جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
جنس صفحه
نمای ظاهری
عرض
منبع انرژی
محل قرار گرفتن پلوپز
نمایش 1 - 11 از 11 آیتم
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-101
  3,200,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-101 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  تک شعله با پلوپز وسط اجاق می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  3,200,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-203
  3,700,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-203 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  2 شعله با پلوپز بالای اجاق می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  3,700,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-403
  5,500,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-403 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  4 شعله با پلوپز بغل می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  5,500,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-533
  7,300,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-533 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,300,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-534
  7,300,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-534 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,300,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-535
  7,100,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-535 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,100,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-536
  7,100,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-536 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,100,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-537
  7,000,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-537 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,000,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-538
  7,000,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-538 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,000,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-539
  6,900,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-539 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  6,900,000 ریال
 • اجاق گاز استیل پازتیو مدل sp-540
  6,500,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل sp-540 از نوع اجاق گاز صفحه استیل  5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از استیل مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  6,500,000 ریال