نمایش 1 - 12 از 14 آیتم
 • فر توکار استیل کن مدل TC360
  14,190,000 ریال 19,990,000 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی استیل مدل TC360 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  14,190,000 ریال 19,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار سفید کن مدل 6500EE
  0 ریال 0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ سفید مدل 6500EE در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
  موجود
 • فر توکار سفید کن مدل TC360
  14,190,000 ریال 19,990,000 ریال

  این فر کن توکار و رنگ سفید مدل TC360 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  14,190,000 ریال 19,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار سفید کن مدل TC361
  14,160,000 ریال 19,950,000 ریال

  این فر کن توکار و رنگ سفید مدل TC361 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  14,160,000 ریال 19,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار سفید کن مدل TC366
  15,800,000 ریال 22,250,000 ریال

  این فر کن توکار و رنگ سفید مدل TC366 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  15,800,000 ریال 22,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار مشکی کن مدل TC360
  14,160,000 ریال 19,950,000 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل TC360 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  14,160,000 ریال 19,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار مشکی کن مدل TC361
  14,090,000 ریال 19,850,000 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل TC361 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  14,090,000 ریال 19,850,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار مشکی کن مدل TC366
  15,580,000 ریال 21,950,000 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل TC366 در ابعاد 60 سانتیمتر دارای شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  15,580,000 ریال 21,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار کن مدل 6031EGB
  0 ریال 0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی استیل مدل 6031EGB در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
  موجود
 • فر توکار کن مدل 6433EEB
  0 ریال 0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل 6433EEB در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
  موجود
 • فر توکار کن مدل 6500EE
  0 ریال 0 ریال

  این فر کن توکار و رنگ مشکی مدل 6500EE در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
  موجود
 • فر توکار کن مدل 6500EGB
  0 ریال 0 ریال

  این فر کن توکار برقی و گازی و رنگ مشکی مدل 6500EGB در ابعاد 60 سانتیمتر دارای جوجه گردان و گریل و شیر ترموستات سباف و یخ زدایی و تایمر دیجیتالی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
  موجود