دلند

دلند همشیه سربلند شرکت دلند الکتریک Deland شرکت باسابقه و موفق در بازار صنایع الکتریک کشور می باشد . این شرکت در منطقه سزسبز استان گلستان سر منشاء تولید و غرور ملی است صادرات این محصول به کشورهای منطقه - آسیای میانه و قاره های ارو پا و آفریقا بیانگر کیفیت و مرغوبیت کالاست. مدیران این شرکت سیاست های پایه خود را بر اساس سه ویژگی مهم یعنی » تعیین نمودند. 1.مرغوبیت مواد اولیه 2.رعایت استاندارهای تولید و کیفیت محصول 3.توزیع یکنواخت سراسری و قیمت مناسب
نمایش 1 - 12 از 48 آیتم