سینک زیرکار لتو

سینک های زیرکار (زیر صفحه ای) شرکت لتوی کشور ترکیه را در این قسمت مشاهده می نمایید.

نمایش 1 - 12 از 16 آیتم
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-1
  3,050,000 ریال 3,650,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن میوه شور طول محل نصب :  19 سانتی متر عرض سینک   :  42 سانت عمق لگن بزرگ   :  15 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  3,050,000 ریال 3,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-10
  2,960,000 ریال 3,550,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن میوه شور طول محل نصب :  38 سانتی متر عرض سینک   :  43 سانت عمق لگن بزرگ   :  20 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  2,960,000 ریال 3,550,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-11
  3,210,000 ریال 3,850,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  41 سانتی متر عرض سینک   :  51 سانت عمق لگن بزرگ   :  20 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  3,210,000 ریال 3,850,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-12
  4,340,000 ریال 5,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  61 سانتی متر عرض سینک   :  46 سانت عمق لگن بزرگ   :  20 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  4,340,000 ریال 5,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-13
  6,600,000 ریال 7,900,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  2 لگن طول محل نصب :  83.5 سانتی متر عرض سینک   :  52 سانت عمق لگن بزرگ   :  22 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  6,600,000 ریال 7,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-14
  6,600,000 ریال 7,900,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  2 لگن طول محل نصب :  80 سانتی متر عرض سینک   :  51 سانت عمق لگن بزرگ   :  22 سانت عمق لگن کوچک : 18 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  6,600,000 ریال 7,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-15
  6,600,000 ریال 7,900,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  2 لگن طول محل نصب :  79.5 سانتی متر عرض سینک   :  51 سانت عمق لگن بزرگ   :  22 سانت عمق لگن کوچک : 18 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  6,600,000 ریال 7,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-16
  6,010,000 ریال 7,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  74.5 سانتی متر عرض سینک   :  40 سانت عمق لگن بزرگ   :  21 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  6,010,000 ریال 7,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-2
  4,180,000 ریال 5,000,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن میوه شور طول محل نصب :  36 سانتی متر عرض سینک   :  42 سانت عمق لگن بزرگ   :  21 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  4,180,000 ریال 5,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-3
  4,720,000 ریال 5,650,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  44 سانتی متر عرض سینک   :  44 سانت عمق لگن بزرگ   :  21 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  4,720,000 ریال 5,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-4
  4,720,000 ریال 5,650,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  42 سانتی متر عرض سینک   :  47 سانت عمق لگن بزرگ   :  21 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  4,720,000 ریال 5,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک زیرکار لتو مدل TM-5
  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  زیرکار- زیر صفحه ای تعداد و نوع لگن   :  1 لگن طول محل نصب :  61 سانتی متر عرض سینک   :  46 سانت عمق لگن بزرگ   :  21 سانت ضخامت ورق : 1 میلیمتر و دارای زیرآب نوع استیل  :   استیل 304 کارخانه سازنده  :   لتو

  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود