نمایش 1 - 8 از 8 آیتم
 • سینک توکار وایز مدل WS501
  9,480,000 ریال 9,770,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 501 : سینک ws 501 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و تک لگن می باشد .

  9,480,000 ریال 9,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS502
  10,350,000 ریال 10,670,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 502 : سینک ws 502 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و تک لگن در ابعاد 40 سانتی متر می باشد .

  10,350,000 ریال 10,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS503
  10,830,000 ریال 11,170,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 503 : سینک ws 503 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و تک لگن در ابعاد 50x40 سانتی متر می باشد .

  10,830,000 ریال 11,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS504
  16,850,000 ریال 17,370,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 504 : سینک ws 504 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 87x48 سانتی متر می باشد .

  16,850,000 ریال 17,370,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS505
  23,150,000 ریال 23,870,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 505 : سینک ws 505 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 115x52 سانتی متر می باشد .

  23,150,000 ریال 23,870,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS506
  23,150,000 ریال 23,870,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 506 : سینک ws 506 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 115x52 سانتی متر می باشد .

  23,150,000 ریال 23,870,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS507
  23,150,000 ریال 23,870,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 507 : سینک ws 507 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 115x52 سانتی متر می باشد .

  23,150,000 ریال 23,870,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS508
  23,150,000 ریال 23,870,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 508 : سینک ws 508 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 115x52 سانتی متر می باشد .

  23,150,000 ریال 23,870,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود