سینک روکار دیموند

در این قسمت میتوانید انواع سینکهای روکار دیموند Deemund را مشاهده و پس از بررسی خرید نمایید .

نمایش 1 - 12 از 26 آیتم
 • سینک روکار دیموند مدل 106
  2,260,000 ریال 2,790,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 106 در ابعاد 60×60 سانتیمتر دارای یک لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  2,260,000 ریال 2,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 108
  2,410,000 ریال 2,980,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 108 در ابعاد 60×80 سانتیمتر دارای یک لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  2,410,000 ریال 2,980,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 109
  3,150,000 ریال 3,890,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 109 در ابعاد 60×100 سانتیمتر دارای یک لگن و یک میوه شور و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,150,000 ریال 3,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 110
  3,230,000 ریال 3,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 110 در ابعاد 60×100 سانتیمتر دارای یک لگن و یک میوه شور و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,230,000 ریال 3,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 111
  3,390,000 ریال 4,190,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 111 در ابعاد 60×100 سانتیمتر دارای 2 لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,390,000 ریال 4,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 114
  3,390,000 ریال 4,190,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 114 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای 2 لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,390,000 ریال 4,190,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 115
  3,560,000 ریال 4,390,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 115 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای 2 لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,560,000 ریال 4,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 124
  3,230,000 ریال 3,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 125 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای 2 لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,230,000 ریال 3,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 125
  3,640,000 ریال 4,490,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 125 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای 2 لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,640,000 ریال 4,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 126
  3,470,000 ریال 4,290,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 126 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای 2 لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,470,000 ریال 4,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 127
  4,530,000 ریال 5,590,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 127 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای 2 لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,530,000 ریال 5,590,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار دیموند مدل 130
  5,580,000 ریال 6,890,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 130 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای 2 لگن و سینی - فانتزی نصب به صورت روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  5,580,000 ریال 6,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود