نمایش 1 - 8 از 8 آیتم
 • سینک توکار وایز مدل WS501
  8,810,000 ریال 9,270,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 501 : سینک ws 501 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و تک لگن می باشد .

  8,810,000 ریال 9,270,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS502
  9,190,000 ریال 9,670,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 502 : سینک ws 502 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و تک لگن در ابعاد 40 سانتی متر می باشد .

  9,190,000 ریال 9,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS503
  9,380,000 ریال 9,870,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 503 : سینک ws 503 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و تک لگن در ابعاد 50x40 سانتی متر می باشد .

  9,380,000 ریال 9,870,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS504
  14,790,000 ریال 15,570,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 504 : سینک ws 504 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 87x48 سانتی متر می باشد .

  14,790,000 ریال 15,570,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS505
  20,110,000 ریال 21,170,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 505 : سینک ws 505 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 115x52 سانتی متر می باشد .

  20,110,000 ریال 21,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS506
  20,110,000 ریال 21,170,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 506 : سینک ws 506 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 115x52 سانتی متر می باشد .

  20,110,000 ریال 21,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS507
  20,110,000 ریال 21,170,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 507 : سینک ws 507 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 115x52 سانتی متر می باشد .

  20,110,000 ریال 21,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار وایز مدل WS508
  20,110,000 ریال 21,170,000 ریال

  سینک توکار وایز مدل دبلیو اس 508 : سینک ws 508 ساخت شرکت وایز می باشد که به تازگی وارد بازار شده است . این سینک دارای عمق 20 سانتی متر  تولید ایتالیا و استیل آن ژاپنی می باشد و دارای سبد استیل عمیق و 2 لگنه در ابعاد 115x52 سانتی متر می باشد .

  20,110,000 ریال 21,170,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود