جستجوی پیشرفته محصولات

موجود بودن
سازنده
تعداد لگن
لگن میوه شور
نوع استیل
قطر سینک گرد
جامایع
وضعیت سینی

الکس

در این قسمت میتوانید انواع سینکهای الکس Alex را مشاهده و پس از بررسی خرید نمایید .

نمایش 1 - 12 از 15 آیتم
 • سینک توکار الکس مدل 411
  8,780,000 ریال 9,980,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 411 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  8,780,000 ریال 9,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 412
  8,780,000 ریال 9,980,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 412 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  8,780,000 ریال 9,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 410
  8,780,000 ریال 9,980,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 410 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  8,780,000 ریال 9,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 413
  8,780,000 ریال 9,980,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 413 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  8,780,000 ریال 9,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 311
  9,000,000 ریال 10,220,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 311 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  9,000,000 ریال 10,220,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار الکس مدل 310
  9,440,000 ریال 10,730,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 310 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x60 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  9,440,000 ریال 10,730,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار الکس مدل 314
  9,440,000 ریال 10,730,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 314 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x60 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  9,440,000 ریال 10,730,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار الکس مدل 313
  9,000,000 ریال 10,220,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 313 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  9,000,000 ریال 10,220,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 210
  7,720,000 ریال 8,770,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 210 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  7,720,000 ریال 8,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 211
  7,720,000 ریال 8,770,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 211 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  7,720,000 ریال 8,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 213
  6,950,000 ریال 7,900,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 213 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,950,000 ریال 7,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 212
  6,950,000 ریال 7,900,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 212 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,950,000 ریال 7,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود