برند آلتون

 • فر توکار برقی گازی آلتون مدل V202
  33,600,000 ریال

  فر توکار مدل وی 202  با منبع انرژی برقی گازی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  33,600,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی گازی آلتون مدل V202S
  34,800,000 ریال

  فر توکار مدل وی 202  اس با منبع انرژی برقی گازی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه و استیل ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  34,800,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی گازی آلتون مدل V202W
  34,800,000 ریال

  فر توکار مدل وی 202  دبلیو با منبع انرژی برقی گازی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه سفید ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  34,800,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V301
  37,200,000 ریال

  فر توکار مدل وی 301 با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  37,200,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V301S
  38,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 301 اس با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی استیل ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  38,400,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V301W
  38,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 301 دبلیو با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه سفید ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  38,400,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V302
  38,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 302 با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی با نوار قرمز رنگ دور تا دور ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  38,400,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V304
  38,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 304 با منبع انرژی برقی در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی با زه طلایی ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  38,400,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401
  42,000,000 ریال

  فر توکار مدل وی 401 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  42,000,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401S
  43,200,000 ریال

  فر توکار مدل وی 401 اس با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی استیل ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  43,200,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401W
  43,200,000 ریال

  فر توکار مدل وی 401 دبلیو با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه سفید ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  43,200,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V403
  44,400,000 ریال

  فر توکار مدل وی 403 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه استیل (شیشه اپتیک نقره ای)،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  44,400,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H103S
  15,900,000 ریال

  هود شومینه ای H103 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی ۷۰۰متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  15,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H300B
  13,900,000 ریال

  هود شومینه ای H300 در ابعاد 60 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  13,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H300W
  15,400,000 ریال

  هود شومینه ای H300 دبلیو در ابعاد 60 سانتی متر با نمای شیشه سفید ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  15,400,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H304
  14,600,000 ریال

  هود شومینه ای H304 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  14,600,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H305B
  14,800,000 ریال

  هود شومینه ای H305 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  14,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H305W
  16,300,000 ریال

  هود شومینه ای H305 دبلیو در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه سفید ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش واقعی 750 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,300,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H307
  16,300,000 ریال

  هود شومینه ای H307 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 900 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,300,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H308
  20,800,000 ریال

  هود شومینه ای H308 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و درب اتوماتیک برقی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  20,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H310
  16,200,000 ریال

  هود شومینه ای H310 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و نوار قرمز رنگ دور تا دور  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,200,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H311
  14,800,000 ریال

  هود شومینه ای H311 در ابعاد 80 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  14,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H312
  15,800,000 ریال

  هود شومینه ای H312 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  15,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H313
  16,500,000 ریال

  هود شومینه ای H313 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه اپتیک نقره ای ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 900 متر مکعب در ساعت  مجهز به فیلتر آلومینیومی با قابلیت نصب فیلتر کربنی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H314
  16,200,000 ریال

  هود شومینه ای H314 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی با نوار طلایی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  16,200,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H315 B
  12,500,000 ریال

  هود شومینه ای H315 بی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  12,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H402 B
  15,800,000 ریال

  هود شومینه ای H402  بی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 900 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  15,800,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H501
  19,800,000 ریال

  هود شومینه ای H501 بی در ابعاد 90 سانتی متر با نمای استیل ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  19,800,000 ریال
  موجود
 • هود مخفی آلتون مدل H601
  11,800,000 ریال

  هود مخفی H601 در ابعاد 80 سانتی متر با نمای استیل و شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و کلید لمسی و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  11,800,000 ریال
  موجود
 • هود مخفی آلتون مدل H601 B
  11,500,000 ریال

  هود مخفی H601  بی در ابعاد 80 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و کلید لمسی و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  11,500,000 ریال
  موجود
 • هود مخفی آلتون مدل H602 S
  9,900,000 ریال

  هود مخفی H602 اس در ابعاد 90 سانتی متر با نمای تمام استیل با قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  کلید فشاری و موتور توربو 4 دور تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  9,900,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 2 شعله شیشه ای آلتون مدل G201
  9,000,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G201 در ابعاد 30x51 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 2 شعله دارای پلوپز بالای اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  9,000,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 2 شعله استیل آلتون مدل S201
  9,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S201 در ابعاد 30x50 سانتی متر با نمای استیل و 2 شعله  مجهز به ترموکوپل  و دارای گرید انرژی درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  9,500,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 4 شعله شیشه ای آلتون مدل G401
  13,250,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G401 در ابعاد 61x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 4 شعله دارای پلوپز سمت چپ اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  13,250,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 4 شعله شیشه سفید آلتون مدل G401 W
  14,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G401 در ابعاد 61x50 سانتی متر با نمای شیشه سفید و 4 شعله دارای پلوپز سمت چپ اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  14,500,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 4 شعله استیل آلتون مدل S401
  13,750,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S401 در ابعاد 58x50 سانتی متر با نمای استیل و 4 شعله  مجهز به ترموکوپل  و دارای گرید انرژی درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  13,750,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل آلتون مدل S501 T
  16,120,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S501 در ابعاد 86x50 سانتی متر با نمای استیل و 5 شعله دارای پلوپز وسط مجهز به تایمر مکانیکی و ترموکوپل  و دارای گرید انرژی مصرف درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  16,120,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل آلتون مدل S502 T
  16,120,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S502 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای استیل و 5 شعله دارای پلوپز بغل مجهز به تایمر مکانیکی و ترموکوپل  و دارای گرید انرژی مصرف درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  16,120,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G506
  15,630,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G506 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  15,630,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G506 C
  15,630,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G506 سی در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی خط دار  و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  15,630,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G506 D
  0 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G506 D در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و تایمر دیجیتال با پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه استیل آلتون مدل GS506
  16,250,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل GS506 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و قاب استیل و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  16,250,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G507
  16,880,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G507 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه سفید و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  16,880,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G508
  15,630,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G508 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 5 شعله دارای پلوپز بغل اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  15,630,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G508 D
  0 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G508D در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 5 شعله دارای پلوپز بغل اجاق مجهز به ترموکوپل و تایمر دیجیتال و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه استیل آلتون مدل GS508
  16,250,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل GS508 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و قاب استیل و 5 شعله دارای پلوپز بغل اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  16,250,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه استیل آلتون مدل GS510
  18,120,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل GS510 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و قاب استیل و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  18,120,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G512
  19,380,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G512 در ابعاد 92x52 سانتی متر با نمای شیشه مشکی با نوار قرمز رنگ دور و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  19,380,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G513 N
  19,380,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G513 در ابعاد 91x51.5 سانتی متر با نمای شیشه و لعاب مشکی و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  19,380,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G514
  20,000,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G514 در ابعاد 91x51.5 سانتی متر با نمای شیشه و لعاب مشکی با نوار طلایی و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  20,000,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G516 D
  18,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G516 D در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و تایمر دیجیتال با پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  18,500,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل GS516 D
  20,000,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل GS516 D در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و قاب استیل و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و تایمر دیجیتال با پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  20,000,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل آلتون مدل S516
  17,370,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S516 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای استیل و 5 شعله دارای پلوپز کنار مجهز به ترموکوپل  و دارای گرید انرژی مصرف درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  17,370,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل آلتون مدل S517
  17,370,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S517 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای استیل و 5 شعله دارای پلوپز وسط مجهز به ترموکوپل  و دارای گرید انرژی مصرف درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  17,370,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل آلتون مدل S518
  16,620,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S518 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای استیل و 5 شعله دارای پلوپز وسط مجهز به ترموکوپل  و دارای گرید انرژی مصرف درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  16,620,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G518 D
  18,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G518 D در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 5 شعله دارای پلوپز بغل مجهز به ترموکوپل  و تایمر دیجیتال با پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  18,500,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل آلتون مدل SG518
  17,120,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل SG518 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای استیل/شیشه و 5 شعله دارای پلوپز وسط مجهز به ترموکوپل  و دارای گرید انرژی مصرف درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  17,120,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل آلتون مدل S519
  16,500,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S519 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای استیل و 5 شعله دارای پلوپز وسط مجهز به ترموکوپل  و دارای گرید انرژی مصرف درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  16,500,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 6 شعله استیل آلتون مدل S601
  18,750,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل S601 در ابعاد 95x52 سانتی متر با نمای استیل و 6 شعله دارای 2 پلوپز بغل مجهز به ترموکوپل  و دارای گرید انرژی مصرف درجه A  تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  18,750,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 6 شعله شیشه ای آلتون مدل G601
  18,750,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G601 در ابعاد 95x52 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و 6 شعله دارای 2 پلوپز بغل و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  18,750,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V303
  39,700,000 ریال

  فر توکار مدل وی 303 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای دارای سیستم Meat Prob با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  39,700,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V305
  32,800,000 ریال

  فر توکار مدل وی 303 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی،  دارای دارای سیستم Meat Prob با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  32,800,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V404
  47,000,000 ریال

  فر توکار مدل وی 404 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی آینه ای ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 72 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  47,000,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V901
  62,000,000 ریال

  فر توکار مدل وی 901 با منبع انرژی برقی  در ابعاد 90x60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 95 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  62,000,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V901W
  63,500,000 ریال

  فر توکار مدل وی 901 دبلیو با منبع انرژی برقی  در ابعاد 90x60 سانتی متر  با نمای شیشه سفید ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 95 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  63,500,000 ریال
  موجود
 • فر توکار برقی آلتون مدل V901S
  63,500,000 ریال

  فر توکار مدل وی 901 اس  با منبع انرژی برقی  در ابعاد 90x60 سانتی متر  با نمای شیشه مشکی و بدنه استیل ،  دارای درب 4 جداره جدا شونده  با گنجایش 95 لیتر و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی مجهز به ریل تلسکوپی  تولید شرکت آلتون Alton (آلبا گاز) می باشد .

  63,500,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H203
  8,900,000 ریال

  هود شومینه ای H203 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای کلید مکانیکی ، سنسور حرارت و دما و موتور فلزی 4 دور پر قدرت سوپرسایلنت و  قدرت مکش  900 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  8,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H204
  9,900,000 ریال

  هود شومینه ای H204 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی  ، دارای کلید لمسی ، سنسور حرارت و دما و موتور فلزی 4 دور پر قدرت سوپرسایلنت و  قدرت مکش  900 متر مکعب در ساعت تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  9,900,000 ریال
  موجود
 • هود شومینه ای آلتون مدل H316
  17,500,000 ریال

  هود شومینه ای H316 در ابعاد 90 سانتی متر با نمای شیشه مشکی آینه ای، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و صفحه نمایش LCD و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  17,500,000 ریال
  موجود
 • هود مخفی آلتون مدل H601W
  11,900,000 ریال

  هود مخفی H601w در ابعاد 80 سانتی متر با نمای شیشه سفید ، دارای ریموت ، سنسور حرارت و دما و کلید لمسی و  قدرت مکش 750 متر مکعب در ساعت و  درب جک گازی تولید شرکت آلتون alton  می باشد .

  11,900,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G509
  16,880,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G509 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه سفید و 5 شعله دارای پلوپز کنار سمت راست اجاق مجهز به ترموکوپل  و پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  16,880,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای آلتون مدل G516DW
  24,800,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل G516dw در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه سفید و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  و قطعات ساباف ایتالیا،  پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  24,800,000 ریال
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه استیل آلتون مدل GS517
  21,800,000 ریال

  اجاق گاز رومیزی مدل GS517 در ابعاد 90x50 سانتی متر با نمای شیشه مشکی و قاب استیل و 5 شعله دارای پلوپز وسط اجاق مجهز به ترموکوپل  ،  پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها و درجه مصرف انرژی A تولید شرکت آلتون (آلبا گاز ALTON) می باشد .

  21,800,000 ریال
  موجود