
 • سینک لاکچری فرامکو مدل 542
  8,500,000 ریال

  سینک لاکچری فرامکو کد 542 (خرید سینک لاکچری فرامکو مدل 542 Sink luxury Faramco) با گارانتی 5 ساله و تخفیف ویژه از سایت هودینگ

  8,500,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار مستر پلاس مدل S 101

  ناموجود سینک توکار برند مستر پلاس دارای یک میوه شور و سینی و تک لگن در ابعاد ۵۲*۱۱۶ سانتیمتر می باشد . برای تولید سینک های مستر پلاس از بهترین فولاد ضد زنگ استفاده میشود تا در طول مصرف درخشش و زیبایی خود را حفظ کند. ضمنا ضخامت بالای ورق های استیل استفاده شده در تولید سینک به آن استحکام و کیفیتی...

 • سینک توکار مستر پلاس مدل S 102

  ناموجود سینک توکار برند مستر پلاس مدل S102 دارای یک میوه شور و سینی و تک لگن در ابعاد ۵۲*۱۱۶ سانتیمتر می باشد . برای تولید سینک های مستر پلاس از بهترین فولاد ضد زنگ استفاده میشود تا در طول مصرف درخشش و زیبایی خود را حفظ کند. ضمنا ضخامت بالای ورق های استیل استفاده شده در تولید سینک به آن استحکام و...

 • سینک توکار میلان مدل 2018
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2018 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 80x50 سانتیمتر و دارای 1 لگن بزرگ می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2020
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2020 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 62x48 سانتیمتر و دارای 1 لگن بزرگ می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2022
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2022 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 48x48 سانتیمتر و دارای 1 لگن می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2024
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2024 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد قطر سینک 48 سانتیمتر و دارای 1 لگن می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2026
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2026 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 40x35 سانتیمتر و دارای 1 لگن می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2028
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2028 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 40x34 سانتیمتر و دارای 1 لگن می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار بیمکث مدل BS 720
  9,630,000 ریال 12,190,000 ریال

  سینک ظرفشویی بیمکث Bimax مدل BS 720 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار می باشد . طول سینک 510 و عرض آن 440 با عمق 220 میلیمتر است . جنس سینک بی اس 720 از استنلس استیل ، دست ساز همراه با 1 لگن و بدون سینی می باشد .

  9,630,000 ریال 12,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار بیمکث مدل BS 721
  13,580,000 ریال 17,190,000 ریال

  سینک ظرفشویی بیمکث Bimax مدل BS 721 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار می باشد . طول سینک 790 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر است . جنس سینک بی اس 721 از استنلس استیل ، دست ساز همراه با دو لگن  و سینی می باشد .

  13,580,000 ریال 17,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-54
  22,830,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  تک لگن طول محل نصب :   79 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن :  20 سانت نوع استیل  :   استیل براق کارخانه سازنده  :   لتو

  22,830,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-55
  30,860,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  تک لگن طول محل نصب :   78 سانتی متر عرض سینک   :  51 سانت عمق لگن :  20 سانت نوع استیل  :   استیل براق کارخانه سازنده  :   لتو

  30,860,000 ریال
  موجود