میلان

میلان

در این بخش انواع سینکهای ساخت و تولید شرکت میلان را میتوانید مشاهده کرده و بعد از مقایسه کالاها با یکدیگر محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش دهید .

نمایش 1 - 12 از 24 آیتم
 • سینک توکار میلان مدل 2002
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2002 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 120x50 سانتیمتر و دارای 2 لگن همراه با جا مایع می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2004
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2004 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 116x50 سانتیمتر و دارای 2 لگن همراه با جا مایع می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2006
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2006 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 116x50 سانتیمتر و دارای 2 لگن همراه با جا مایع می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2008
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2008 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 116x50 سانتیمتر و دارای 2 لگن همراه با جا مایع می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2010
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2010 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 116x50 سانتیمتر و دارای 2 لگن همراه با جا مایع می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2012
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2012 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 116x50 سانتیمتر و دارای 2 لگن همراه با جا مایع می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2014
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2014 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 100x50 سانتیمتر و دارای 2 لگن همراه با میوه شور و می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2016
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2016 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 100x50 سانتیمتر و دارای 2 لگن همراه با میوه شور و جا مایع می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2018
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2018 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 80x50 سانتیمتر و دارای 1 لگن بزرگ می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2020
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2020 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 62x48 سانتیمتر و دارای 1 لگن بزرگ می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2022
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2022 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد سینک 48x48 سانتیمتر و دارای 1 لگن می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار میلان مدل 2024
  0 ریال 0 ریال

  سینک میلان Milan مدل 2024 سینک ترکیه ای از نوع توکار در ابعاد قطر سینک 48 سانتیمتر و دارای 1 لگن می باشد .

  0 ریال 0 ریال