جستجوی پیشرفته محصولات

نوع سینک
گروه سینک
لگن میوه شور
نوع استیل
عرض
قطر سینک گرد
وضعیت سینی
نمایش 1 - 11 از 11 آیتم
 • سینک روکار ایلیا استیل 1010
  4,260,000 ریال 5,330,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  4,260,000 ریال 5,330,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1011
  3,150,000 ریال 3,940,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  3,150,000 ریال 3,940,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1013
  4,410,000 ریال 5,510,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  4,410,000 ریال 5,510,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1015
  3,900,000 ریال 4,880,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  3,900,000 ریال 4,880,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1018
  3,810,000 ریال 4,760,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  3,810,000 ریال 4,760,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1020
  4,160,000 ریال 5,200,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  4,160,000 ریال 5,200,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1023
  4,200,000 ریال 5,250,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  4,200,000 ریال 5,250,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1025
  4,760,000 ریال 5,950,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  4,760,000 ریال 5,950,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1028
  4,260,000 ریال 5,330,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  4,260,000 ریال 5,330,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1040
  5,020,000 ریال 6,280,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  5,020,000 ریال 6,280,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1047
  5,020,000 ریال 6,280,000 ریال

  قابلیت نصب مخزن مایع ظرفشویی استفاده از استیل ضد خش قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتوماتیک

  5,020,000 ریال 6,280,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول