شماره فروش عمده هودینگ تلگرام هودینگ کانال سروش هودینگ اینستاگرام هودینگ لیست قیمت برندها
.

رهگیری سفارش

کد امنیتی

بورس فروش آیفون تصویری

 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43K
  11,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43K  دارای نمایشگر 4.3 اینچی با قابلیت برقراری ارتباط  داخل واحد با استفاده از گوشی 4VHP و بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  11,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70N
  11,620,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70N  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت برقراری ارتباط  داخل واحد با استفاده از گوشی 4VHP و بدون حافظه و دارای کلید لمسی در دو رنگ سفید و سورمه ای می باشد .

  11,620,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70H
  13,820,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70H  دارای نمایشگر 7 اینچی بدون دسته گوشی با قابلیت اتصال به یک پنل بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  13,820,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43KM
  10,920,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43km  دارای نمایشگر 4.3 اینچی با قابلیت برقراری ارتباط  داخل واحد با استفاده از گوشی 4VHP و دارای حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  10,920,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70K
  18,880,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70K  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  18,880,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70KM
  26,360,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70KM دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  دارای حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  26,360,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70U
  31,200,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70U  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  31,200,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70UM
  43,980,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70UM  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  دارای حافظه و شیشه ضد ضربه و دارای کلید لمسی می باشد .

  43,980,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70MH
  20,080,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70MH  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته  بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  20,080,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43MH
  14,520,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43MH  رنگ بدنه نقره ای با ظاهری آینه ای دارای نمایشگر 4.3 اینچی با امکان برقراری ارتباط داخل واحد  , قابلیت اتصال به دو پنل ، بدون حافظه و دارای کلید لمسی می باشد .

  14,520,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71UM
  33,360,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-71UM  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 4 دوربین و قابل اتصال به 2 پنل و 2 دوربین مداربسته دارای حافظه و و دارای کلید لمسی می باشد .

  33,360,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-72UM
  34,100,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-72UM  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 4 دوربین و   ضبط تصاویر به محض حرکت از روبه روی دوربین مدار بسته و پنل (DRC-40KA) دارای حافظه و و دارای کلید لمسی می باشد .

  34,100,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70P
  21,800,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70P  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مدار بسته در دو رنگ سفید و نقره ای با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  21,800,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70A
  21,800,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-70A  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مدار بسته در دو رنگ سفید و نقره ای با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  21,800,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71AM
  29,800,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-71AM  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مدار بسته در سه رنگ سفید و نقره ای و مشکی با قابلیت نمایش تصویر در تصویر و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  29,800,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71BE
  43,800,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-71BE  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت اتصال به 4 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مدار بسته با قابلیت ضبط تصاویر مراجعه کننده ها تا 128 عدد و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  43,800,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-72BE
  31,260,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-72BE  دارای نمایشگر 7 اینچی با قابلیت پشتیبانی از 4 آیفون تلفن بیسیم و امکان ارتباط داخلی بین آن ها , قابلیت ضبط تصاویر مراجعه کننده ها تا 128 عدد و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  31,260,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-35U
  9,200,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-35U  دارای نمایشگر 3.5 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل دارای کلید های لمسی  بدون حافظه در دو رنگ سفید و سورمه ای با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  9,200,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-35HM
  9,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-35HM  دارای نمایشگر 3.5 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل  دارای حافظه با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  9,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-35A
  10,600,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-35A  دارای نمایشگر 3.5 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  10,600,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43M
  15,400,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43M  دارای نمایشگر 4.3 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل با قابلیت اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  15,400,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70UX
  35,460,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70UX  دارای نمایشگر7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل و قابلیت اتصال به 4 گوشی هوشمند  و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  35,460,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-705UW
  40,400,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-705UW  دارای نمایشگر7 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل و قابلیت اتصال به 4 گوشی هوشمند  و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد .

  40,400,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-35GN
  18,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-35GN دارای نمایشگر3.5 اینچی با قابلیت اتصال به 4 پنل کدینگ و یک پنل معمولی ارتباط واحد ها با هم از طریق گارد نگهبانی،  قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد و کارکرد در دمای 0 تا 40+ درجه سانتی گراد را داراست. از پلاستیک ساخته شده، سفید رنگ است و به صورت روکار...

  18,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-43MG
  20,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-43MG صفحه نمایش 4.3 اینچی بدون گوشی و با کلید های لمسی  بدون حافظه و با قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی

  20,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70KPT
  24,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX مدل CDV-70KPT از سری Fine View، با صفحه نمایش 7 اینچ LED و کلید های لمسی تولید و به بازار مصرف عرضه می شود. از دیگر مشخصات این مانیتور می توان به: قابلیت پن تیلت دیجیتال و زاویه نمایش 160 درجه، قابلیت حرکت تصویر به سمت راست و چپ/بالا و پایین، قدرت زوم تصویر 5...

  24,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-1020AE
  65,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-1020AE دارای مانیتور 10.1 اینچ LCD - قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) - اتصال به ۲ پنل و ۲ دوربین مداربسته - صفحه لمسی و منوی تمام گرافیکی - پشتیبانی از زبان فارسی - قابلیت ضبط تصاویر مراجعه کنندگان تا ۱۲۸ عکس - با قابلیت نمایش تصویر در تصویر

  65,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CMV-77K
  22,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CMV-77K با مانیتور 7 اینچ LED - قابل اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به طور جداگانه - قابلیت واحد ها با یکدیگر از طریق نگهبانی - قابلیت نمایش تصاویر 8 دوربین مداربسته - دارای کلید های لمسی - بدون حافظه

  22,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CMV-70S
  24,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CMV-70S دارای نمایشگر7 اینچی LED - بدون گوشی (هندزفری) - قابل اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به طور جداگانه - ارتباط واحد ها با یکدیگر از طریق نگهبانی - قابلیت نمایش تصاویر 8 دوربین مداربسته - دکمه های لمسی - بدون...

  24,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70CG
  27,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70CG دارای صفحه نمایش 7 اینچی LED - بدون گوشی (هندزفری) - قابلیت اتصال به 4 پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت برقراری ارتباط واحد ها با هم از طریق گارد نگهبانی - امکان برقراری ارتباط با نگهبانی - قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد - دارای کلید های لمسی

  27,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70GA
  27,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70GA دارای نمایشگر7 اینچی با قابلیت بدون گوشی - قابل استفاده برای پنل های کدینگ DRC-GAC/RF و DRC-GUC/RF کوماکس - قابلیت ارتباط با نگهبانی و بالعکس / پشتیبانی از ارتباط با نگهبانی (CDS-4GS) - امکان اتصال به دو پنل (پنل لابی و پنل تک واحدی) - ارتباط واحد ها...

  27,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70PG
  27,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70PG دارای نمایشگر7 اینچی سازگار با پنل های کدینگ GAC/RF و GUC/RF کوماکس - پشتیبانی از ارتباط با نگهبانی (CDS-4GS) - امکان اتصال به دو پنل (پنل لابی و پنل تک واحدی) - قابلیت اتصال به 4 پنل کدینگ و یک پنل معمولی , دارای کلید های لمسی

  27,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CMV-43S
  29,140,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CMV-43S دارای صفحه نمایش 4.3 اینچی LED - بدون گوشی - قابلیت اتصال به دو پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به طور جداگانه - با قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گارد نگهبانی - قابلیت نمایش تصاویر 8 دوربین - دارای کلید های لمسی

  29,140,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43Q
  9,400,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43Q دارای صفحه نمایش 4.3 اینچ - بدون حافظه - بدون گوشی - دارای دکمه های لمسی - دارای قابلیت ارتباط با دوربین و پنل دوم

  9,400,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CMV-43A
  14,000,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CMV-43A دارای صفحه نمایش 4.3 اینچ LED - قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه - قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق نگهبانی - قابلیت نمایش تصاویر 8 دوربین مدار بسته - قابل اتصال به 2 پنل کدینگ و یک پنل معمولی

  14,000,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-43N
  10,240,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-43N دارای صفحه نمایش 4.3 اینچ - روکار - بدون حافظه - قابلیت ارتباط داخل واحد - قابل اتصال به 2 پنل

  10,240,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-43T2
  12,560,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-43T2 از سری Gate View دارای صفحه نمایش 4.3 اینچی - روکار - قابلیت اتصال به تلفن و ارتباط داخلی میان واحد ها با اتصال به تلفن سانترال

  12,560,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-51AM
  12,560,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-51AM دارای نمایشگر5  اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل و قابلیت اتصال به 4 گوشی هوشمند  و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد . تولید نمی شود .

  12,560,000 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-51SD
  12,740,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-51SD دارای نمایشگر5 اینچی با قابلیت اتصال به 2 پنل و قابلیت اتصال به 4 گوشی هوشمند  و اتصال یک گوشی ارتباط داخل واحد (DP-4VHP) می باشد . تولید نمی شود .

  12,740,000 ریال
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-71BQ
  29,360,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-71BQ دارای نمایشگر7 اینچی - دارای حافظه - قابلیت مشاهده چهار تصویر ورودی به صورت همزمان - قابل اتصال به 2 مانیتور فرعی و برقراری ارتباط داخلی - قابلیت اتصال به تلفن - قابل اتصال به 4 دوربین اعم از پنل و یا دوربین مداربسته

  29,360,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CAV-70MG
  22,500,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CAV-70MG دارای صفحه نمایش 7 اینچی LED - بدون گوشی - قابلیت اتصال به 4 پنل کدینگ و یک پنل معمولی - قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق نگهبانی - قابلیت ارتباط با نگهبانی - قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد - دارای کلید های لمسی - بدنه دارای طرح فلز می باشد .

  22,500,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-1020AQ
  51,400,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری COMMAX  مدل CDV-1020AQ دارای صفحه نمایش 10.2 اینچی - لمسی - روکار - با حافظه - با قابلیت نمایش تصاویر 4 پنل به صورت همزمان - امکان اتصال به تلفن - پشتیبانی از 4 تلفن بیسیم و امکان ارتباط داخلی بین آن ها - قابل اتصال به 4 دوربین (اعم از پنل یا دوربین مداربسته)

  51,400,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری تابا مدل TVD-3070
  14,060,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری تابا الکترونیک مدل TVD-3070 دارای صفحه نمایش 7 اینچی - لمسی - و دارای حافظه است. این مانیتور دارای قابلیت های ارتباط داخلی (اینترکام)، اتصال به خط تلفن (جایگزین دستگاه تلفن)، انتقال مکالمه در صورت عدم حضور، اتصال به دو دوربین مدار بسته متحرک، نصب کارت حافظه خارجی از 8...

  14,060,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری تابا مدل TVD-2070
  11,640,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری تابا الکترونیک مدل TVD-2070 دارای صفحه نمایش 7 اینچی دارای صفحه تمام لمسی است و به حافظه داخلی برای عکسبرداری و ذخیره 200 عکس مجهز شده. قابلیت نصب کارت حافظه خارجی و ذخیره 1024 تصویر و 256 ویدیوی 15 ثانیه ای همراه با صدای مراجعه کننده، هندز فری بودن و تجهیز به سیستم بی...

  11,640,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری تابا مدل TVD-1910
  22,900,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری تابا الکترونیک مدل TVD-1910 دارای صفحه نمایش 10 اینچی تمام لمسی که با تکنولوژی LCD ساخته شده است این مانیتور دارای حافظه داخلی برای عکسبرداری و قابلیت اضافه کردن حافظه خارجی برای ضبط فیلم از 8 الی 128 گیگ می باشد قابلیت امکان برقراری ارتباط داخلی با تمام واحد ها و واحد...

  22,900,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری تابا مدل TVD-1035
  5,920,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری تابا الکترونیک مدل TVD-1035 دارای صفحه نمایش 3.5 اینچ و با تکنولوژی LCD است . این مانیتور دارای حافظه داخلی برای ذخیره 200 عکس، قابلیت اضافه کردن حافظه خراجی Micro SD برای ذخیره 1024 عکس و ضبط 256 فیلم 15 ثانیه ای با صدای مراجعه کننده تولید شده است .

  5,920,000 ریال
  موجود
 • آیفون تصویری تابا مدل TVD-1070i
  13,400,000 ریال

  مانیتور رنگی آیفون تصویری تابا الکترونیک مدل TVD-1070i دارای صفحه نمایش 7 اینچ LCD، دارای امکان ارتباط داخلی بین واحدها و مکالمه با نگهبانی می باشد. این مانیتور با حافظه داخلی و ذخیره 200 عکس و امکان اضافه کردن حافظه خارجی و ذخیره کردن 1024 تصویر و 256 ویدیوی 15 ثانیه ای با صدای مراجعه کننده، به...

  13,400,000 ریال
  موجود