اخوان

مزیت فرهای اخوان قیمت مناسب آن می باشد که این امر با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های تولیدشده در صنعت طراحی فر میسر شده است.دریافت گرید A  در مصرف انرژی از دیگر مزیت های این محصول می باشد که مهر تاییدی بر کیفیت بالای آن می باشد.

نمایش 1 - 12 از 45 آیتم
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F3
  29,690,000 ریال 34,530,000 ریال

  فر توکار اف سه F3 رنگ شیشه -استیل منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر دیجیتالی می باشد .  

  29,690,000 ریال 34,530,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F7
  29,700,000 ریال 34,540,000 ریال

  فر توکار اف هفت F7 رنگ شیشه رفلکتیو  منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر دیجیتالی می باشد .  

  29,700,000 ریال 34,540,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F8
  30,680,000 ریال 35,670,000 ریال

  فر توکار اف هشت F8 رنگ شیشه رفلکتیو  منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر تاچ اسکرین می باشد .  

  30,680,000 ریال 35,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F12
  29,100,000 ریال 33,830,000 ریال

  فر توکار اف دوازده - F12 رنگ شیشه مشکی و استیل منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر دیجیتالی می باشد .  

  29,100,000 ریال 33,830,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F18
  31,870,000 ریال 37,060,000 ریال

  فر توکار اف هجده - F18 رنگ شیشه سفید منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر تاچ اسکرین می باشد .  

  31,870,000 ریال 37,060,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F23
  36,250,000 ریال 42,150,000 ریال

  فر توکار اف بیست و سه - F23 رنگ شیشه مشکی منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر تاچ اسکرین می باشد .  

  36,250,000 ریال 42,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر برقی اخوان مدل F26
  45,020,000 ریال 52,350,000 ریال

  فر توکار اف بیست و شش - F26 رنگ شیشه رفلکتیو و استیل هلالی منبع انرژی برق ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر تاچ اسکرین می باشد .  

  45,020,000 ریال 52,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر برقی اخوان مدل F27
  44,750,000 ریال 52,030,000 ریال

  فر توکار اف بیست و هفت - F27 رنگ شیشه مشکی و استیل هلالی منبع انرژی برق ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر تاچ اسکرین می باشد .  

  44,750,000 ریال 52,030,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F4
  29,280,000 ریال 34,040,000 ریال

  فر توکار اف چهار F4 رنگ شیشه -استیل منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر دیجیتالی می باشد .  

  29,280,000 ریال 34,040,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F5
  29,640,000 ریال 34,470,000 ریال

  فر توکار اف پنج F5 رنگ شیشه مشکی منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر دیجیتالی می باشد .  

  29,640,000 ریال 34,470,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F6
  29,870,000 ریال 34,740,000 ریال

  فر توکار اف شش F6 رنگ شیشه رفلکتیو استیل منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر دیجیتالی می باشد .  

  29,870,000 ریال 34,740,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر گازی و برقی اخوان مدل F11
  29,100,000 ریال 33,830,000 ریال

  فر توکار اف یازده F11 رنگ شیشه مشکی و استیل منبع انرژی برق و گاز ساخت شرکت اخوان محصول کشور ایران دارای گارانتی: 18 ماهه اخوان و  مجهز به جوجه گردان، دارای گریل برقی و تایمر تاچ اسکرین می باشد .  

  29,100,000 ریال 33,830,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود