جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
گروه سینک
تعداد لگن
لگن میوه شور
نوع استیل
قطر سینک گرد
وضعیت سینی

مس

در این قسمت میتوانید انواع سینکهای مس MAS را مشاهده و پس از بررسی خرید نمایید .

نمایش 1 - 12 از 21 آیتم
 • سینک مس مدل 34
  5,200,000 ریال 6,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 34 در ابعاد 45×39 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  5,200,000 ریال 6,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 34T
  10,400,000 ریال 13,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 34 تی در ابعاد 45×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  10,400,000 ریال 13,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 40
  5,920,000 ریال 7,400,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 40 در ابعاد 45×45 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  5,920,000 ریال 7,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 40T
  10,800,000 ریال 13,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 40 تی در ابعاد 45×85/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  10,800,000 ریال 13,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 70
  8,080,000 ریال 10,100,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 70 در ابعاد 45×75 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  8,080,000 ریال 10,100,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 80
  8,800,000 ریال 11,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 80 در ابعاد 45×85 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  8,800,000 ریال 11,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D34
  10,400,000 ریال 13,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 34 در ابعاد 45×75/5 سانتیمتر دارای 2 لگن و بدون سینی دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . 

  10,400,000 ریال 13,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D34T
  16,560,000 ریال 20,700,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 34 تی در ابعاد 45×116 سانتیمتر دارای 2 لگن و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . 

  16,560,000 ریال 20,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D40
  11,840,000 ریال 14,800,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 40 در ابعاد 45×87/5  سانتیمتر دارای 2 لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  11,840,000 ریال 14,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34
  5,800,000 ریال 7,250,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 در ابعاد 50×39 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و جای شیر و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  5,800,000 ریال 7,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34T
  11,200,000 ریال 14,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 تی در ابعاد 50×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و پمپ مایع ظرفشویی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .این سینک دارای لگن سمت راست کد F34TR و لگن سمت چپ کد F34TL می باشد .

  11,200,000 ریال 14,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34TM
  11,200,000 ریال 14,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 تی ام در ابعاد 52×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و جای شیر و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . مدل نصب این سینک بصورت قرینه هم سمت راست  و هم  سمت چپ انجام می شود.

  11,200,000 ریال 14,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود