جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 12 از 37 آیتم
 • سینک توکار درسا مدل DS110
  11,320,000 ریال 11,920,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 110 در ابعاد 50×116 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  11,320,000 ریال 11,920,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS111
  10,420,000 ریال 10,970,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 111 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,420,000 ریال 10,970,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS112
  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 112 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS115
  9,970,000 ریال 10,490,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 115 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  9,970,000 ریال 10,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS116
  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 116 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS119
  11,320,000 ریال 11,920,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 119 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  11,320,000 ریال 11,920,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS121
  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 121 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS122
  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 122 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS123
  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 123 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS124
  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 124 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS125
  11,170,000 ریال 11,760,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 125 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  11,170,000 ریال 11,760,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS126
  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 126 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  12,080,000 ریال 12,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود