ایلیا استیل

انواع سینکهای ایلیا استیل

نمایش 1 - 12 از 125 آیتم
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2010
  8,820,000 ریال 11,020,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2010 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  8,820,000 ریال 11,020,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2011
  6,740,000 ریال 8,430,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2011 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  6,740,000 ریال 8,430,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2012
  8,520,000 ریال 10,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2012 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  8,520,000 ریال 10,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2013
  9,080,000 ریال 11,350,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2013 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 180 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,080,000 ریال 11,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2014
  10,570,000 ریال 13,210,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2014 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,570,000 ریال 13,210,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2015
  10,990,000 ریال 13,740,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2015 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 510 با عمق 170 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,990,000 ریال 13,740,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2016
  7,340,000 ریال 9,180,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2016 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 630 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 150 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  7,340,000 ریال 9,180,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2018
  8,110,000 ریال 10,140,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2018 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 800 و عرض آن 500 با عمق 170 میلیمتر لگن و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  8,110,000 ریال 10,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2019
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2019 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 970 و عرض آن 510 با عمق 170 میلیمتر لگن و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2020
  8,760,000 ریال 10,960,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2020 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 180 میلیمتر لگن کوچکتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  8,760,000 ریال 10,960,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2021
  9,910,000 ریال 12,390,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2021 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,910,000 ریال 12,390,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2024
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2024 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال