جستجوی پیشرفته محصولات

سینکهای صنعتی اخوان

در این بخش میتوانید انواع سینکهای صنعتی اخوان را مشاهده کنید و بعد از بررسی خرید نمایید.

نمایش 1 - 12 از 18 آیتم
 • سینک توکار صنعتی اخوان کد S1
  11,160,000 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  1 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 60x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  تک لگن بدون سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  11,160,000 ریال
  موجود
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S10
  0 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  10 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 230x60 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  2 لگن با سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  0 ریال
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S11
  43,200,000 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  11 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 250x60 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  2 لگن با 2 سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  43,200,000 ریال
  موجود
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S12
  0 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  12 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 200x60 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  3 لگن بدون سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  0 ریال
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S13
  0 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  13 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 250x60 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  3 لگن با سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  0 ریال
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S14
  17,540,000 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  14 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 80x65 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  تک لگن بدون سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  17,540,000 ریال
  موجود
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S15
  21,760,000 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  15 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 130x65 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  تک لگن با سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  21,760,000 ریال
  موجود
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S16
  37,520,000 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  16 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 150x65 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  2 لگن بدون سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  37,520,000 ریال
  موجود
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S17
  41,470,000 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  17 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 200x65 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  2 لگن با سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  41,470,000 ریال
  موجود
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S18
  50,080,000 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  18 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 200x65 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  3 لگن بدون سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  50,080,000 ریال
  موجود
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S2
  0 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  2 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 80x60 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  تک لگن بدون سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  0 ریال
 • سینک روکار صنعتی اخوان کد S3
  19,820,000 ریال

  سینک صنعتی مدل اس  3 تولید شرکت اخوان akhavan در ابعاد 130x60 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای  تک لگن با سینی و سیفون و زیر آب  و گارانتی 10 ساله می باشد .کاربرد سینکهای صنعتی اخوان در مراکز صنعتی ، رستورانها ، آشپزخانه های صنعتی ، قنادی ها ، بیمارستانها و مراکز...

  19,820,000 ریال
  موجود