جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
تعداد لگن
لگن میوه شور
عرض
قطر سینک گرد
جامایع
وضعیت سینی
نمایش 1 - 12 از 37 آیتم
 • سینک توکار درسا مدل DS110
  3,520,000 ریال 4,400,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 110 در ابعاد 50×116 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,520,000 ریال 4,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS111
  3,040,000 ریال 3,800,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 111 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,040,000 ریال 3,800,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS112
  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 112 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS115
  3,320,000 ریال 4,150,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 115 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,320,000 ریال 4,150,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS116
  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 116 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS119
  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 119 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS121
  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 121 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS122
  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 122 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,720,000 ریال 4,650,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS123
  3,840,000 ریال 4,800,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 123 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,840,000 ریال 4,800,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS124
  3,840,000 ریال 4,800,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 124 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,840,000 ریال 4,800,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS125
  3,520,000 ریال 4,400,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 125 در ابعاد 50×100 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,520,000 ریال 4,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار درسا مدل DS126
  3,840,000 ریال 4,800,000 ریال

  سینک ظرفشویی درسا مدل دی اس 126 در ابعاد 50×120 سانتیمتر دارای لگن سمت چپ و راست به صورت نصب توکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  3,840,000 ریال 4,800,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول