سایت کوماکس

 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43K
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43K  دارای نمایشگر 4.3 اینچی با قابلیت برقراری ارتباط  داخل واحد با استفاده از گوشی 4VHP و بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70N
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70N  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت برقراری ارتباط  داخل واحد با استفاده از گوشی 4VHP و بدون حافظه و دارای کلید لمسی در دو رنگ سفید و سورمه ای می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70H
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70H  دارای نمایشگر 7 اینچی بدون دسته گوشی با قابلیت اتصال به یک پنل بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43KM
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43km  دارای نمایشگر 4.3 اینچی با قابلیت برقراری ارتباط  داخل واحد با استفاده از گوشی 4VHP و دارای حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70K
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70K  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70KM
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70KM دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  دارای حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70U
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70U  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70UM
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70UM  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  دارای حافظه و شیشه ضد ضربه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70MH
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70MH  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43MH
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43MH  رنگ بدنه نقره ای با ظاهری آینه ای دارای نمایشگر 4.3 اینچی با امکان برقراری ارتباط داخل واحد  , قابلیت اتصال به دو پنل ، بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71UM
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-71UM  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 4 دوربین و قابل اتصال به 2 پنل و 2 دوربین مداربسته دارای حافظه و و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-72UM
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-72UM  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 4 دوربین و   ضبط تصاویر به محض حرکت از روبه روی دوربین مدار بسته و پنل (DRC-40KA) دارای حافظه و و دارای کلید لمسی می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70P
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70P  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مدار بسته در دو رنگ سفید و نقره ای با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70A
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70A  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مدار بسته در دو رنگ سفید و نقره ای با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71AM
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-71AM  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مدار بسته در سه رنگ سفید و نقره ای و مشکی با قابلیت نمایش تصویر در تصویر و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71BE
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-71BE  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 4 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مدار بسته با قابلیت ضبط تصاویر مراجعه کننده ها تا 128 عدد و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-72BE
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-72BE  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت پشتیبانی از 4 آیفون تلفن بیسیم و امکان ارتباط داخلی بین آن ها , قابلیت ضبط تصاویر مراجعه کننده ها تا 128 عدد و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-35U
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-35U  دارای نمایشگر 3.5 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل دارای کلید های لمسی  بدون حافظه در دو رنگ سفید و سورمه ای با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-35HM
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-35HM  دارای نمایشگر 3.5 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل  دارای حافظه با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-35A
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-35A  دارای نمایشگر 3.5 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43M
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43M  دارای نمایشگر 4.3 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70UX
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70UX  دارای نمایشگر7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل و قابلیت اتصال به 4 گوشی هوشمند  و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-705UW
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-705UW  دارای نمایشگر7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل و قابلیت اتصال به 4 گوشی هوشمند  و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-35GN
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-35GN دارای نمایشگر3.5 اینچی با قابلیت اتصال به 4 پنل کدینگ و یک پنل معمولی ارتباط واحد ها با هم از طریق گارد نگهبانی،  قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد و کارکرد در دمای 0 تا 40+ درجه سانتی گراد را داراست. از پلاستیک ساخته شده، سفید رنگ است و به صورت روکار...

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-43MG
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-43MG صفحه نمایش 4.3 اینچی بدون گوشی و با کلید های لمسی  بدون حافظه و با قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70KPT
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX مدل CDV-70KPT از سری Fine View، با صفحه نمایش 7 اینچ LED و کلید های لمسی تولید و به بازار مصرف عرضه می شود. از دیگر مشخصات این مانیتور می توان به: قابلیت پن تیلت دیجیتال و زاویه نمایش 160 درجه، قابلیت حرکت تصویر به سمت راست و چپ/بالا و پایین، قدرت زوم تصویر 5...

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-1020AE
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-1020AE دارای مانیتور 10.1 اینچ LCD - قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) - اتصال به ۲ پنل و ۲ دوربین مداربسته - صفحه لمسی و منوی تمام گرافیکی - پشتیبانی از زبان فارسی - قابلیت ضبط تصاویر مراجعه کنندگان تا ۱۲۸ عکس - با قابلیت نمایش تصویر در تصویر

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CMV-77K
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CMV-77K با مانیتور 7 اینچ LED - قابل اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به طور جداگانه - قابلیت واحد ها با یکدیگر از طریق نگهبانی - قابلیت نمایش تصاویر 8 دوربین مداربسته - دارای کلید های لمسی - بدون حافظه

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CMV-70S
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CMV-70S دارای نمایشگر7 اینچی LED - بدون گوشی (هندزفری) - قابل اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به طور جداگانه - ارتباط واحد ها با یکدیگر از طریق نگهبانی - قابلیت نمایش تصاویر 8 دوربین مداربسته - دکمه های لمسی - بدون...

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70CG
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70CG دارای صفحه نمایش 7 اینچی LED - بدون گوشی (هندزفری) - قابلیت اتصال به 4 پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت برقراری ارتباط واحد ها با هم از طریق گارد نگهبانی - امکان برقراری ارتباط با نگهبانی - قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد - دارای کلید های لمسی

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70GA
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70GA دارای نمایشگر7 اینچی با قابلیت بدون گوشی - قابل استفاده برای پنل های کدینگ DRC-GAC/RF و DRC-GUC/RF کوماکس - قابلیت ارتباط با نگهبانی و بالعکس / پشتیبانی از ارتباط با نگهبانی (CDS-4GS) - امکان اتصال به دو پنل (پنل لابی و پنل تک واحدی) - ارتباط واحد ها...

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70PG
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70PG دارای نمایشگر7 اینچی سازگار با پنل های کدینگ GAC/RF و GUC/RF کوماکس - پشتیبانی از ارتباط با نگهبانی (CDS-4GS) - امکان اتصال به دو پنل (پنل لابی و پنل تک واحدی) - قابلیت اتصال به 4 پنل کدینگ و یک پنل معمولی , دارای کلید های لمسی

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CMV-43S
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CMV-43S دارای صفحه نمایش 4.3 اینچی LED - بدون گوشی - قابلیت اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به طور جداگانه - با قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گارد نگهبانی - قابلیت نمایش تصاویر 8 دوربین - دارای کلید های لمسی

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43Q
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43Q دارای صفحه نمایش 4.3 اینچ - بدون حافظه - بدون گوشی - دارای دکمه های لمسی - دارای قابلیت ارتباط با دوربین و پنل دوم

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CMV-43A
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CMV-43A دارای صفحه نمایش 4.3 اینچ LED - قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه - قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق نگهبانی - قابلیت نمایش تصاویر 8 دوربین مدار بسته - قابل اتصال به 2 پنل کدینگ و یک پنل معمولی

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43N
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43N دارای صفحه نمایش 4.3 اینچ - روکار - بدون حافظه - قابلیت ارتباط داخل واحد - قابل اتصال به 2 پنل

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-43T2
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-43T2 از سری Gate View دارای صفحه نمایش 4.3 اینچی - روکار - قابلیت اتصال به تلفن و ارتباط داخلی میان واحد ها با اتصال به تلفن سانترال

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-51AM
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-51AM دارای نمایشگر5  اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل و قابلیت اتصال به 4 گوشی هوشمند  و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد . تولید نمی شود .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-51SD
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-51SD دارای نمایشگر5 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل و قابلیت اتصال به 4 گوشی هوشمند  و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد . تولید نمی شود .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71BQ
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-71BQ دارای نمایشگر7 اینچی - دارای حافظه - قابلیت مشاهده چهار تصویر ورودی به صورت همزمان - قابل اتصال به 2 مانیتور فرعی و برقراری ارتباط داخلی - قابلیت اتصال به تلفن - قابل اتصال به 4 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70MG
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70MG دارای صفحه نمایش 7 اینچی LED - بدون گوشی - قابلیت اتصال به 4 پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق نگهبانی - قابلیت ارتباط با نگهبانی - قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد - دارای کلید های لمسی - بدنه دارای طرح فلز می باشد .

  0 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-1020AQ
  0 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-1020AQ دارای صفحه نمایش 10.2 اینچی - لمسی - روکار - با حافظه - با قابلیت نمایش تصاویر 4 پنل به صورت همزمان - امکان اتصال به تلفن - پشتیبانی از 4 تلفن بیسیم و امکان ارتباط داخلی بین آن ها - قابل اتصال به 4 دوربین (اعم از پنل یا دوربین مداربسته)

  0 ریال