جستجوی پیشرفته محصولات

الکس

انواع اجاق گازهای صفحه ای الکس Alex با سر شعله های Sabaf ایتالیایی

نمایش 1 - 11 از 11 آیتم
 • اجاق گاز 4 شعله استیل الکس مدل 1614
  14,970,000 ریال 17,620,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 2024 دارای 4 شعله بوده و جنس صفحه تمام استیل و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای جنس استیل استنلس و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  14,970,000 ریال 17,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 4 شعله شیشه ای الکس مدل 2024
  13,310,000 ریال 15,660,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 2024 دارای 4 شعله بوده و جنس صفحه تمام شیشه آن به رنگ مشکی و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای شیشه سکوریت مقاوم در برابر حرارت و ضربه و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  13,310,000 ریال 15,660,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل الکس مدل SKD1645
  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 1645 دارای 5 شعله بوده و جنس صفحه آن استیل و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای ورق استیل استنلس و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل الکس مدل SVD1665
  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 1665 دارای 5 شعله بوده و جنس صفحه آن استیل و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای ورق استیل استنلس و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل الکس مدل SVD1685
  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 1685 دارای 5 شعله بوده و جنس صفحه آن استیل و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای ورق استیل استنلس و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل الکس مدل SVD1725
  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 1725 دارای 5 شعله بوده و جنس صفحه آن استیل و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای ورق استیل استنلس و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل الکس مدل SVD1745
  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 1745 دارای 5 شعله بوده و جنس صفحه آن استیل و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای ورق استیل استنلس و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل الکس مدل SVD1765
  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 1765 دارای 5 شعله بوده و جنس صفحه آن استیل و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای ورق استیل استنلس و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله استیل الکس مدل SVD1785
  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال

  این اجاق گاز مدل 1785 دارای 5 شعله بوده و جنس صفحه آن استیل و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای ورق استیل استنلس و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  18,390,000 ریال 21,630,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای الکس مدل GKD2025
  17,590,000 ریال 20,690,000 ریال

  این اجاق گاز مدل جی کا دی 2025 دارای 5شعله بوده و جنس صفحه تمام شیشه آن به رنگ مشکی و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای شیشه سکوریت مقاوم در برابر حرارت و ضربه و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  17,590,000 ریال 20,690,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز 5 شعله شیشه ای الکس مدل GVD2015
  17,590,000 ریال 20,690,000 ریال

  این اجاق گاز مدل جی وی دی 2015 دارای 5شعله بوده و جنس صفحه تمام شیشه آن به رنگ مشکی و کلیه قطعات اصلی ایتالیا SABAF و یا DEFENDI می باشد . این اجاقگاز دارای شیشه سکوریت مقاوم در برابر حرارت و ضربه و همچنین ترموکوبل صفر ثانیه می باشد .

  17,590,000 ریال 20,690,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود