جستجوی پیشرفته محصولات

نوع سینک
گروه سینک
لگن میوه شور
نوع استیل
طول
عرض
جامایع
وضعیت سینی
نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8011
  14,940,000 ریال 19,930,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8011 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  14,940,000 ریال 19,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8012
  14,940,000 ریال 19,930,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8012 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  14,940,000 ریال 19,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8014
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8014 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8020
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8020 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8021
  22,070,000 ریال 29,430,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8021 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  22,070,000 ریال 29,430,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8022
  22,240,000 ریال 29,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8022 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  22,240,000 ریال 29,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8023
  20,050,000 ریال 26,740,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8023 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  20,050,000 ریال 26,740,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8024
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8024 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8030
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8030 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8031
  19,320,000 ریال 25,770,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8031 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  19,320,000 ریال 25,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8032
  19,860,000 ریال 26,490,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8032 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  19,860,000 ریال 26,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک شیشه ای ایلیا استیل کد 8033
  21,690,000 ریال 28,930,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 8033 طرح شیشه ای از نوع سینکهای توکار می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 520 با عمق 200 میلیمتر و دارای سینی با 12 ماه گارانتی می باشد .

  21,690,000 ریال 28,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود