جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
نوع سینک
تعداد لگن
لگن میوه شور
نوع استیل
طول
عرض
قطر سینک گرد
جامایع
وضعیت سینی
نمایش 1 - 12 از 18 آیتم
 • سینک روکار درسا مدل DS315
  3,560,000 ریال 4,450,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 315 در ابعاد 60×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,560,000 ریال 4,450,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS323
  4,080,000 ریال 5,100,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 323 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,080,000 ریال 5,100,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS324
  4,080,000 ریال 5,100,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 324 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,080,000 ریال 5,100,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS326
  4,080,000 ریال 5,100,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 326 در ابعاد 60×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  4,080,000 ریال 5,100,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS327
  3,560,000 ریال 4,450,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 327 در ابعاد 60×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,560,000 ریال 4,450,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS328
  3,560,000 ریال 4,450,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 328 در ابعاد 60×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,560,000 ریال 4,450,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS330
  3,760,000 ریال 4,700,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 330 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,760,000 ریال 4,700,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS331
  3,280,000 ریال 4,100,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 331 در ابعاد 60×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,280,000 ریال 4,100,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS332
  3,920,000 ریال 4,900,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 332 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,920,000 ریال 4,900,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS335
  3,920,000 ریال 4,900,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 335 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,920,000 ریال 4,900,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS337
  3,920,000 ریال 4,900,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 337 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,920,000 ریال 4,900,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار درسا مدل DS338
  3,920,000 ریال 4,900,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 338 در ابعاد 60×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب روکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,920,000 ریال 4,900,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول