1 رای   - 

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای اخوان کد GI97