سینک گرانیتی لتو

سینک های گرانیتی ساخت شرکت لتوی ترکیه را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.

نمایش 1 - 12 از 16 آیتم
 • سینک گرانیتی لتو مدل آماندا تیتانیوم
  18,010,000 ریال 20,700,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  2 لگن و دارای سینی طول محل نصب :  116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانتی رنگ سینک :   تیتانیوم دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  18,010,000 ریال 20,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل آماندا سفید
  18,010,000 ریال 20,700,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  2 لگن و دارای سینی طول محل نصب :  116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانتی رنگ سینک :   سفید دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  18,010,000 ریال 20,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل آماندا مشکی
  18,010,000 ریال 20,700,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  2 لگن و دارای سینی طول محل نصب :  116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانتی رنگ سینک :   مشکی دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  18,010,000 ریال 20,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل دلوکس سفید
  16,100,000 ریال 18,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  2 لگن طول محل نصب :  86 سانتی متر عرض سینک   :  45 سانتی رنگ سینک :   سفید دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  16,100,000 ریال 18,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل دلوکس مشکی
  16,100,000 ریال 18,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  2 لگن طول محل نصب :  86 سانتی متر عرض سینک   :  45 سانتی رنگ سینک :   مشکی دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  16,100,000 ریال 18,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل نایکی سفید
  16,750,000 ریال 19,250,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  2 لگن و دارای سینی طول محل نصب :  116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانتی رنگ سینک :   سفید دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  16,750,000 ریال 19,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل نایکی صاحارا
  16,750,000 ریال 19,250,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  2 لگن و دارای سینی طول محل نصب :  116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانتی رنگ سینک :   بژ دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  16,750,000 ریال 19,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل نایکی مشکی
  16,750,000 ریال 19,250,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  2 لگن و دارای سینی طول محل نصب :  116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانتی رنگ سینک :   مشکی دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  16,750,000 ریال 19,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل پریمو تیتانیوم
  10,530,000 ریال 12,100,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار- گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  41 سانتی متر عرض سینک   :  45 سانتی رنگ سینک :   تیتانیوم دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  10,530,000 ریال 12,100,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل پریمو سفید
  10,530,000 ریال 12,100,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار- گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  41 سانتی متر عرض سینک   :  45 سانتی رنگ سینک :   سفید دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  10,530,000 ریال 12,100,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل پریمو مشکی
  10,530,000 ریال 12,100,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار- گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  41 سانتی متر عرض سینک   :  45 سانتی رنگ سینک :   مشکی دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  10,530,000 ریال 12,100,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک گرانیتی لتو مدل کوب اس تی تیتانیوم
  11,480,000 ریال 13,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیر صفحه ای - گرانیتی تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  41 سانتی متر عرض سینک   :  45 سانتی رنگ سینک :   تیتانیوم دارای سیفونسطح سینک براقسیفون اتومات نداردکارخانه سازنده  :   لتو

  11,480,000 ریال 13,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود