جستجوی پیشرفته محصولات

موجود بودن
تعداد لگن
لگن میوه شور
نوع استیل
جامایع
وضعیت سینی
نمایش 1 - 12 از 36 آیتم
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3028
  6,700,000 ریال 7,610,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3028 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,700,000 ریال 7,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3030
  6,700,000 ریال 7,610,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3030 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,700,000 ریال 7,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3510
  6,280,000 ریال 7,140,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3510 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 50cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,280,000 ریال 7,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 4028
  7,110,000 ریال 8,080,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 4028 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 510 با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  7,110,000 ریال 8,080,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 4051
  6,610,000 ریال 7,510,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 4051 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,610,000 ریال 7,510,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 222
  3,460,000 ریال 3,940,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 222 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 60cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  3,460,000 ریال 3,940,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3013
  7,120,000 ریال 8,100,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3013 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  7,120,000 ریال 8,100,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3021
  6,700,000 ریال 7,610,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3021 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,700,000 ریال 7,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 4021
  7,110,000 ریال 8,080,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 4021 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 510 با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  7,110,000 ریال 8,080,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 4030
  7,110,000 ریال 8,080,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 4030 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  7,110,000 ریال 8,080,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 4054
  6,610,000 ریال 7,510,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 4054 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,610,000 ریال 7,510,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 131
  3,330,000 ریال 3,790,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 131 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 60cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  3,330,000 ریال 3,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود