جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
گروه سینک
تعداد لگن
لگن میوه شور
نوع استیل
قطر سینک گرد
وضعیت سینی

مس

در این قسمت میتوانید انواع سینکهای مس MAS را مشاهده و پس از بررسی خرید نمایید .

نمایش 1 - 12 از 21 آیتم
 • سینک مس مدل 34
  7,910,000 ریال 9,890,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 34 در ابعاد 45×39 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  7,910,000 ریال 9,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 34T
  16,800,000 ریال 21,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 34 تی در ابعاد 45×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  16,800,000 ریال 21,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 40
  8,790,000 ریال 10,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 40 در ابعاد 45×45 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  8,790,000 ریال 10,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 40T
  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 40 تی در ابعاد 45×85/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 70
  11,510,000 ریال 14,390,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 70 در ابعاد 45×75 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  11,510,000 ریال 14,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل 80
  12,790,000 ریال 15,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل 80 در ابعاد 45×85 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  12,790,000 ریال 15,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D34
  15,800,000 ریال 19,750,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 34 در ابعاد 45×75/5 سانتیمتر دارای 2 لگن و بدون سینی دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . 

  15,800,000 ریال 19,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D34T
  23,600,000 ریال 29,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 34 تی در ابعاد 45×116 سانتیمتر دارای 2 لگن و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . 

  23,600,000 ریال 29,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل D40
  17,840,000 ریال 22,300,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل دی 40 در ابعاد 45×87/5  سانتیمتر دارای 2 لگن بدون سینی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  17,840,000 ریال 22,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34
  9,030,000 ریال 11,290,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 در ابعاد 50×39 سانتیمتر دارای تک لگن بدون سینی و جای شیر و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .

  9,030,000 ریال 11,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34T
  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 تی در ابعاد 50×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و پمپ مایع ظرفشویی و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد .این سینک دارای لگن سمت راست کد F34TR و لگن سمت چپ کد F34TL می باشد .

  17,600,000 ریال 22,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک مس مدل F34TM
  18,400,000 ریال 23,000,000 ریال

  سینک ظرفشویی مس مدل اف 34 تی ام در ابعاد 52×79/5 سانتیمتر دارای تک لگن با سینی و جای شیر و دارای عمق  21 سانتیمتر می باشد . مدل نصب این سینک بصورت قرینه هم سمت راست  و هم  سمت چپ انجام می شود.

  18,400,000 ریال 23,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود