جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 12 از 38 آیتم
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-201
  3,500,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-201 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 2 شعله با پلوپز بالای اجاق می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  3,500,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-202
  3,500,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-202 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 2 شعله با پلوپز بالای اجاق می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  3,500,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-401
  5,400,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-401 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 4 شعله با پلوپز بغل می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  5,400,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-402
  5,600,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-402 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 4 شعله با پلوپز بغل می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  5,600,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-501
  6,800,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-501 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  6,800,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-502
  6,800,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-502 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله با پلوپز بغل می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  6,800,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-505
  6,800,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-505 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  6,800,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-506
  6,800,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-506 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله با پلوپز بغل می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  6,800,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-509
  7,000,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-509 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,000,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-510
  7,000,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-510 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله با پلوپز بغل می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,000,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-511
  9,500,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-511 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  9,500,000 ریال
 • اجاق گاز شیشه ای پازتیو مدل gpl-512
  7,100,000 ریال

  اجاق گاز پازتیو مدل gpl-512 مشکی از نوع اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله با پلوپز وسط می باشد . جنس صفحه اجاق از شیشه مقاوم در برابر حرارت تولید شده است.

  7,100,000 ریال