جستجوی پیشرفته محصولات

الکس

در این قسمت میتوانید انواع سینکهای الکس Alex را مشاهده و پس از بررسی خرید نمایید .

نمایش 1 - 12 از 15 آیتم
 • سینک توکار الکس مدل 210
  5,450,000 ریال 6,050,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 210 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  5,450,000 ریال 6,050,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 211
  5,450,000 ریال 6,050,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 211 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  5,450,000 ریال 6,050,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 212
  4,910,000 ریال 5,450,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 212 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  4,910,000 ریال 5,450,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 213
  4,910,000 ریال 5,450,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 213 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  4,910,000 ریال 5,450,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 311
  6,350,000 ریال 7,050,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 311 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,350,000 ریال 7,050,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 315

  سینک فانتزی مدل 315 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 116x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

 • سینک توکار الکس مدل 410
  6,190,000 ریال 6,880,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 410 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,190,000 ریال 6,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 411
  6,190,000 ریال 6,880,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 411 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,190,000 ریال 6,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 412
  6,190,000 ریال 6,880,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 412 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,190,000 ریال 6,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار الکس مدل 413
  6,190,000 ریال 6,880,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 413 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت توکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,190,000 ریال 6,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار الکس مدل 310
  6,660,000 ریال 7,400,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 310 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x60 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,660,000 ریال 7,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار الکس مدل 313
  6,350,000 ریال 7,050,000 ریال

  سینک فانتزی مدل 313 تولید شرکت الکس Alex در ابعاد 120x50 سانتیمتر بصورت روکار قابل نصب و استفاده می باشد . این سینک دارای 2 لگن همراه با سیفون و زیر آب می باشد .

  6,350,000 ریال 7,050,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود