نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • هود زیرکابینتی درسا مدل مرجان استیل
  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال

  هود زیر کابینتی مرجان درسا رنگ استیل در ابعاد 90  سانتی متر مجهز به 2 موتور  و فیلتر الیافی است.  هود استیل مرجان دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  رنگ های موجود: 
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل مرجان دکورال آلدر
  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال

  هود زیر کابینتی مرجان درسا رنگ دکورال آلدر در ابعاد 90  سانتی متر مجهز به 2 موتور  و فیلتر الیافی است.  هود دکورال آلدر مرجان دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل مروارید دکورال آلدر
  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال

  هود زیر کابینتی مروارید درسا رنگ دکورال آلدر با زه سفید در ابعاد 90  سانتی متر مجهز به 2 موتور  و فیلتر الیافی است.  هود دکورال آلدر مروارید دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل مروارید صدفی
  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال

  هود زیر کابینتی مروارید درسا رنگ صدفی با زه سفید در ابعاد 90  سانتی متر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود صدفی مروارید دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل نسیم استیل
  2,080,000 ریال 2,600,000 ریال

  هود زیر کابینتی نسیم درسا رنگ استیل در ابعاد 100 و 90 و 80 و 60 سانتیمتر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود استیل نسیم دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  2,080,000 ریال 2,600,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  رنگ های موجود: 
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل نسیم دکورال آلدر
  2,000,000 ریال 2,500,000 ریال

  هود زیر کابینتی نسیم درسا رنگ دکورال آلدر در ابعاد 100 و 90 و 80 و 60 سانتیمتر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود استیل نسیم دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل نسیم دکورال آنتیک
  2,000,000 ریال 2,500,000 ریال

  هود زیر کابینتی نسیم درسا رنگ دکورال آنتیک در ابعاد 100 و 90 و 80 و 60 سانتیمتر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود استیل نسیم دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل نسیم دکورال بانو
  2,000,000 ریال 2,500,000 ریال

  هود زیر کابینتی نسیم درسا رنگ دکورال بانو در ابعاد 100 و 90 و 80 و 60 سانتیمتر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود استیل نسیم دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل نسیم سفید
  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال

  هود زیر کابینتی نسیم درسا رنگ سفید در ابعاد 100 و 90 و 80 و 60 سانتیمتر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود سفید نسیم دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل نسیم قهوه ای
  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال

  هود زیر کابینتی نسیم درسا رنگ قهوه ای در ابعاد 100 و 90 و 80 و 60 سانتیمتر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود قهوه ای نسیم دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل نسیم مشکی
  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال

  هود زیر کابینتی نسیم درسا رنگ مشکی در ابعاد 100 و 90 و 80 و 60 سانتیمتر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود مشکی نسیم دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • هود زیرکابینتی درسا مدل نسیم نقره ای
  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال

  هود زیر کابینتی نسیم درسا رنگ نقره ای در ابعاد 100 و 90 و 80 و 60 سانتیمتر مجهز به 2 موتور 4 دور  و فیلتر الیافی است.  هود نقره ای نسیم دارای صفحه کلید فشاری می باشد .

  1,920,000 ریال 2,400,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول