نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • سینک توکار تابان مدل S 101
  3,700,000 ریال 4,350,000 ریال

  سینک توکار برند تابان مدل S101 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  3,700,000 ریال 4,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 102
  3,700,000 ریال 4,350,000 ریال

  سینک توکار برند تابان مدل S102 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  3,700,000 ریال 4,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 120
  4,020,000 ریال 4,730,000 ریال

  سینک توکار برند تابان مدل S120 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,020,000 ریال 4,730,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 130
  4,020,000 ریال 4,730,000 ریال

  سینک توکار برند تابان مدل S130 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,020,000 ریال 4,730,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 140
  4,020,000 ریال 4,730,000 ریال

  سینک توکار برند تابان مدل S140 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,020,000 ریال 4,730,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 150
  4,020,000 ریال 4,730,000 ریال

  سینک توکار برند تابان مدل S150 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  4,020,000 ریال 4,730,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 301
  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال

  سینک توکار برند تابان مدل S301 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 302
  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال

  سینک توکار برند تابان نیمه فانتزی مدل S302 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 320
  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال

  سینک توکار برند تابان نیمه فانتزی مدل S320 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 325
  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال

  سینک توکار برند تابان نیمه فانتزی مدل S325 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 330
  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال

  سینک توکار برند تابان نیمه فانتزی مدل S330 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار تابان مدل S 335
  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال

  سینک توکار برند تابان نیمه فانتزی مدل S335 دارای 2 لگن در ابعاد 120 سانتیمتر دارای درپوش ، نوار آب بندی PU و جای اسکاچی و جامایع می باشد .

  2,340,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود