جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6001
  5,150,000 ریال 6,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6001 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 340 و عرض آن 340 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  5,150,000 ریال 6,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6002
  5,840,000 ریال 7,790,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6002 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 340 و عرض آن 340 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  5,840,000 ریال 7,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6003
  6,910,000 ریال 9,220,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6003 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 400 و عرض آن 340 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,910,000 ریال 9,220,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6004
  6,020,000 ریال 8,030,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6004 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 400 و عرض آن 340 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,020,000 ریال 8,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6005
  8,320,000 ریال 11,090,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6005 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 475 و عرض آن 400 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  8,320,000 ریال 11,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6006
  10,720,000 ریال 14,300,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6006 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 720 و عرض آن 400 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,720,000 ریال 14,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6007
  9,920,000 ریال 13,230,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6007 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 600 و عرض آن 400 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,920,000 ریال 13,230,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6008
  12,780,000 ریال 17,040,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6008 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 750 و عرض آن 440 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  12,780,000 ریال 17,040,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کورین ایلیا استیل کد 6009
  9,060,000 ریال 12,080,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6009 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و کورین (همسطح یا Flush mount)می باشد . طول سینک 500 و عرض آن 500 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,060,000 ریال 12,080,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کورین ایلیا استیل کد 6012
  13,130,000 ریال 17,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6012 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و کورین (همسطح یا Flush mount)می باشد . طول سینک 760 و عرض آن 550 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  13,130,000 ریال 17,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود