جستجوی پیشرفته محصولات

اجاق گاز صفحه استیل میلان

در این قسمت میتوانید انواع اجاق گازهای میلان مدل صفحه استیل را با یکدیگر مقایسه کرده و انتخاب و سپس خریداری نمایید.

نمایش 1 - 12 از 14 آیتم
 • اجاق گاز استیل میلان مدل B 30
  6,670,000 ریال 8,340,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل B30 اجاق گاز بی 30 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 5 شعله و در ابعاد 50*86 سانتیمتر هست . دارای پلوپز وسط اجاق می باشد .

  6,670,000 ریال 8,340,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل میلان مدل B 33
  7,110,000 ریال 8,890,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل B33 اجاق گاز بی 33 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 5 شعله و در ابعاد 50*86 سانتیمتر هست . دارای پلوپز کنار یا بغل سمت چپ اجاق می باشد .

  7,110,000 ریال 8,890,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل میلان مدل B 35
  6,060,000 ریال 7,580,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل B35 اجاق گاز بی 35 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 4 شعله و در ابعاد 50*58 سانتیمتر هست . دارای پلوپز بغل اجاق می باشد .

  6,060,000 ریال 7,580,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل میلان مدل B 36
  3,990,000 ریال 4,990,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل B36 اجاق گاز بی 36 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 2 شعله و در ابعاد 51*30 سانتیمتر هست . دارای پلوپز می باشد .

  3,990,000 ریال 4,990,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • اجاق گاز استیل میلان مدل S1
  5,420,000 ریال 6,780,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل S1 اجاق گاز اس 1 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 5 شعله و در ابعاد 50*86 سانتیمتر هست . دارای پلوپز وسط اجاق می باشد .

  5,420,000 ریال 6,780,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل میلان مدل S10
  7,030,000 ریال 8,790,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل S10 اجاق گاز اس 10 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 5 شعله و در ابعاد 50*86 سانتیمتر هست . دارای پلوپز کنار یا بغل سمت راست اجاق می باشد .

  7,030,000 ریال 8,790,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل میلان مدل S11
  7,030,000 ریال 8,790,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل S11 اجاق گاز اس 11 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 5 شعله و در ابعاد 50*86 سانتیمتر هست . دارای پلوپز وسط اجاق می باشد .

  7,030,000 ریال 8,790,000 ریال
  ارزان شد!
 • اجاق گاز استیل میلان مدل S2
  5,420,000 ریال 6,780,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل S2 اجاق گاز اس 2 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 5 شعله و در ابعاد 50*86 سانتیمتر هست . دارای پلوپز وسط اجاق می باشد .

  5,420,000 ریال 6,780,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل میلان مدل S3
  4,790,000 ریال 5,990,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل S3 اجاق گاز اس 3 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 4 شعله و در ابعاد 50*58 سانتیمتر هست . دارای پلوپز بغل اجاق می باشد .

  4,790,000 ریال 5,990,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل میلان مدل S4
  5,800,000 ریال 7,250,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل S4 اجاق گاز اس 4 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 5 شعله و در ابعاد 50*86 سانتیمتر هست . دارای پلوپز وسط اجاق می باشد .

  5,800,000 ریال 7,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل میلان مدل S5 Z
  5,800,000 ریال 7,250,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل S5Z اجاق گاز اس 5 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 5 شعله و در ابعاد 50*86 سانتیمتر هست . دارای پلوپز بغل یا کنار سمت راست اجاق می باشد .

  5,800,000 ریال 7,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • اجاق گاز استیل میلان مدل S7
  3,430,000 ریال 4,290,000 ریال

  اجاق گاز میلان مدل S7 اجاق گاز اس 7 طرح صفحه استیل در رنگ سفید 2 شعله و در ابعاد 50*29 سانتیمتر هست . دارای پلوپز می باشد .

  3,430,000 ریال 4,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود