فروش ویژه سینک

در این بخش میتوانید انواع سینک هایی که بیشترین تخفیف دارند را مشاهده نمایید و بعد از بررسی و مقایسه خرید نمایید .
نمایش 1 - 12 از 27 آیتم
 • سینک توکار لتو مدل TX-6
  12,080,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  12,080,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  13,440,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  13,440,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  10,710,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ طول محل نصب :   91 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  10,710,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-24
  11,130,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ طول محل نصب :   78 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  11,130,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-25
  7,880,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ طول محل نصب :   75 سانتی متر عرض سینک   :  45 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  7,880,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-28
  9,030,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن  طول محل نصب :   78 سانتی متر عرض سینک   :  44 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  9,030,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-29
  7,250,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن طول محل نصب :   58 سانتی متر عرض سینک   :  45 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  7,250,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-37
  8,720,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن طول محل نصب :   65 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  8,720,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-45
  11,550,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   86 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  11,550,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-47
  6,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن قطر:   47 سانتی متر عمق لگن   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,200,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-53
  12,000,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  تک لگن طول محل نصب :   50 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن :  20 سانت نوع استیل  :   استیل براق کارخانه سازنده  :   لتو

  12,000,000 ریال
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-55
  17,750,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  تک لگن طول محل نصب :   78 سانتی متر عرض سینک   :  51 سانت عمق لگن :  20 سانت نوع استیل  :   استیل براق کارخانه سازنده  :   لتو

  17,750,000 ریال
  موجود