ایلیا استیل

انواع سینکهای ایلیا استیل

نمایش 1 - 12 از 126 آیتم
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2010
  9,920,000 ریال 11,020,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2010 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,920,000 ریال 11,020,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2011
  7,580,000 ریال 8,430,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2011 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و توکار  می باشد . طول سینک 1160 و عرض آن 510 با عمق 220 میلیمتر  و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  7,580,000 ریال 8,430,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 111
  2,210,000 ریال 2,450,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 111 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 80cm و عرض آن 50cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  2,210,000 ریال 2,450,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 121
  2,650,000 ریال 2,950,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 121 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 50cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  2,650,000 ریال 2,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 122
  2,650,000 ریال 2,950,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 122 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 50cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  2,650,000 ریال 2,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 221
  2,780,000 ریال 3,090,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 221 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 50cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  2,780,000 ریال 3,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 131
  2,820,000 ریال 3,130,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 131 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 60cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  2,820,000 ریال 3,130,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 222
  3,010,000 ریال 3,340,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 222 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 100cm و عرض آن 60cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  3,010,000 ریال 3,340,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 331
  2,970,000 ریال 3,310,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 331 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 50cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  2,970,000 ریال 3,310,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 231
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 231 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 50cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 232
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 232 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 60cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک روکار ایلیا استیل کد 233
  3,290,000 ریال 3,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 233 طرح معمولی از نوع سینکهای گروه استیل ساده و روکار  می باشد . طول سینک 120cm و عرض آن 50cm با عمق 120 میلیمتر  و دارای سینی و دارای ضمانت با 10 سال گارانتی می باشد .

  3,290,000 ریال 3,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود