جستجوی پیشرفته محصولات

موجود بودن
سازنده
لگن میوه شور
قطر سینک گرد
وضعیت سینی
نمایش 1 - 12 از 45 آیتم
 • سینک توکار درسا مدل DS110
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 110 در ابعاد 50×116 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS111
  9,110,000 ریال 9,900,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 111 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  9,110,000 ریال 9,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS112
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 112 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS115
  9,110,000 ریال 9,900,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 115 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  9,110,000 ریال 9,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS116
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 116 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS119
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 119 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS121
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 121 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS122
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 122 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS123
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 123 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS124
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 124 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS125
  10,080,000 ریال 10,960,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 125 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,080,000 ریال 10,960,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار درسا مدل DS126
  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 126 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  10,910,000 ریال 11,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود