جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
 • اجاق گاز درسا مدل رایا
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه  استیل درسا مدل رایا در ابعاد 86 سایز  49×83.5 سانتیمتر دارای 5 شعله مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز درسا مدل آنیل 4 شعله
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه  استیل درسا رنگ استیل مدل آنیل در ابعاد 60 سایز  49×61 سانتیمتر دارای 4 شعله مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 2 شعله درسا مدل تانیا استیل
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه  استیل درسا مدل تانیا دو شعله  در ابعاد 50 سایز  51/5×32/5 سانتیمتر  مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران و ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم ) می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 4 شعله درسا مدل تانیا استیل
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه  استیل درسا مدل تانیا 4 شعله  در ابعاد 60 سایز  50/5×60 سانتیمتر  مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران و ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم ) می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 5 شعله درسا مدل تانیا استیل
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه استیل درسا مدل تانیا 5 شعله  در ابعاد 90 سایز  50/5×86/5 سانتیمتر  مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران و ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم ) می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 5 شعله درسا مدل هانیا استیل
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه  استیل درسا مدل تانیا 5 شعله  در ابعاد 90 سایز  50/5×86/5 سانتیمتر  مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران و ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم ) می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 5 شعله درسا مدل آنیل استیل
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه استیل درسا مدل آنیل 5 شعله  در ابعاد 90 سایز  52 × 86/5  سانتیمتر مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران و ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم ) می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 5 شعله درسا مدل رایا استیل
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه استیل درسا مدل رایا 5 شعله  در ابعاد 90 سایز  52 × 86/5  سانتیمتر مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران و ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم ) می باشد .

  0 ریال
 • اجاق گاز 5 شعله درسا مدل رادین استیل
  0 ریال

  اجاق گاز صفحه استیل درسا مدل رادین 5 شعله  در ابعاد 90 سایز  51×89/1 سانتی متر مجهز به سیستم جرقه زن خودکار و دارای نشان استاندارد ایران و ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم ) می باشد .

  0 ریال