جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
نوع سینک
تعداد لگن
لگن میوه شور
نوع استیل
طول
عرض
قطر سینک گرد
جامایع
وضعیت سینی
نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • سینک روکار تابان مدل S 201
  4,590,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S201 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,590,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 202
  4,590,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S202 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,590,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 220
  4,970,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S220 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,970,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 230
  4,970,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S230 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,970,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 240
  4,970,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S240 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,970,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 250
  4,970,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S250 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,970,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 401
  2,720,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S401 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,720,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 402
  2,720,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S402 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,720,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 420
  2,720,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S420 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,720,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 425
  2,720,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S425 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,720,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 430
  2,720,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S430 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,720,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار تابان مدل S 435
  2,720,000 ریال

  سینک روکار برند تابان مدل S435 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,720,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول