جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 12 از 36 آیتم
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2010
  9,920,000 ریال 11,020,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2010 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,920,000 ریال 11,020,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2011
  7,580,000 ریال 8,430,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2011 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  7,580,000 ریال 8,430,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2012
  9,420,000 ریال 10,470,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2012 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,420,000 ریال 10,470,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2013
  10,220,000 ریال 11,350,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2013 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 180 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,220,000 ریال 11,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2014
  11,890,000 ریال 13,210,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2014 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  11,890,000 ریال 13,210,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2015
  12,370,000 ریال 13,740,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2015 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 510 با عمق 170 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  12,370,000 ریال 13,740,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2016
  8,260,000 ریال 9,180,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2016 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 630 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  8,260,000 ریال 9,180,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2018
  9,120,000 ریال 10,140,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2018 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 800 و عرض آن 500 با عمق 170 میلیمتر لگن و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,120,000 ریال 10,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2019
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2019 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 970 و عرض آن 510 با عمق 170 میلیمتر لگن و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2020
  9,860,000 ریال 10,960,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2020 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 180 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,860,000 ریال 10,960,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2021
  11,150,000 ریال 12,390,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2021 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  11,150,000 ریال 12,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2024
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2024 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال