جستجوی پیشرفته محصولات

موجود بودن
گروه سینک
تعداد لگن
لگن میوه شور
نوع استیل
جامایع
وضعیت سینی
نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6001
  6,040,000 ریال 6,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6001 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 340 و عرض آن 340 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,040,000 ریال 6,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6003
  8,110,000 ریال 9,220,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6003 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 400 و عرض آن 340 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  8,110,000 ریال 9,220,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6004
  7,070,000 ریال 8,030,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6004 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 400 و عرض آن 340 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  7,070,000 ریال 8,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6005
  9,760,000 ریال 11,090,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6005 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 475 و عرض آن 400 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,760,000 ریال 11,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6006
  12,580,000 ریال 14,300,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6006 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 720 و عرض آن 400 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  12,580,000 ریال 14,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6007
  11,640,000 ریال 13,230,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6007 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 600 و عرض آن 400 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  11,640,000 ریال 13,230,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کورین ایلیا استیل کد 6009
  10,630,000 ریال 12,080,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6009 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و کورین (همسطح یا Flush mount)می باشد . طول سینک 500 و عرض آن 500 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,630,000 ریال 12,080,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6002
  6,860,000 ریال 7,790,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6002 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 340 و عرض آن 340 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,860,000 ریال 7,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل کد 6008
  14,990,000 ریال 17,040,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6008 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و زیرکورین (زیر صفحه ای یا Under mount)می باشد . طول سینک 750 و عرض آن 440 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  14,990,000 ریال 17,040,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کورین ایلیا استیل کد 6012
  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 6012 طرح باکسی از نوع سینکهای گروه استیل و کورین (همسطح یا Flush mount)می باشد . طول سینک 760 و عرض آن 550 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود