جستجوی پیشرفته محصولات

نوع سینک
گروه سینک
لگن میوه شور
نوع استیل
وضعیت سینی
نمایش 1 - 12 از 38 آیتم
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2010
  11,880,000 ریال 13,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2010 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  11,880,000 ریال 13,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2012
  11,190,000 ریال 12,720,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2012 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  11,190,000 ریال 12,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2018
  10,930,000 ریال 12,420,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2018 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 800 و عرض آن 500 با عمق 170 میلیمتر لگن و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,930,000 ریال 12,420,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2021
  11,880,000 ریال 13,500,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2021 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  11,880,000 ریال 13,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2041
  12,590,000 ریال 14,310,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2041 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  12,590,000 ریال 14,310,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2051
  12,250,000 ریال 13,930,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2051 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  12,250,000 ریال 13,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2066
  11,180,000 ریال 12,700,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2066 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار و تک لگن همراه با سینی  می باشد . طول سینک 800 و عرض آن 500 با عمق 200 میلیمتر با 10 سال گارانتی می باشد .

  11,180,000 ریال 12,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2052
  14,300,000 ریال 16,260,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2052 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 500 با عمق 200 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  14,300,000 ریال 16,260,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2065
  17,070,000 ریال 19,400,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2065 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  17,070,000 ریال 19,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2013
  12,380,000 ریال 14,070,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2013 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 180 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  12,380,000 ریال 14,070,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2042
  13,540,000 ریال 15,390,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2042 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  13,540,000 ریال 15,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2061
  17,070,000 ریال 19,400,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2061 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 200 میلیمتر لگن متوسط و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  17,070,000 ریال 19,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود