دیموند

در این قسمت میتوانید انواع سینکهای دیموند Deemund را مشاهده و پس از بررسی خرید نمایید .
نمایش 1 - 12 از 58 آیتم
 • سینک توکار دیموند مدل 205
  2,480,000 ریال 2,620,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 205 در ابعاد 44×44 سانتیمتر دارای یک لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  2,480,000 ریال 2,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 206
  3,410,000 ریال 3,590,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 206 در ابعاد 50×60 سانتیمتر دارای یک لگن و سینک مینی اسمارت - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,410,000 ریال 3,590,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 207
  4,280,000 ریال 4,510,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 207 در ابعاد 51×80 سانتیمتر دارای 2 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,280,000 ریال 4,510,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 208
  3,600,000 ریال 3,790,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 208 در ابعاد 50×80 سانتیمتر دارای 1 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,600,000 ریال 3,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 209
  4,380,000 ریال 4,610,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 209 در ابعاد 51×100 سانتیمتر دارای 2 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,380,000 ریال 4,610,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 210
  4,480,000 ریال 4,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 210 در ابعاد 51×100 سانتیمتر دارای 2 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,480,000 ریال 4,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 211
  4,680,000 ریال 4,930,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 211 در ابعاد 51×100 سانتیمتر دارای 2 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,680,000 ریال 4,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 212
  4,180,000 ریال 4,400,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 212 در ابعاد 51×100 سانتیمتر  - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,180,000 ریال 4,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 214
  4,740,000 ریال 4,990,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 214 در ابعاد 51×116 سانتیمتر دارای 2 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,740,000 ریال 4,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 215
  4,980,000 ریال 5,240,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 215 در ابعاد 51×120 سانتیمتر دارای 2 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,980,000 ریال 5,240,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 225
  5,380,000 ریال 5,660,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 225 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای 2 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  5,380,000 ریال 5,660,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار دیموند مدل 227
  6,370,000 ریال 6,710,000 ریال

  سینک ظرفشویی دیموند مدل 227 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای 2 لگن - فانتزی نصب به صورت توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  6,370,000 ریال 6,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود