ایلیا استیل

انواع سینکهای ایلیا استیل

نمایش 1 - 12 از 130 آیتم
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2010
  9,700,000 ریال 11,020,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2010 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,700,000 ریال 11,020,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1012
  9,790,000 ریال 11,120,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 1012 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 60cm با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لکن کوجکتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,790,000 ریال 11,120,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1018
  9,230,000 ریال 10,490,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 1018 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 80cm و عرض آن 60cm با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لکن کوجکتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,230,000 ریال 10,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1020
  10,080,000 ریال 11,450,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 1020 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 60cm با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 180 میلیمتر لکن کوچکتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,080,000 ریال 11,450,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1053
  10,630,000 ریال 12,090,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 1053 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 60cm با عمق 220 میلیمتر لگن  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,630,000 ریال 12,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1063
  16,230,000 ریال 18,450,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 1063 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل باکسی و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  16,230,000 ریال 18,450,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 1064
  13,250,000 ریال 15,060,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 1064 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل باکسی و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  13,250,000 ریال 15,060,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3013
  5,980,000 ریال 6,800,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3013 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  5,980,000 ریال 6,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3021
  5,740,000 ریال 6,530,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3021 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  5,740,000 ریال 6,530,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3028
  5,740,000 ریال 6,530,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3028 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  5,740,000 ریال 6,530,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3030
  5,740,000 ریال 6,530,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3030 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  5,740,000 ریال 6,530,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 3510
  5,150,000 ریال 5,850,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 3510 طرح نیمه فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 50cm با عمق 150 میلیمتر و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  5,150,000 ریال 5,850,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود